Germanistika v Olomouci slaví 10 let

Germanistika na Univerzitě Palackého slaví desetileté fungování institutu nadační profesury pro výzkum německé literatury z Moravy a Čech. Slavnost se uskuteční 10. dubna 2013 v kapli Božího Těla pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga a ministra kultury SRN Bernda Neumanna. Připomene význam nadační profesury v Olomouci.

Přijďte na oslavy 10. a 11. dubna!

Jörg Krappmann přijel na univerzitu v roce 1992 jako mladý absolvent. „Olomoucká germanistika tehdy potřebovala lektora. Krappmanna pozvali tehdejší studenti, kteří byli v Erlangenu,“ vysvětlila jedna z organizátorek oslav prof. Ingeborg Fialová. Krappmann na Hanou přijel „nadivoko“, nebyl placen žádnou německou institucí.„Do Olomouce jsem se dostal hned po studiu, takže jsem celý svůj profesní život strávil na Univerzitě Palackého,“ řekl Krappmann, vedoucí katedry germanistiky FF UP. Jako nadační profesor se podílí na veškerých aktivitách Centra pro výzkum moravské německé literatury.

Oslava 10. výročí nadační profesury pro německou literaturu z Moravy a Čech začne ve středu 10. dubna v 11 hodin v kapli Božího Těla UC UP. Pokračovat bude od 18 hodin tamtéž koncertem absolventky germanistiky Lucie Ceralové. Ve čtvrtek 11. dubna se od 9.30 uskuteční konference zaměřená na práci nadačních profesorů v Evropě.

Během oslav, jichž se zúčastní představitelé důležitých institucí z Německa a Čech i nadační profesoři zbylých zemí, bude jmenována Vědecká rada Centra pro výzkum německé moravské literatury. Nadační profesor Jörg Krappmann bude slavnostně přijat do Klubu Societas Cognitorum.

Místo na slunci

Dlouholetá práce nadačního profesora spočívala ve vyhledávání dat o moravské německé literatuře. Společně se studenty objevili na 2 500 zapomenutých autorů z Moravy a Čech. Vytvářeli databanky, slovníky, lexikografické popisy, které následně vědecky zpracovávali. „Vydali jsme tři desítky knižních publikací, dva díly slovníku a připravujeme další díl,“ vyjmenovala Fialová.

Centrum se k českému publiku obrací také organizováním výstav, autorských čtení, vytvářením rozhlasových pořadů či vydáváním populárních knih. „Začíná se prosazovat názor, že výzkum regionální literatury může přinést mnohé i klasickým dějinám literatury v centrech, jakou jsou Berlín, Vídeň, Praha či Paříž. Znalost materie, kterou v Olomouci shromažďujeme, může totiž obecný pohled literárních dějin změnit, posunout či obohatit,“ vysvětlila Fialová.

Olomoucké metody výzkumu dnes využívá také germanistika na Univerzitě Karlově v Praze. „Náš výzkum mění teoretická paradigmata. Nevybírá ke zpracování jen velké autory, nýbrž se dívá na literaturu prostřednictvím metod literárních, sociologických a metod kulturní historie v kontextu regionu,“ dodala Fialová.

Olomouc – jedna ze čtyř

První nadační profesury založilo a financovalo německé ministerstvo kultury v 60. l. 20. stol. V Německu jich funguje pětadvacet, v dalších státech jen čtyři. V estonském Tallinnu, rumunské Kluži, maďarské Pécsi a nejstarší z nich sídlí v Olomouci. Spolková vláda podpořila vznik instituce v Olomouci s pětiletým finančním zajištěním v roce 2003.

„Tehdy probíhala složitá jednání, neboť první myšlenky směřovaly k umístění nadační profesury na Univerzitu Karlovu v Praze. To, že šla do Olomouce, si přičítám jako velkou zásluhu. Tehdy jsme totiž prezentovali vše, co na olomoucké katedře germanistiky děláme,“ konstatovala Fialová. Podle ní byla německá literatura z jiných regionů než z Prahy považována za méněcennou. „Když se řeklo německá literatura z Čech, tak se tím myslela především pražská německá literatura, mysleli se tím autoři typu Franz Kafka,“ zdůraznila Fialová.

V roce 2008 převzala finanční péči o tuto instituci Univerzita Palackého. Za dobu svého působení si Centrum pro výzkum moravské německé literatury stalo významnou výzkumnou institucí, jež shromáždila široký okruh spolupracovníků a partnerů z Německa, Rakouska a dalších evropských zemí.

Možnosti studia jazyků v Olomouci
Jazykové školy Olomouc Jazykové kurzy Olomouc Kurzy angličtiny Olomouc Kurzy němčiny Olomouc

Související článek Výuka jazyků v Olomouci – přehled jazykových škol.

Přidat komentář