Jak dokončit jazykový kurz

Vyberete si jazykový kurz, nadšeně se těšíte na první hodinu, v polovině semestru zameškáte dvě hodiny a najednou se v učivu začnete ztrácet. Za měsíc už kurz vůbec nenavštěvujete. A nebo lekce odchodíte, ale v podstatě v hodinách jen přežíváte. Připadá vám tato situace známá? 

S podobnými potížemi se potkávají studenti ve všech jazykových školách. Dospělí lidé mají svoji práci, koníčky a samozřejmě málo času. Zameškají pár hodin a do rozjetého rychlíku výuky se jim nepodaří zpět naskočit. Kurz přestanou navštěvovat a vysněná znalost cizího jazyka mizí v nenávratnu. Jazykové školy se setkávají až s 50% úbytkem studentů během kurzů.

Nevzdávejte to

Na otázky Proč tato situace nastává a hlavně, jak ji řešit se snaží odpovědět projekt Don´t give up (Nevzdávejte to). Kniha, která je výstupem celého pětiletého projektu je určena lektorům cizích jazyků, studentům i jazykovým školám. Byla sepsána na základě výzkumu provedeného mezi studenty a lektory jazykových škol. Dotazníky hodnotily přístup úspěšných i neúspěšných studentů. Typickým případem neúspěšných studentů jsou falešní začátečníci, kteří začínají stále znovu a znovu.

Best practices

Vzdělávání dospělých i v případě jazykových škol vyžaduje především motivaci. Projekt Don´t give up sám o sobě motivaci nevytvoří, může ji však pomoci najít v nás samých. Pomocí 48 příkladů tzv. Best practices se dotýká nejdůležitějších témat, která s jazykovým vzděláváním souvisejí. V knize najdete odpovědi na zcela "banální" otázky typu: metodika pro zvýšení efektivnosti domácích úkolů či vstupních pohovorů, ale i praktického průvodce pro sestavování kurzů a vyučovacích hodin.

Kniha Don´t give up, kterou podpořilo Evropská unie prozatím vyšla v češtině, angličtina a španělštině. Její vydání ve francouzštině a polštině je připravováno. Právě EU klade důraz na mnohojazyčnost. Publikování podpořilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Více informací najdete na stránkách projektu Don´t give up a v knižní příručce, kterou lze zakoupit v JŠ Pelikán či vybraných knihkupectvích.

Příklad Best practices

BP35 Stanovení vlastních cílů
Aktivní přístup ke studiu

Potřeba
Jedním z opakujících se závěrů nejrůznějších výzkumů je potřeba přenést kontrolu nad učebním procesem na studenty. V kontextu celoživotního vzdělávání musí být studenti schopni stanovit si vlastní cíle. Naučí-li se studenti dosahování těchto cílů měřit, stanou se samostatnějšími a budou více motivováni stanovovat si nové cíle a pokračovat ve výuce.
Stanovení vlastních cílů však není lehký úkol. Nutná je jistá znalost cílového jazyka a minimálně základní povědomí o jeho problematických oblastech, které znesnadňují pokrok.

Popis
Jakmile si studenti na sebehodnocení svých výsledků zvyknout (týká se pokročilejších studentů) a dobře pochopí metodiku, mohou být vyzváni, aby si stanovili vlastní cíle.
Musí je stanovit takovým způsobem, který bude měřitelný i jinými osobami.

Požadované zdroje
Studijní plán (kurikulum)
fotokopie s tabulkami pro každou hodinu

Více informací najdete na stránkách projektu Don´t give up

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad stránek, překlady z ruštiny, překlad webových stránek, anglický překlad a překlady do francouzštiny

Přidat komentář