Firmy do jazyků investují efektivně

Jazyková vybavenost zaměstnanců je zároveň vizitkou samotné firmy.
Jaké jsou možnosti a na co dávat pozor v případě, že se rozhodnete
svěřit jazykové vzdělávání vašich zaměstnanců odborníkům?

 

Od čeho začít a jak

Jazykový audit je základním stavebním kamenem každého začínajícího firemního jazykového kurzu. Poskytovatel jazykových služeb si prostřednictvím auditu udělá přesný obrázek o jazykové vybavenosti jednotlivých studentů. Ne vždy spolu písemný a ústní projev korespondují, proto také většina renomovaných poskytovatelů jazykových služeb volí kombinaci písemného a ústního testu.

Další součástí, která „tvaruje“ podobu budoucího jazykového kurzu, je tzv. motivační dotazník. Ten určí, jaké cíle a zaměření si každý účastník kurzu vytyčí. Někdo potřebuje prezentovat v cizím jazyce, někdo zase vést složitá právní jednání a jiný pouze číst e-maily. Cílem může být ale i získání prestižního jazykového certifikátu.

 

Pomoc personalisty

Na základě informací, které vyplynou z jazykového auditu a z motivačních dotazníků dochází k rozdělení studentů do skupin. Do jejich sestavení by se měl zapojit i personalista firmy, který má největší šanci předvídat problémy plynoucí například z nestejného pracovního postavení účastníků kurzu.

Personalista by měl mít také právo ovlivnit závěrečnou podobu „plánů studia“, které jsou posledním přípravným krokem, než se výuka rozjede „naostro“. Plány výuky jsou sestavovány většinou na půl roku studia dopředu a jsou v nich jasně definovány cíle, kterých je třeba dosáhnout.

Na okraj je potřeba podotknout, že většina odborníků na jazykové vzdělávání tvrdí, že nejefektivnější jazykové vzdělávání je ve skupině maximálně po pěti lidech.

Lektor na zkoušku

Každý poskytovatel jazykových služeb vybírá vhodného lektora pro své klienty dle několika kritérií. Je lektor vhodný z hlediska odbornosti? Je vhodnější rodilý mluvčí nebo český lektor?

Dobrou možností je vyzkoušet si lektora na první, ukázkové hodině. Každá seriózní jazyková škola nabídne ukázkovou hodinu zdarma zcela automaticky. Pokud spokojenost s lektorem není dostatečná, je lepší požádat školu o výměnu. Lépe hned na začátku studia, než později.

Samozřejmě výběrem lektora práce jazykové školy nekončí. Následuje pravidelné sledování kvality výuky formou tzv. observací. Observaci provádí metodik školy nebo senior lektoři a má za cíl zjistit možné vylepšení výuky, zvýšit její kvalitu a efektivitu.

Platíme, tak chceme mít přehled

Většina majitelů či ředitelů firem projevuje pochopitelný zájem o to, zda peníze, vynaložené na jazykové vzdělávání zaměstnanců, jsou efektivně investovanými penězi. Tomuto požadavku vycházejí jazykové školy vstříc monitorováním tří oblastí: spokojenosti studentů, pokroku studentů a hodnocení práce studentů.

Spokojenost je zjišťována každý půlrok dotazníkem. Studenti v něm subjektivně hodnotí své lektory i svůj jazykový program. Některé firmy využívají navíc ještě vlastní interní dotazníky a rozesílají je mezi své zaměstnance.

Hodnocení pokroku studentů je zjišťováno tzv. progress testem. Progress test má za úkol zmapovat, jak velké pokroky účastníci kurzu udělali. Test se dělá obvykle po půl roce trvání kurzu a je připravován lektorem individuálně z látky, která byla uplynulou dobu probrána.

Po delší době studia je vhodné znovu provést objektivní jazykový audit a zhodnotit přínos jazykového kurzu z dlouhodobějšího hlediska. Tento audit znovu stanovuje jazykovou úroveň studentů, která by po určité době studia měla být samozřejmě vyšší, než na začátku. Tento audit je vhodné zadat například konkurenční jazykové škole, která může být někdy objektivnější.

