GAUDEAMUS 2013

Přijďte se na podzim podívat do Brna na evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2013. Veletrh je ideální pro studenty třetího a čtvrtého ročníku středních škol, kteří přemýšlejí kam dále vyrazí. Vhodný je samozřejmě pro všechny, kteří se chtějí dozvědět novinky ve vzdělávání a udělat si přehled o dalších možnostech.

Pokud se o nabídce denního (pomaturitního) studia v Brně, Praze nebo dalších městech chcete raději dozvědět z pohodlí domova, podívejte se na velký přehled Pomaturitní studium jazyků 2016/17. Najdete zde i zkušenosti s jednotlivými jazykovými školami přímo z úst studentů pomaturitních kurzů.

V listopadu v Brně!

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2013 je od 5. do 8.11.2013, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin. Místem konání veletrhu je brněnské výstaviště, Výstaviště1, Brno, pavilony G1 a G2. Veletrh bude ve dnech 7. a 8. 11. probíhat souběžně se sportovním veletrhem Sport Life.

5Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Na veletrhu bude zastoupeno 186 samostatných vystavovatelů, 245 fakulta přes 3 500 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách. Každý student návštěvou veletrhu získá:

  •  vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí
  •  informace o přijímacím řízenía podmínkách studia
  • tištěný katalogs kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení
  •  elektronický katalog s rejstříkem studijních oborůa dalšími informacemi o studiu
  • zdarma poradenství při výběru studijního oborua účast na všech přednáškách
  • pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu je připraven tištěný návod „Jak na VŠ“ a „Slovníček VŠ pojmů“
  • volný vstup na sportovní veletrh Sport Life.

Význam veletrhu a jeho společenská potřeba neustále roste, což se odráží v rostoucím zájmu o veletrh od státní správy, vystavovatelů, diváků i zahraničních subjektů. Veletrhu Gaudeamus věnuje pozornost řada politikůa veřejných činitelů, kteří mu přikládají velký význam. Nad letošním veletrhem převzali záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Rektor VUT v Brně, pan Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a další významné osobnosti z České republiky i zahraničí.

České i zahraniční organizace na jedné ploše

13Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný složením vystavovatelů, doprovodnými programy, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol bude zastoupeno 38 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 12 zemí, nejenom z členských států Evropské unie. Zahraniční univerzity a vysoké školy přijedou z Německa, Slovenska, Finska, Francie, Malty, Velké Británie, Nizozemí, Polska, Švýcarska, Kanady, USA a Austrálie.

V průběhu XX. ročníku veletrhu Gaudeamus budou probíhat čtyři doprovodné programy. Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den ve dvou přednáškových sálech přímo v pavilonu G2. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2014/2015. Dále bude probíhat VI. ročník doprovodného programu s názvem „Věda pro život“, jehož cílem je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Prezentované přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet. IV. ročník doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou“ je zaměřený na studium technicky zaměřených studijních oborů. Do doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou“ se zapojilo pět velkých českých univerzit a firma ČEZ,a.s.

Pestré doprovodné programy

Doprovodné programy „Věda pro život“ a „Pojďme si hrát s technikou“ pomohou studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění.

V letošním roce bude probíhat II. ročník doprovodného programu „Tailor-Made Study Abroad“, který je zaměřen na podporu studia v zahraničí. Cílem programu je na základě individuálních požadavků studentů sestavit na míru šitou nabídku studia v zahraničí.

31V průběhu veletrhu proběhne v roce 2013 již V. ročník soutěže o nejlepší expozici. Soutěžit bude 16 vystavovatelů o přízeň studentů. Studenti sami budou hodnotit expozice vystavovatelů, zda informují o budoucím studiu srozumitelně, výstižně a v dostatečném rozsahu. Hodnotící komise bude složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchodní Brno Pionýrská a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé. Komise bude pracovat nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno Pionýrská, která bude gesční školou soutěže.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na společenském večeru veletrhu, který proběhne 6. listopadu od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská 1 a následující den zveřejněny na www.gaudeamus.cz.

Přijďte také pokud už nejste student

Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Informační set a systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky. Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 640 vzdělávacích institucí a přes 6 000 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.

Zdroj: Tisková zpráva vydaná organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.

Foto: Zdroj webové stránky veletrhu, ročník 2012

Přidat komentář