International Opportunies

Studentská společnost pod názvem International Opportunities, o.s. vznikla na podzim roku 2009 v Brně. Byla založena šesti studenty sedmého ročníku osmiletého gymnázia v Brně-Řečkovicích. Hlavním cílem společnosti je rozšiřování povědomí a informovanosti mladých lidí, především studentů středních škol, v oblasti vysokoškolského studia v zahraničí.

Studentská společnost International Opportunities vznikla v rámci
programu Aplikovaná ekonomie neziskové vzdělávací organizace Junior
Achievement. Hlavní náplní činnosti společnosti International Opportunities bude publikace informační brožury s užitečnými informacemi týkající se studia v zahraničí.

Její součástí budou např. rozhovory s absolventy, informace o podmínkách přijetí a potřebných jazykových a jiných zkouškách nebo informace o stipendiích a možnostech financování studia. Tato brožura, jejíž předpokládaný termín vydání je duben 2010, bude určená především pro studenty 2. až 4. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, využít ji však budou moci všichni zájemci o pokračování ve studiu na vysoké škole v zahraničí.

Dále v rámci aktivit studentské společnosti pořádáme na brněnských gymnáziích semináře pro studenty, ve kterých seznamujeme mladé lidi s bližšími informacemi o studiu v zahraničí. Při těchto seminářích čerpáme i z vlastních zkušeností, jelikož někteří členové studentské společnosti se v minulosti zúčastnili studijních programů v zahraničí a nyní mají možnost podělit se o své zážitky s ostatními.

Naše studentská společnost provozuje také webové stránky projektu na adrese www.international-opportunities.cz. Na těchto stránkách jsou pravidelně uveřejňovány informace o činnosti studentské společnosti a k dispozici je zde také archiv tiskových zpráv, včetně materiálů pro novináře. Náš projekt můžete podpořit také prostřednictvím Facebooku na naší fanouškovské stránce.

Monika Jabůrková, členka studentské společnosti

Přidat komentář