Na intenzitě výuky nešetřit

Začátečníci jsou jednoznačně skupinou, na které není dobré šetřit. Pokud se klient rozhodne ušetřit a spojit například začátečníky a pokročilé do jedné skupiny, je velmi pravděpodobné, že půjde o vyhozené peníze. Začátečníci se budou stydět před svými pokročilejšími kolegy a ti se zase budou pravděpodobně při jazykových kurzech nudit.

Při menších firemních rozpočtech je lepší zaplatit „udržovací“ kurz pokročilým a kurz pro začátečníky nechat na dobu, kdy bude rozpočet vypadat lépe. Obecně platí, že efektivní pro začátečníky jsou kurzy s intenzitou hodin minimálně 2 krát po devadesáti minutách. Kurz jeden krát po šedesáti minutách se dá označit skutečně jako ,,udržovací“ a je vhodný pouze pro pokročilé.

Pro začátečníka český lektor

O tom, kdo cizí jazyk naučí nejlépe, se vedou poměrně rozsáhlé diskuze. Mnohé jazykové školy dokonce dávají na výběr, zda se chcete učit s rodilým mluvčím nebo za pomoci českého lektora. Zkušenosti ukazují, že pro začátečníky či mírně pokročilé je vhodnější český lektor. Důvodem je zejména efektivnější využití času při vysvětlování nové gramatiky. Pro středně pokročilé s nutností neustále konverzace je zase lepší cizinec.

Certifikát je skvělou vizitkou i pro firmu

V současné době jsou stále oblíbenější zahraniční jazykové certifikáty s mezinárodní platností. Mezi evropskými certifikáty v angličtině stále vedou cambridgeské zkoušky, v němčině certifikáty vydávané Goethe institutem a ve francouzštině certifikáty Francouzského institutu. Certifikáty jsou skvělou motivací pro účastníky kurzů, protože dávjí jejich studiu pevný rámec s jasnými cíly, a jsou také skvělou vizitkou celkové úrovně firmy.

Motivační pobídky

Jako poměrně dobrý nástroj výuky se jeví zakomponování cizojazyčných firemních materiálů do výuky jazyka. Zaměstnanci firmy tak získávají přehled o obsahu materiálů a zároveň zvyšují svou jazykovou vybavenost.

Efektvní je rovněž systém pobídek, který motivuje zaměstnance pravidelně na kurzy docházet a studiu se intenzivně věnovat. Mezi pozitivní pobídky patří bonusy při pravidelné docházce a dobrých výsledcích v progress testech nebo například zpětné proplacení poplatku za složení mezinárodní jazykové zkoušky.

Někdy je nutné přistoupit i k negativní motivaci, kdy se zaměstnanec musí finančně podílet na jazykovém kurzu v případě, že dané jazykové úrovně nedosáhne, nebo že jeho docházka nesplňuje předepsaná procenta.

Cesta z města

Pro zaneprázdněné zaměstnance se jeví zajímavou možností novinka v intenzivní výuce jazyků, která umožňuje studovat pouze čtyři dny v měsíci od čtvrtka do neděle, avšak velmi intenzívně. Jeden semestr těchto pobytových kurzů odpovídá dvěma semestrům při výuce dvakrát devadesát minut týdně. Kurzy se konají v některém z českých rekreačních letovisek a výuku vedou čeští lektoři i rodilí mluvčí. Výuka se skládá nejen z klasické komunikace, ale i z her, sledování filmů, večerního programu v cizím jazyce atd.
Jazykové školy nabízejí i velké množtví dalších alternativ ke klasickým docházkovým kurzům, jako je například e-learning či studium v zahraničí.

Autorka je metodičkou jazykových škol Skřivánek.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Jazyková škola Ostrava

Přidat komentář