Giving opinions – dialogue

The directors of an international company in Prague are having a meeting on English language courses for their staff.  

Mark: ‘As you know, English is an extremely important language in today’s business world. We are also getting more and more international customers who we need to communicate with in English. I strongly believe that some of our staff do not have a high enough level of English. I really feel that we could lose some customers as result.’

Sue: ‘So what do you propose Mark?’
Mark: ‘Well, personally I think that we should spend more money on language lessons and give individual lessons to staff, who need it the most.’
Chris: ‘I think so too, but don’t you think that our employees should help with the cost? I mean we don’t have such a large budget and these lessons are expensive.’
Mark: ‘I would agree, but I have the feeling that some of our employees won’t agree to paying for lessons themselves.’
Sue: ‘If you ask me, I’d say that we should split the cost 50-50. That seems fair to me.’

Glossary

I strongly believe … – jsem si naprosto jistý …
I really feel that … – skutečně mám pocit,že …
So what do you propose? – Tak co navrhujete?
personally I think … – osobně si myslím …
I think so too … – to si myslím také …
don’t you think … – nemyslíš si …/nezdá se ti …
I would agree – s tím bych souhlasil
If you ask me … – kdyby ses zeptal mě/ kdyby bylo na mě

Jazyková agentura Channel Crossings
pro vás ve spolupráci se svými lektory připravila celoroční seriál
výukových textů z angličtiny. Máte tak jedinečnou možnost procvičit si
gramatiku, obohatit slovní zásobu i zlepšit konverzační schopnosti.
Každý týden přinášíme jeden aktuální článek. Nezapomeňte – texty jsou
zveřejněny pouze po dobu 30 dní.

Texty © Channel Crossings, 2009. Kopírování a šíření textů bez souhlasu autora je zakázáno.

 

Přidat komentář