Internet a výuka jazyků

Dnešní příspěvek je určen učitelům a rodičům. Najdete v něm informace o několika projektech, které vám poskytnou zajímavé tipy pro obohacení výuky cizích jazyků.


Internetové nástroje a cizí jazyky

Internet v současné době poskytuje řadu publikačních nástrojů, jako jsou např. weblogy a wikipedie, které bez dodatečných nákladů umožňují snadné zveřejňování písemných projevů. Podívejme se, jak je můžeme využít pro výuku písemného projevu ve výuce cizích jazyků.

Mike Sharples ve své knize How we write – writing as creative design (London 1999) píše: Helping children to write for audiences outside the classroom contributes strongly to their development as writers. A publication by a child is both a record of achievement and an enfranchisement. It demonstrates that autorship is not just the preserve of celebrities and scholars, that a child can hope to cross the bridge to adult writing.

Tedy: Publikace cizojazyčných příspěvků na webu přispívá dle řady pedagogů k větší motivaci žáků psát a k lepší kvalitě příspěvků. Motivace i kvalita se ještě zlepší v případě, že práci píší pro někoho, např. pro své kamarády v zahraničí.

Příklady využití publikačních nástrojů pro výuku cizího jazyka

Česká učitelka angličtiny využila možnosti zveřejnit na webu části pracovního prostředí Twinspace, který je zdarma je poskytnut všem školám, které se přihlásí do projektu eTwinning. Společně s polskou učitelkou pracovali na již zmiňovaném projektu When my relatives were children, v němž se žáci vyptávali rodičů na 70. léta a porovnávali situaci v obou zemích. Projekt When my relatives were children najdete na: twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=66.

Weblog angličtináře Grahama, který při výuce angličtiny používá např. podcasting a zajímá se též o tzv. "social bookmarking". Tzn. že např. zajímavé webové stránky označí klíčovým slovy a pomocí stejných klíčových slov pak najde další zdroje, doporučené někým jiným. Vytváří se tak zájmové skupiny, které oslovuje stejná problematika. Podívejte se na tomto blogu na klíčová slova, která se v jeho "social bookmarking" objevují nejčastěji. Mohou vás dovést k zajímavým zdrojům informací!
http://blog-efl.blogspot.com/

Slovinští a portugalští žáci spolupracují na tvorbě webového časopisu v prostředí Compact, které bylo za tímto účelem vytvořeno v programu Comenius. Výsledek najdete na: ejournal.eduprojects.net/Bridges.

Možnost publikace žákovských příspěvku na různá témata umožňují též další internetové projekty pro školy, jako je např. myEurope. Na myeurope.eun.org mohou žáci v angličtině, francouzštině a němčině přispívat do několika rubrik, např. Local treasures (tradice, svátky a zvyklosti z jejich regionu), Discover Europe (zajímavá místa v jejich regionu), Water tales (místní pověsti spojené s tematikou vody) a Vánoční tradice. Ke každému příspěvku mohou přidat fotografii.

Využítí weblogů pro výuku cizího jazyka jako cizojazyčných deníků ze života školáků v různých zemích podporuje i projekt Evropského centra pro cizí jazyky (Graz, Rakousko). Viz: www.ecml.at/mtp2/BLOGS/html/BLOGS_E_news.htm.

V řadě projektů, jejichž cílem je publikování žákovských projektů na webu a spolupráce se školou v zahraničí, učitelé stále využívají technicky poněkud složitější možnosti, a sice tvorby webových stránek. Například třídy z ČR a z Litvy publikovali v angličtině následující webovou stránku o národních svátcích: www.gymnaziumdc.cz/etwinning/kvinta/index.htm.

Související informace

Internet a procvičování angličtiny

Internet při výuce francouzštiny

Podklady k článku nám poskytla Kateřina Bavorová. Je poradkyní u European Schoolnet (www.eun.org), kde se zabývá projekty eTwinning (www.etwinning.net), Spring Day in Europe (www.springday2006.org) a myEurope (www.myeurope.eun.org). Upozorňujeme na její internetový zápisník, který nese název Cizí jazyky).

Své dotazy a připomínky k námětu posílejte na redakce@jazyky.com.

Další tipy na materiály ke studiu angličtiny hledejte na Anglictina OnLine.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář