Jak na to: Hovorová angličtina

Jako studenti angličtiny se jistě setkáte s tím, že vaše ‚učebnicová‘ znalost jazyka prostě nebude stačit. Možná jste na to už přišli, že jakmile vyzkoušíte např. chat v angličtině na nějakých amerických internetových stránkách, příjde vám, jako by ti Američané ovládali nějaký úplně jiný jazyk. Pustíte si nějaký film, a výsledek je podobný.

Ano, rodilí mluvčí často nemluví podle učebnice. Je to přirozené, říká se tomu ‚hovorový jazyk‘. Učebnice na tento typ jazyka zpravidla nepamatují a proto je nutné vzít své vzdělávání v této oblasti do vlastních rukou. 

Formání x neformální x hovorový jazyk

Schopnost rozlišovat mezi těmito základními třemi typy jazyka je velice důležitá. Pokud to student nedokáže, může se dopustit základních společenských chyb. Kolikrát se mi už stalo, že student omylem ve škole použil slovo, o kterém si myslel, že je zcela normální, a přitom se jednalo o vulgarismus, který by člověk ve formální situaci NIKDY neměl použít.

Obzvláště v psaní by člověk mezi těmito styly měl rozlišovat. Do školních esejí, formálních dopisů apod. se neformální či hovorový styl nehodí. V eseji vám za nevhodně volený styl budou strženy body. Na druhou stranu, pokud použijeme formální angličtinu při neformálním rozhovoru s přáteli či v chatu na internetu, budeme působit poněkud nepřirozeně a zvláštně. Cílem by tedy mělo být, abychom dokázali komunikovat jak na formální, tak na neformální úrovni.

Problém se slangem

SLANG je druh jazyka, který obvykle používá nějaká konkrétní skupina lidí. Slang teenagerů se tedy liší od slangu dospělých. Slang používaný před deseti lety se liší od slangu používaného dnes. Udržet s ním tedy krok není snadné. Pro toho, kdo se v dané skupině nepohybuje, je to až nemožné.

Díky globalizaci, především rozmachu americké kultury (skrze hudbu, filmy apod.), se slang alespoň částečně ustaluje, a i my tedy máme možnost naučit se, jak lidé ve skutečnosti mluví. Rozhodně se však musíte mít na pozoru, že nějteré výrazy se používají jen v USA, jiné jen ve Velké Británii, apod.

Co se tedy učit?

Jak jsem již řekl, je důležité, aby se student dokázal vyjadřovat jak formálně, tak neformálně. Tyto dvě varianty angličtiny nejsou příliš ovlivněné regionem ani věkovou či sociální skupinou mluvčích. C

o se slangu týče, je otázkou, který slang je vám bližší, se kterým se v životě nejvíce setkáte.  V České republice pravděpodobně s nikým černošským slangem mluvit nebudete. Pokud ale máte rádi rapovou hudbu a sledujete filmy z tohoto prostředí, bude se vám taková angličtina hodit.

I když není možné naučit se všechny ‚odrůdy‘ slangu, lze si osvojit alespoň běžný hovorový jazyk, který používá většina anglicky mluvících lidí. Ten se od spisovné angličtiny odlišuje především po stránce slovní zásoby a některých gramatických jevů. 

Jak se hovorovou angličtinu učit?

Běžné učebnice se hovorovou angličtinou téměř nezabývají a specializované knihy chybí. Napadá mě snad pouze jeden či dva tituly, které se téměř výhradně věnovaly nadávkám, sprostým slovům, sexu a drogám. Odkud se tedy učit? 

Filmy
Studnicí poznání v této oblasti jsou bezesporu filmy. V naprosté většině z nich se samozřejmě mluví hovorově, nikdo by přece nesledoval film, kde by se mluvilo jinak, než ve skutečnosti. Vyberte si tedy film, např. americký teenagerský hit typu ‚American Pie‘ (Prci prci prcičky) a studium může začít.

Titulky

Nejlepší je sledovat filmy v angličtině s anglickými titulky. Zde vám však doporučím vybrat si kombinaci češtiny a angličtiny, popř. si zvolit zároveň titulky české a anglické (což na některých přehrávačích je možné). Při sledování si tak snadno všimnete různých hovorových výrazů, vazeb, frází apod. 

