Internet při výuce francouzštiny

Našim cílem bylo identifikovat nabídku vzdělávacích možností pro studenta francouzštiny na internetu. Student tímto způsobem dostává do rukou přehledný seznam internetových adres, na kterých se vyučuje francouzština on-line, a to zdarma či za poplatek.

Přesto, že uvádíme poměrně velký výběr e-learningu francouzštiny, uvědomujeme si, že tento seznam není kompletní. Navíc bereme v potaz, že internetové adresy se mohou v budoucnu změnit.

Jak hledat odkazy?

Při vyhledávání použitelných odkazů jsme zpozorovali, že záleží na tom, v jakém jazyce zadáváte příkaz k vyhledávání. Např. zadání do vyhledávajícího políčka příkaz „french on-line“ zobrazí sice stránky s výukou francouzštiny, ale s anglickým doprovodným vysvětlením, což může být problém pro neznalce angličtiny. Bez alespoň základní, popř. střední znalosti angličtiny, má student zablokován přístup k velkému množství e-learningu francouzského jazyka. Podobnou problematikou jsou čistě francouzské stránky, kde student spoléhá na své znalosti tohoto cizího jazyka.

Náš tip: Na jazykovém portále Francouzština on-line.cz naleznete vše o francouzštině. Kromě seznamu jazykových škol vyučujících francouzštinu i informace o mezinárodních zkouškách a rozcestník zajímavých internetových stránek použitelných pro výuku i studium francouzštiny.

Obrovské plus měly zpravidla stránky s audio nahrávkami výslovnosti rodilého mluvčí. Zejména tyto stránky jsme hodnotili kladně, protože si tak student může vedle teoretické části, procvičit i tu praktickou; sice pasivně (jelikož nemluví přes mikrofon nazpět do počítače, nebo jako při telefonním hovoru), ale alespoň částečně, kdy může trénovat porozumění mluvenému slovu, což bývá v praxi největším oříškem.

Co se týče placených kurzů, je třeba vybírat pečlivě. Mnohé z nich nabízejí ukázkové lekce, kde si student udělá lepší představu, co bude studovat za své peníze. Poplatky za výuku se pohybují od zhruba 70 Kč až do několika tisíc. Mnohé neplacené on-line kurzy nabízejí podobná cvičení jako ty placené. Doporučujeme tedy si prvně prohlédnout on-line kurzy francouzštiny na neplacených stránkách, možná tak ušetříte na některých svých výdajích.

Slovníky

 • slovnik.seznam.cz – užitečný ČJ/FR a FR/ČJ slovník; překlad šesti světových jazyků.
 • web.volny.cz/najdito/slovnik – obsahuje frazeologii, která zahrnuje často používané úzy z různých vědních oborů (matematika, právo, lékařství, atd.).
 • slovniky.atlas.cz – velmi stručný. Doporučujeme začátečníkům. Výhodou tohoto slovníku je klávesnice se speciálními znaky (převážně azbuka), která se hodí „nejen“ pro cizince.
 • www.ultralingua.net – obsahuje rozsáhlý francouzský výkladový slovník (francouzské definice). Dále nabízí užitečný Thesaurus (francouzská synonyma).

Testy

 • www.abzone.cz/scripts/educo/frtest.php3 – klasický doplňovací test z francouzštiny, doplňování neúplných vět (a, b, c, d). Vyhodnocení bude zasíláno na vaši elektronickou adresu s nabídkou kurzů agentury Educo.
 • www.akcent.cz/test.php?QuizID=14 – test se skládá z doplňování neúplných vět (a, b, c, d) a vybírání logických odpovědí k daným otázkám. Časový limit 15 minut. Okamžité vyhodnocení (zaslání automatického e-mailu) a doporučení vhodného kurzu podle úspěšnosti v testu.
 • www.languagesatwork.cz/test.php?testlang=fr&lang=cz – zkušební test s doplňováním neúplných vět (a, b, c, d). Také slouží jako indikátor ke zvolení vhodného kurzu. Pozitivum: ukáže opravený test, nikoli pouze numerické vyjádření úspěšnosti.

Neplacené on-line kurzy

 • www.lepointdufle.net/p/adj.htm – pozitivum: ohromné kvantum různých cvičení. Negativum: doprovodné vysvětlení je v angličtině nebo ve francouzštině, cvičení jsou jednoduchá a neuspořádaná.
 • www.frenchassistant.com – slovní zásoba, gramatika. Tři úrovně pokročilosti. Nutná je znalost angličtiny.
 • www.synapse-fr.com/grammaire/GTM_0.htm – obsáhlá gramatika. Četné podkapitoly a odkazy nabízí detailní vysvětlení všech slovních druhů v definicích a příkladech.
 • www.french.ch/Niveau_3.html – gramatická pravidla a testy na procvičení vykládané gramatiky. Vynikající zdroj pro učitele francouzštiny, kteří tak mohou snadno získat mnohá cvičení pro různé části gramatiky.
 • www.leconjugueur.com – průvodce skloňováním sloves.
 • www.bbc.co.uk/languages/french – různé pokročilosti, odkazy a fráze k různorodým tématům (hledání trasy, hotelu, taxi, atd.), audio nahrávky konverzací rodilých mluvčích. Nutnost znalosti angličtiny.
 • www.radiofrance.fr – živě: deset francouzských rádií (lze vybrat dle žánru), možnost  poslechu výslovnosti rodilých mluvčích. Požadavek: Windows Media Player nebo Real Player

Placené on-line kurzy

 • www.orthogram.com – ukázky lekcí z placeného programu Othogram (jen ve francouzštině). Portál Orthogram Francais en ligne poskytuje didaktické materiály učitelům francouzského jazyka. Stránky jsou velmi přehledné a barevně náležitě oddělené, chybí však audionahrávky, cvičení nebo testy. Produkt Orthogram (gramatika + nové testy) stojí 43 euro.
 • www.linguascope.com – britské stránky zaměřené na výuku francouzštiny – vhodné pro začátečníky. Výuka spočívá ve spojování obrázků a jejich popisem. Kurz je koncipován spíše jako hra nežli výuka.
 • netschool.euweb.cz – jedna lekce stojí 70 Kč, kurz je koncipován pro českého studenta. Komunikace probíhá přes e-mail. Nahrávky výslovnosti slov i celých dialogů rodilým mluvčím, několik úrovní obtížnosti, lze požádat o slovní zásobu zaměřenou k specifickému oboru.
 • www.frenchclasses.com – ukázkové lekce z nabízeného CD, které obsahuje audio nahrávky rodilého mluvčího. Korespondence s rodilým – 12 e-mailových výměn vás bude stát 360 euro. Telefonní hovor s rodilým mluvčím 10 x 45 min za 450 euro.
 • www.franceworld.com – celosvětová korespondence ve francouzštině. Jedna e-mailová adresa korespondenta stojí čtyři eura, registrace členství dvě eura.

Připraveno ve spolupráci s internetovým magazínem Česká škola, kde najdete rovněž bibliografii k některým z uvedených projektů.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář