IELTS – zkouška pro studium

IELTS je zkouška, která testuje zejména schopnosti studentů studovat v
angličtině. IELTS (zkratka pro International English Language Testing
System) je uznávána u přijímacích zkoušek mnoha univerzitami v
zahraničí, zároveň má také velký význam pro imigrační účely.

Zájem o zkoušku IELTS

V posledních třech letech se zájem o složení zkoušky IELTS zdvojnásobil (za poslední rok více než 1 milión uchazečů) a stále stoupá. Polovina uchazečů o certifikát IELTS dále plánuje další studium v zahraničí (zkoušku uznávají i univerzity jako je Harvard či Yale). Zkouška je akceptována většinou akademických institucí v Austrálii, Irsku, Kanadě, na Novém Zélandu, USA a Velké Británii.

Dva moduly

Zkouška má dva moduly, které umožňují zacílit její zaměření požadovaným směřem. Akademický modul se doporučuje těm, kteří chtějí studovat na univerzitě v zahraničí. Všeobecný výukový modul je vhodný pro studenty, kteří chtějí završit svá středoškolská studia v anglicky mluvících zemích, pro lidi na pracovních či studijních stážích, nebo pro imigrační účely.

Poslech a mluvení je stejné oběma dvěma modulům, ale psaní a čtení se liší podle zvoleného typu. Celková doba zkoušky je 2 hodiny a 45 minut.

Každý složí zkoušku IELTS

Systém hodnocení zkoušky IELTS je podobný jako u zkoušky TOEFL. Zkoušku prakticky nelze neudělat – vaše schopnosti jsou ohodnoceny určitým počtem bodů. Zkouška má čtyři části (psaní, čtení s porozumění, mluvení a poslech), z nichž každá je hodnocena zvlášť. Celkové hodnocení  zkoušky je rozděleno do devíti kategorií, které dále specifikují znalosti kandináta (jednotlivé stupně jsou: non user, intermittent user, extremely limited user, limited user, modest user, competent user, good user, very good user, expert user).

Univerzity obvykle k přijetí vyžadují dosažení hranice 5,5 až 7,5 bodové škály.

Výsledky, které uchazeč obdrží již 14 dní po vykonání zkoušky, mají oficiální platnost po dva roky.

IELTS a ostatní Cambridgeské zkoušky

Porovnání dosažených výsledků s ostatními Cambridgeskými zkouškami nabízí následující tabulka.

Stupně IELTS Úroveň evropského jazykového rámce Odpovídající cambridgeská zkouška
7,5 + C2 CPE
6,5  7,0 C1 CAE
5,0  5,5  6,0 B2 FCE
3,5  4,0  4,5 B1 PET
3,0 A2 KET

Pro představu, jak vypadají úkoly u zkoušky IELTS, se podívejte na následující stránky s několika cvičeními.

V České republice lze zkoušku složit v British Council v Praze a Brně.

V textu jsou použity informace z tiskové zprávy British Council v ČR.

Najděte si svůj kurz připravující na zkoušku IELTS na www.jazykovky.cz největší databázi jazykových škol a kurzů na českém internetu.

Podívejte se, jak se můžete připravit na jazykovou zkoušku.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář