Internet a procvičování angličtiny

Výuka angličtiny na školách je populární zejména u rodičů, kteří si uvědomují význam zvládnutí tohoto jazyka pro budoucnost svých dětí. V dnešním příspěvku přinášíme seznam odkazů, které mohou rodiče využít při domácích cvičeních s dětmi. Většina odkazů je vhodná prakticky pro každého zájemce o zdokonalování se v angličtině.

Zvládnutí rychlého vyhledávání a zpracování informací pomocí internetu umožňuje učit se kdekoliv a kdykoliv, využívat velké množství dat, odlehčuje paměť a pomáhá aktualizovat naše poznatky. Počítač a internet doplňují standardní učební texty a pomůcky. Není důvod nevyužít je při výuce cizích jazyků, zejména pak jazyka anglického, ve kterém je na internetu většina informací.

Cíl: vést děti k aktivitě

S výukou angličtiny začínají žáci ve třetím ročníku a očekává se, že jejich znalosti tohoto jazyka budou na konci základního vzdělávání na vyšší úrovni, než tomu bylo dosud. Jak toto očekávání splnit během sedmi let při třech hodinách týdně? Jak zajistit, aby se žáci co nejvíc dozvěděli, naučili, ale zároveň aby během hodin mluvili, vyjadřovali své názory, používali angličtinu aktivně v různých situacích a aby se pak v cizině nebáli mluvit?

Všichni učitelé znají hodiny, kdy se jeden žák trápí nad větou v cvičení a ostatní znuděně čekají, až se "vymáčkne". Nebo kde dvojice žáků předvádí scénku či naučený dialog a sledují je jen nejbližší kamarádi. Kdybychom změřili čas, po který každý žák během hodiny mluvil, vyjdou nám v průměru dvě až tři minuty aktivní mluvy na žáka. Za týden je to sedm a půl minuty, za školní rok pět hodin, za sedm let 35 hodin. To je individuální kurz trvající jeden školní rok po jedné hodině týdně nebo intenzivní sedmitýdenní kurz po jedné hodině denně.

Všem učitelům je jasné, že výuka bude efektivnější, když žáci budou některé školní činnosti dělat sice individuálně, ale najednou. Jak ale zajistit zpětnou kontrolu? To vše nám poskytne jazykový program nebo internet. Obojí je dnes dostupné už téměř pro všechny základní školy, protože počítače jsou potřebné pro povinnou výuku informačních technologií. Učitel jen koordinuje práci žáků a případné problémy konzultuje individuálně. Nabídka internetu je dostatečně široká, aby umožnila realizaci tvůrčích nápadů pro individuální i skupinovou práci, pro kreativní práci všech žáků.

Příklady stránek s praktickými úkoly

Níže jsou uvedeny příklady činností (a odkazy na potřebné webové stránky), při kterých se dá počítač a internet využít na hodinách anglického jazyka a v domácí přípravě žáků.

Procvičování slovní zásoby: www.yourdictionary.com, www.englishpage.com/vocabulary/interactivelesson6.html,
www.englishpage.com/vocabulary/vocabulary.html.

Procvičování gramatiky: www.englishpage.com, www.englishpage.com/verbpage/verbs6.htm,
http://english-zone.com/verbs/verbs1nj.html, www.pacificnet.net/~sperling/quiz/,
www.eslcafe.com.

Ověřování všeobecných znalostí: www.manythings.org, www.pacificnet.net/~sperling/quiz, www.eslcafe.com.

Celkové procvičování úloh různé jazykové úrovně: http://a4esl.org, www.mystery-book-store.com,
www.allwords.com.

Porozumění promluvě rodilých mluvčích: www.EnglishClub.com, www.esl-lab.com, www.englishlistening.com/flmenu.php?level=1.

Hledání informací: http://news.bbc.co.uk, www.google.com.
Hledání obrázků: www.google.com/imghp?hl=en

Článek jsme připravili ve spolupráci s www.RVP.cz, což je metodický portál Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jeho provozovatelem je Výzkumný ústav pedagogický. Původní článek obsahuje rovněž metodické návody pro učitele, s ukázkami konkrétních činností, kterými je možné ve škole obohatit vyučovací hodiny angličtiny. Tyto ukázky najdete na www.rvp.cz/clanek/1/506

Další odkazy využitelné ke studiu angličtiny najdete na Angličtina-On-Line.cz.

Své dotazy a připomínky k tématu posílejte na adresu redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář