Firmy a tlumočnické služby

Navštíví vaši firmu důležitá návštěva ze zahraničí? Připravujete se na obchodní jednání se zahraničními partnery? Budete prezentovat své produkty před zahraničním publikem? Při mnoha z těchto a podobných příležitostí je na místě zajištění tlumočnických služeb.


Simultánní nebo konsekutivní tlumočení?

Při užití simultánního tlumočení jde o současné tlumočení mluveného projevu tlumočníkem, který zpravidla překládá účastníkům do sluchátek. Konsekutivní (následné) tlumočení znamená tlumočení ústního projevu řečníka po částech.

Simultánní tlumočení má proti konsekutivnímu tlumočení velké výhody, přináší rychlý přenos informací od řečníka k posluchačům, a to bez přestávek a zdržení. Šetří se jím až polovina času oproti konsekutivnímu tlumočení. Plynulost projevu navíc všem účastníkům umožňuje lépe se orientovat v obsahu sdělení.

Některé firmy mohou odradit vyšší náklady spojené se simultánním tlumočením. Každé akce, která vyžaduje tlumočení z jednoho jazyka se účastní nejméně dva tlumočníci. Je tedy vždy na místě zvážit pro a proti a spočítat si, kdy se simultánní tlumočení vyplatí.

Rozhodující při volbě mezi konsekutivním a simultánním tlumočením není jen počet účastníků akce, ale i požadavky na plynulost programu, důležitost akce, objem přednášek, prostorové možnosti a řada dalších.

Bez simultánního tlumočení se neobejdete, pokud se na vaší akci má hovořit třemi a více různými jazyky. Řeč přednášejícího totiž nelze konsekutivně tlumočit do dvou jazyků současně.

Požadavky na tlumočnickou agenturu

Díky moderní technice lze akce vyžadující simultánní tlumočení organizovat i přímo ve firmách. Tlumočnická technika je dnes mobilní a je možné ji operativně instalovat v každé jednací místnosti odpovídající velikosti. Firmy zajišťují veškerý konferenční servis a služby. S pomocí moderní techniky mohou být simultánně tlumočeny nejen kongresy, konference a semináře, ale i prezentace v hlučných továrních halách, exkurze, doprovod významné delegace apod.

Zásadní podmínkou úspěchu je profesionální kvalita tlumočnických služeb. Tlumočník, který nemá dostatek zkušeností se simultánním tlumočením, dokáže kvalitně připravenou konferenci "zničit" během několika minut.

Za specializované kvalitní tlumočnické agentury většinou hovoří jejich reference. Zaručený typ na profesionální tlumočnickou agenturu získáte nejsnáze u těch, kteří tyto služby již využili.

Jaké služby poskytne profesionální tlumočnická a kongresová agentura?

Takové agentury dokáží díky svým zkušenostem a vybavení pro své zákazníky samy připravit konference, kongresy a semináře formou "na klíč". Jsou také schopny zajišťovat firemní prezentace u nás i v zahraničí. Na kongresových nebo veletržních akcích mohou připravit tisk propagačních materiálů, podílet se na stavbě stánků, zajistit hostesky se základními znalostmi požadovaného jazyka.

Tlumočnické agentury mají k dispozici špičkovou kongresovou a tlumočnickou techniku, profesionální konferenční tlumočníky a v neposlední řadě díky svým zkušenostem společně s klientem navrhnou optimální technické řešení pro konkrétní akci.

U většiny těchto agentur jsou samozřejmostí překlady odborných firemních textů nebo příprava materiálů k uzavírání smluv se zahraničními partnery.

Naše doporučení

  • Při objednávání služeb agentury si ověřujte uváděné reference, nerozhodujte se pouze podle ceny.
  • Poraďte se s překladatelskou agenturou o nejvhodnějším řešení.
  • Protože profesionální tlumočník se na každou akci připravuje, je ve vašem zájmu poskytnout mu písemné podklady předem. Až 40 % úspěchu jeho práce závisí na kvalitě těchto podkladů.
  • Zajistěte tlumočníkovi dobrou slyšitelnost. Kvalitní tlumočení rovněž vyžaduje přímý výhled na řečníka, popř. předsednictvo a promítací plochy; monitor nenahrazuje přímý výhled.
  • Předem neodhadnutelným faktorem pro úspěch tlumočení je přednes řečníků, pokud je to možné, věnujte pozornost jejich přípravě.
  • Dohodněte se na ceně za nadstandardní služby, jako je práce v neděli nebo o svátcích, pořízení zvukového záznamu, práce v náročném prostředí mimo jednací místnost.
  • Ve smlouvě by mělo být uvedeno ustanovení týkající se ochrany informací při neveřejném jednání.
  • Zadavatel není oprávněn po tlumočníkovi požadovat práce nad rámec dohody, proto před uzavřením dohody s agenturou projednejte všechny své požadavky.

Oborové organizace

Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT: www.askot.wz.cz

Jednota tlumočníků a překladatelů: www.jtpunion.org

Připraveno ve spolupráci s TA-Service. Své komentáře a ohlasy posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář