Jak na pohovor v angličtině

Firmy při přijímacím řízení častěji sahají po prověření jazykových schopností uchazečů o práci.  Pohovor v angličtině prověří pohotovost odpovídat a vyvarovat se při tom chyb, stejně jako naši důvěryhodnost. Zní to hrozivě? Dobrá zpráva je, že vše se dá nacvičit a platí zlaté heslo: Opakování – matka moudrosti. 

Pohovor nemusí být strašákem

97107686Ve výběrovém řízení platí skautské „být připraven“ hned dvakrát. Každý uchazeč o práci by měl nejen dbát, aby jeho životopis působil profesionálně, ale taktéž aby obstál při samotném pohovoru. V češtině můžeme snáze improvizovat, ale cizí jazyk nás může překvapit už samotnou podstatou, vyvolat trému a zničit naděje na vysněné pracovní místo.

„Jak ukázal náš průzkum, uchazeči o práci podceňují důležitost jazykové vybavenosti,“ podotýká Vítězslav Bican, ředitel jazykové agentury Channel Crossings a dodává: „V dnešní době navíc není výjimkou, že zaměstnavatel požaduje životopis a pohovor i v angličtině, přestože jde o pozici v české firmě. U zahraničních společností a nadnárodních koncernů je to pak již zcela běžné.

Důkladná příprava

Doma si připravíme informace, které jsou nutné jak pro pohovor v češtině, tak v angličtině. Můžeme předpokládat, že se zaměstnavatel zeptá na to, co víme o jeho firmě a proč v ní chceme pracovat, dále jakou máme kvalifikaci a pracovní zkušenosti, jaké jsou naše zájmy, zda rádi pracujeme v týmu a jaké jsou naše silné a slabé stránky.

Nachystat si tyto informace v angličtině je dobrá průprava, ale neměli bychom se spoléhat, že to bude stačit. A už vůbec bychom neměli spoléhat na profesionální překladatele s tím, že se text jen nacvičíme. Pokud bychom se takový text naučili jako básničku, může nás případná otázka zcela vykolejit. Předejdeme tomu aktivním zkoušením modelových situací.

Interaktivní nácvik

Budoucí zaměstnavatelé si ověřují nejen schopnost jazyk použít, ale také důvěryhodnost žadatele o práci. Příprava je tedy zcela zásadní. Čím lépe se připravíme, tím jednodušší pro nás pohovor bude. „Nejlépe se připravíte spolu s někým, kdo má s jazykem více zkušeností, proto poproste kamaráda, a nebo se zapište do speciálního intenzivního kurzu, kde s odborníkem nacvičíte modelové situace,“ uzavírá Vítězslav Bican.

 

Přidat komentář