Zápisky

Samozřejmě nečekejte, že vám vše zůstane samo v hlavě. Zaveďte si notýsek, kam si nové výrazy budete zapisovat. Snažte se však nevytrhávat slova z kontextu a překládat je. V zápisníku je dobré napsat si celou větu, ve které je hovorový výraz použitý, popř. celý rozhovor.
Procvičování. Nově naučená slovíčka a fráze si zkoušejte používat, např. mluvte nahlas a snažte se do svého monologu hovorová slova zapojovat. Dobré je procvičovat je i písemnou formou, např. při četování či v e-mailech. 

Co nejvíce v kontaktu

Je samozřejmé, že co nepoužíváte, to brzy zapomenete. Proto se snažte být s hovorovou angličtinou co nejvíce v kontaktu. Již naučené věci můžete ‚udržet naživu‘ i tím, když budete pasivně sledovat filmy a seriály.

Seriály jsou v tomto skvělou pomůckou – můžete být v kontaktu stále se stejnými herci-mluvčími a jejich angličtina na vás bude neustále působit. Podobné hovorové fráze a slovíčka se tak budou často opakovat v různých kontextech a tím se vám i lépe vryjí do paměti.

Internet
Internet v dnešní době nabízí to, co ještě před pár lety nebylo možné – každodenní kontakt s anglicky mluvícím světem pro každého. Jednoduše si můžete najít přátele v USA, v Kanadě, Británii atd, a každý den s nimi mluvit ať již pomocí klávesnice, nebo přes mikrofon a sluchátka.

Seznámit se

Seznámit se s někým na internetu není vůbec snadné. Setkáte se s mnoha různými lidmi, ale je jich málo, s kým se vám podaří vybudovat normální přátelství. Navštivte britská a americká místa, kde se lidé setkávají, navštěvujte diskusní fóra, která se týkají něčeho, co je vám blízké. Časem jistě potkáte někoho, kdo má podobné zájmy jako vy a s kým se vám bude dobře mluvit. Není však dobré, aby měl dotyčný pocit, že si s ním chcete povídat jen kvůli tomu, abyste se vy něco naučili. 

Učit se

Pokud potom budete s takovým člověkem četovat nebo si s ním psát e-maily, všímejte si, jaké výrazy a fráze používá, zapisujte si je. Když něčemu nebudete rozumět, zeptejte se. Snažte se nově naučené věci sami používat. Používejte i fráze naučené z filmů apod. V ideálním případě poproste dotyčného, aby vás upozornil, když něco použijete nevhodně. 

Urban Dictionary
Je možné najít hovorová slovíčka v nějakém slovníku? Ano, ty nejčastější výrazy jsou obsaženy ve všech větších slovnících. Slangových slov jsou samozřejmě tisíce či desetitisíce, a takové množství žádný ‚normální‘ slovník nepojme.

Na internetu však existuje slovník specializovaný na slang: URBAN DICTIONARY. Editují ho sami uživatelé, každý může přidat nové slovíčko. Proto je to slovník velmi obsáhlý a naleznete v něm slang všeho druhu, všech věkových a sociálních skupin, všech regionů atd. www.urbandictionary.com.

Pozor, stop!

Jedna věc je, že se jedná o velice neformální jazyk, a ten jako takový do školy prostě nepatří. Druhá věc je, že někteří používají hovorovou angličtinu, aby se vytahovali před ostatními či dokonce před učitelem. Potom si říkají, že se školní učivo učit nebudou, že jim stačí hovorová angličtina, a že nepotřebují znát předpřítomný čas či chápat rozdíly mezi budoucími časy, protože v hovorové angličtině se na to nehraje.

Možná mají částečně pravdu, hovorový jazyk má daleko méně pravidel a spousta gramatických chyb je vlastně přijatelná. Problém ale je, že takový student si potom neumí poradit v běžných formálních situacích, jako třeba mluvit s nadřízeným, nebo napsat žádost, stížnost, apod. To samozřejmě rodilí Američané a Britové dovedou.

Učte se tedy především spisovnou angličtinu a to doplňujte studiem hovorového jazyka. Známé věci si budete moci kdykoliv zjednodušit, abyste mluvili jako obyčejní lidé na ulici. Obrácený proces tak snadný není.

Rád používám příměr s automobilkou, která vyrábí auta. Továrna vždy vyrábí nová auta pěkně čistá, naleštěná, neoprejskaná, plně funkční. Je samozřejmě pravda, že většina aut, která po světě jezdí je tu a tam odřená, špinavá, rezavá, mají promáčklou karoserii… ale to není důvod, aby se v tomto automobilovém závodu rozhodli vyrábět už takto opotřebená auta. 

Článek byl publikován s laskavým svolením Help for english.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář