I učebnice můžou být zábavné!

Učebnice provázejí každého po celý studentský život. První se vám dostanou do rukou už v útlém věku a jiné zas pomůžou složit velkou zkoušku dospělosti – maturitu. Naučná a pedagogická literatura nemusí být jen otravnou školní pomůckou, ale může také mnohé usnadnit. Širokou nabídku právě takových titulů najdete v edici nakladatelství Didaktis!

Předškolní příprava a učivo základních škol

Jak jsme již zmínili, první skupinku uživatelů titulů představují nejmenší děti předškolního věku. Na tyto malé budoucí žáky základních škol je kladen stále větší tlak z hlediska jejich připravenosti. Jak vhodně své dítě připravit, aby pro něj tato změna nebyla negativní? Na pomoc rodičům vytvořili v nakladatelství Didaktis edici Moje krůčky, která obsahuje zábavné hry a úkoly na postřeh, pozornost, představivost, orientaci a další dovednosti.

Nakladatelství se snaží vymanit ze stereotypu desítky let používaných učebnic na základní školách a přišlo proto v roce 2002 s edicí moderních učebnic pro 1. stupeň ZŠ. Nyní nabízí mladým žákům ucelené řady titulů, jako například Český jazyk, Matematika, Člověk a jeho svět nebo řada učebnic angličtiny. Záměrem bylo efektivně skloubit současné požadavky i nároky na vzdělávání a moderní trendy ve výuce. Mladé žáky je potřeba především pro výuku nadchnout a dát jim opravdu to nejdůležitější.

Na střední už jde do tuhého

Střední škola studenty více rozděluje do skupin podle zájmu, budoucího povolání a schopnosti se učit. Cílem sad učebnic Didaktis je nabídnout, jak studentům, tak jejich pedagogům, ty nejkompletnější podklady pro studium i výuku jednotlivých předmětů na třetím stupni. Student musí vždy rychle a jasně najít důležité informace, získat otázky na své odpovědi a dozvědět se co možná nejvíce.

Nakladatelství Didaktis přišlo s novou řadou učebnic pro střední školy v roce 2008 a dosud byla vydána a dokončena řada Literatura pro střední školy, Společenské vědy a Český jazyk a komunikace. V loňském roce byl vydán první díl z řady Matematika, ve vydávání dalších dílů se aktivně pokračuje.

Je to tu – maturita!

Odmaturuj, odmaturuj, hlavně odmaturuj! Tahle slova jistě vytanou na mysli všem studentům chystajícím se složit zkoušku dospělosti. Některé předměty mají všechny společné, jiné volí podle toho, co je bavilo, a samozřejmě i podle toho, co se chystají dále studovat, případně v jakém oboru hodlají hledat práci. Učebnicová řada Odmaturuj! se snaží vyhovět individuálním požadavkům všech studentů. A daří se jí to!

Učebnice jsou zaměřeny vždy na jeden konkrétní předmět. Snaží se poskytnout komplexní, jasný a poutavý přehled učiva, který poslouží nejen k maturitě, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Od roku 2011 studenti absolvují státní maturitní zkoušku. Na pomoc při přípravě na ni připravilo nakladatelství edici Maturita. Pomocí této knihy se dozvíte relevantní informace o státní maturitě a dokonale se připravíte na její formu i obsah.

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem!

Jazyková příprava také provází děti celý život. Některé začínají už v mateřské školce, pro jiné je základní a střední škola jediným místem, kde se s jazykem setkají. Jazyková připravenost zvyšuje cenu uchazečů na trhu práce, myslete tedy na své budoucí uplatnění!

Stranou tedy nezůstávají ani publikace k výuce jazyků Language Practice Books. Procvičíte si s nimi gramatiku a slovní zásobu. Jazyk se pro vás stane hrou a najdete v něm mnoho zajímavého.

Navštivte stránky nakladatelství Didaktis na Facebookové stránce a žádná novinka vám neunikne!

Přidat komentář