Hledejte záruky organizace výuky

K organizaci jazykových kurzů na jazykových školách nepatří jen vytvoření rozvrhu pro studenty. Jak by měla škola organizovat výuku, aby se v jednotlivých kurzech sešli studenti obdobné úrovně a cílů? Jakým způsobem škola nahradí výuku za dny státních svátků? Řada těchto a podobných parametrů vypovídá o kvalitě dané školy.

Pro mnohé je to známý příběh: vyberete si lákavou nabídku jazykového kurzu za dobrou cenu blízko bydliště a brzy zjistíte, že každý z vašich spolustudentů má jiné jazykové představy a potřeby, že lektor přesně neví, co v hodinách dělat a někdy chodí pozdě, že hodiny občas nečekaně odpadají… Takovou jazykovou školu jako by zákazníci zajímali pouze do okamžiku zaplacení kurzovného. Mnoho studentů si tak odnese nezasloužený názor, že oni se cizí jazyk nikdy nenaučí. Jak se podobným problémům vyhnout?

Garantuje škola řádné vedení a organizaci výuky?

Garance řádné organizace výuky znamená v kvalitní jazykové škole mnohem víc než jen vybrat peníze od studentů a jejich část rozdělit mezi učitele. Škola musí sledovat a hodnotit práci lektorů, zejména prostřednictvím systematických náslechů v hodinách a průzkumů názorů posluchačů. Nestačí však lektory jen hodnotit, je třeba poskytovat jim i možnosti vzdělávání a profesního rozvoje. Lektoři by měli mít k dispozici dobré zázemí pro přípravu lekcí – nejlépe samostatnou pracovnu s knihovnou a přístupem k internetu. Jasně definovaný program studia, přesné rozřazení studentů do skupin pomocí vstupních testů a co nejširší výběr kurzů, který umožní nalézt vhodnou skupinu pro většinu zájemců – to vše také patří mezi důležité charakteristiky nabídky kvalitních jazykových škol. Lekce připravené zdánlivě na míru po dohodě lektora se studenty nemusí vždy zaručit kvalitní servis.

U individuální výuky jde o dohodu s lektorem

U klasických kurzů pro veřejnost by měla kvalitní škola nabízet pevně dané výukové programy, dohoda s lektorem má své místo hlavně u individuální zakázkové výuky. Samozřejmostí by měl být přesně daný celkový počet hodin kurzu, i v případě svátků či výjimečného zrušení hodiny musí být výuka řádně nahrazena. V nabídce školy nesmí chybět jasná definice minimálního a maximálního počtu posluchačů kurzu. Pokud škola deklaruje v průměru desetičlenné skupiny, může být zrovna ta vaše někdy i dvojnásobná.

Neméně podstatné je řízení výuky u firemních kurzů. Důležitý je kvalitní plán kurzů vycházející z analýzy potřeb posluchačů. Škola i klienti musí mít přesný přehled o všech uskutečněných lekcích, včetně docházky, programu výuky a vyúčtování. Musí být jasně daná pravidla pro přesuny a rušení lekcí. Stále ještě není výjimkou, že škola, a díky tomu i její klienti, vlastně neví, co se ve výuce přesně děje a za co přesně se platí. Díky tomu se může i ta nejnižší hodinová sazba v důsledku nemálo prodražit.

Kurz v nekvalitní škole = dvojnásobná ztráta

Nákup jazykového kurzu nebývá právě lacinou záležitostí. I mezi jazykovými školami přitom nalezneme společnosti velmi různé úrovně. Stojí za to si ověřit, že vám škola zaručuje přesně daný počet hodin v jasně vymezené výukové skupině, vhodný výukový program, dobře vedené a kontrolované lektory s kvalitním pracovním zázemím, přesnou evidenci lekcí. Výhodnost některých nabídek se tak může ukázat jako velmi relativní. Méně kvalitní výrobek bývá levnější, vydrží kratší dobu, ale poslouží. Špatně řízený jazykový kurz se může naopak pořádně prodražit – nejen že málo přinese, ale připraví vás navíc o cenný čas a přivede vniveč dobrá předsevzetí. Proto platí, že kvalitní jazyková škola vám cestu ke zvládnutí cizích jazyků může velmi usnadnit. A kvalitních škol již dnes u nás působí naštěstí celá řada.

Související články

Jak porovnávat cenu kurzů

Závěrečné hodnocení v jazykové škole

Kvalitní školy informacemi nešetří

Seriál článků na téma Jak poznat kvalitní jazykovou školu připravujeme ve spolupráci s Asociací jazykových škol ČR (www.ajscr.cz).

Náš tip: Nabídku kvalitních jazykových škol najdete na www.Jazykovky.cz. Informace o mezinárodně uznávaných jazykových zkouškách najdete na www.jazykovezkousky.cz.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Jazyková škola Ostrava

Své komentáře a ohlasy posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Přidat komentář