Intenzivní jazykové kurzy Erasmus EILC

Zájemci o méně frekventované evropské jazyky z řad studentů českých vysokých škol se mohou účastnit mezinárodního programu, který vypisuje agentura Socrates. Kurzy se konají v 22 zemích Evropy. Výuku za uchazeče vybrané do kurzů je plně hrazena z příspěvku EU.

Intenzivní jazykové kurzy Erasmus nesou označení kurzy pro "méně používané jazyky EU." Z toho vyplývá, že se netýkají zájemců o studium nejrozšířenějších evropských jazyků, kterými jsou angličtina, němčina, francouzština a španělština. 

Jazykový kurz můžete absolvovat v následujících zemích:

1. Belgie (vlámština)
2. Bulharsko (bulharština)
3. Dánsko (dánština)
4. Estonsko (estonština)
5. Finsko (finština)
6. Island (islandština)
7. Itálie (italština)
8. Kypr (řečtina)
9. Litva (litevština)
10. Lotyšsko (lotyština)
11. Maďarsko (maďarština)
12. Malta (maltština)
13. Nizozemí (holandština)
14. Norsko (norština)
15. Polsko (polština)
16. Portugalsko (portugalština)
17. Rumunsko (rumunština)
18. Řecko (řečtina)
19. Slovensko (slovenština)
20. Slovinsko (slovinština)
21. Švédsko (švédština)
22. Turecko (turečtina)

Do programu se může přihlásit každý student české vysoké školy, který byl na školní rok 2006/2007 vybrán ke studiu v některé z výše uvedených zemí. Jeho studium v zahraničí musí být organizováno v rámci programu SOCRATES/Erasmus (www.socrates.cz).

Organizace výuky

Kurzy se konají v létě roku 2006 (červenec, srpen, září 2006) a v zimě roku 2007 (leden a únor 2007), délka jejich trvání je od tří do osmi týdnů, nejčastěji to jsou čtyři týdny.

Výuka probíhá v malých skupinách do 15 studentů, minimálně 15 hodin týdně. Vyučuje se jazyk (gramatika, fonetika atd.) i kultura dané země (přednášky o historii, literatuře, promítání filmů apod.). Vyučuje se většinou na bázi angličtiny a pro studenty je také organizován kulturní a sociální program – výlety, exkurze apod.

Výhodou programu je, že studenti neplatí kurzovné. Hradí si pouze náklady na dopravu, ubytování a stravu. K částečnému pokrytí těchto nákladů přiděluje česká Národní agentura SOCRATES určitému počtu studentů finanční příspěvek.

Pro přihlášení do uvedeného programu by zájemci měli nejprve kontaktovat koordinátora programu Socrates na své vysoké škole. Termín na zaslání přihlášky (ze strany CZS) je nejpozději do 31.5.2006 pro kurzy v létě 2006 a nejpozději do 31.10.2006 pro kurzy v zimě 2007.

Ze statistik Národní agentury Socrates vyplývá, že ke kurzům EILC se v létě roku 2005 prihlásilo celkem 175 studentů a na kurzy v zimě 45 studentů. Národní agentura Socrates přidělila grant každému zájemci, který zaslal potvrzení o přijetí na jazykový kurz a skutečně se jej zúčastnil. Celkem grant získalo 154 studentů a celková částka přidělená na granty na jazykové kurzy EILC konané v létě a v zimě činí 44 149 €. Finanční příspěvek pro školní rok 2006/2007 bude diferencován podle cílových zemí a průměrná částka na jeden měsíc pobytu bude 350 EUR.

Další informace

Další informace získáte od pracovníků Národní agentury Socrates.

Své dotazy a připomínky posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář