Handicapovaní se znovu stanou vzorem ostatním

Letošní ročník Ceny Olgy Havlové zaznamenal mezi veřejností rekordní zájem. Do 15. dubna 2013 se sešlo 34 nominací, přičemž jeden z nominovaných byl na tuto cenu navrhnut hned jedenáctkrát. Unikátní cena je udělována každoročně od roku 1995 osobám se zdravotním postižením, které se svým handicapem dokázali nejen vyrovnat, ale především aktivně pomáhají ostatním.

Postižení nebo nemoc pro ně není překážkou!

????????????Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2013 se uskuteční 13. května v Museu Kampa. Letošní slavnost bude navíc zaštítěna Rokem Olgy Havlové, který vyhlásila nadace v souvislosti s připomenutím 80. výročí narození paní Olgy.

„Jsme rádi, že se dozvídáme o stále o větším počtu pozoruhodných lidí, kteří překonali své zdravotní postižení či nemoc s trvalými následky a jsou užiteční pro druhé“, říká Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Je také rok od roku těžší vybrat jednoho z kandidátů. Letos jsme obdrželi rekordní počet návrhů – třicet čtyři. Laureáta vybere porota pod vedením Dany Němcové, předsedkyně správní rady Nadace Olgy Havlové.

Cenu poprvé vyhlásila Olga Havlová v roce 1995, aby upozornila na život lidí se zdravotním postižením. „Jejich síla překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, je pro nás velkou inspirací“, řekla v roce 1995 Olga Havlová. Kromě ocenění vynikajících jednotlivců v péči o lidi se zdravotním postižením je cílem slavnostního udílení Ceny Olgy Havlové také propagace úlohy nestátních neziskových organizací, jakož i poděkování dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří činnost Nadace Olgy Havlové umožnili.

Rok Olgy Havlové

Dne 11. července 2013 by se Olga Havlová dožila 80 let. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uspořádá v průběhu roku řadu akci, připomínajících veřejnosti osobnost paní Olgy a její odkaz nadaci nesoucí její jméno. Ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové v Ostravě bude připravena putovní výstava fotografií o životě Olgy Havlové pro střední školy. Také v Prachatické knihovně se v létě uskuteční podobná výstava. V květnu proběhne tradiční slavnost udělení Ceny Olgy Havlové. V Praze pak bude uspořádán hudební festival, promítání filmů a další akce připomínající Olgu Havlovou. Do příprav se zapojilo Divadlo na Zábradlí, Knihovna Václava Havla, Originální videožurnál, Palác Akropolis, přátelé a pamětníci Olgy Havlové.

Zdroj: Tisková zpráva www.vdv.cz

Přidat komentář