Firma vs. jazykový kurz

Mnoho jazykových škol přiznává, že ačkoli je firemní výuka prestižní
zakázkou, je s firemními zákazníky také nejvíce potíží. Jak se má firma
chovat, aby dohoda se školou proběhla k oboustranné spokojenosti?

Výběr kurzu

Zadavatelem firemního kurzu je často organizace, která pro výběr vyčlení svého zaměstnance, či to dá za úkol jednomu oddělení (např. personalistům). Je ovšem třeba si uvědomit, zda a jak moc je pověřená osoba kompetentní k tomu, aby dokázala rozeznat kvalitní nabídku.

Ředitel jazykové školy Brno English Center Tomáš Staněk k tomu říká: „Míváme telefonáty typu: „Pan ředitel chce, abych našla jazykovou  školu. Kolik to u vás stojí?“ – tam se většinou nedá dělat vůbec nic.“

Také David Dvorský ze školy jazyků Glossa potvrzuje: „Úroveň zadání se v průběhu let citelně zlepšuje. Personalisté či manažeři vzdělávání jsou stále více orientováni na kvalitu poskytovaných služeb, jak v oblasti administrativní a organizační, tak v oblasti kvality výuky, roli začínají hrát faktory jako je kvalifikace a vzdělávání lektorů, akademické zázemí jazykové školy a podobně. Přesto se bohužel stále setkáváme se zakázkami, v nichž je jediným kritériem cena vyučovací hodiny.“

Rozumná cena je přitom nepochybně důležitým aspektem výběru firemního kurzu, pokud je však kritériem jediným, zákazník často neušetří. Naopak se může stát, že vynaloží prostředky v důsledku neúčinně, protože ten nejlevnější vzdělávací projekt nepřinese požadovaný efekt.

Gabriela Kučerová z jazykové školy a překladatelské agentury MKM uvádí: „Většinou nás školy oslovují buď přímo (telefonicky, mailem), nebo prostřednictvím portálu Jazykovky.cz. Přímé oslovení bývá častější, firmy si tak buď vybírají z více jazykových škol, anebo na nás již mají kladné
reference, takže se obracejí přímo na nás.“

Jazykovky.cz je souhrnná databáze jazykových škol. Může ušetřit firmě spoustu času a peněz při výběru vhodné školy, lze si zde školu vyhledat podle zadaných parametrů, projít si její internetové stránky a nakonec kontaktovat i několik škol najednou díky funkci „firemní kurz – výběrové řízení“.

Požadavky firemních zákazníků

Firma by si ještě před prvním kontaktováním jazykové školy měla ujasnit několik věcí:

1) o kurz jakého jazyka má firma zájem
2) kolik studentů bude škola vyučovat celkem a po kolikati v jedné skupině (zde je lepší nechat si poradit od školy, která provede i rozřazovací test a rozdělí studenty do skupin dle pokročilosti)
3) intenzita kurzu (1x, 2x 3x týdně, 60, 90,… minut)
4) preferované termíny konání a zahájení výuky
5) místo výuky (ve firmě či ve škole)
6) případně specifické požadavky – český lektor / rodilý mluvčí / kombinace, specializované zaměření, atd.

 

Ředitelka jazykové školy BOHEMIA INSTITUT Eva Mocová upozorňuje: „Přístup firem je z 50% vstřícný, věcný a pozitivní, mnohde jsou však požadavky nekompetentní. Posuzují a porovnávají např. pouze cenu kurzu bez ohledu na kvalitu lektorů či celkovou koncepci kurzu. Požadují např. výhradně české či naopak pouze zahraniční lektory bez ohledu na cílovou skupinu studujících a jejich pokročilost či prosazují určitý „zaběhlý“ výukový materiál, který my hodnotíme jako přežitý apod.“

Každá jazyková škola má jiný systém a metodu výuky, k níž jsou jejich lektoři kompetentní. Ať už se jedná o počet studentů ve skupině nebo o používané výukové materiály. Nerespektování těchto doporučení bude s velkou pravděpodobností kontraproduktivní, protože zbytečně zkomplikují lektorovi práci v hodině.

Výuka

Dobrý výběr kurzu však není jediným předpokladem úspěchu. Žádný jazyk se nelze naučit bez zájmu a vlastního úsilí. „Obecně bývá ve firmách problém s motivací zaměstnanců. Často si chtějí jen udělat čisté svědomí s tím, že „s tou angličtinou už musí něco udělat a začít někam chodit“. Tomu pak odpovídají i výsledky,“ potvrzuje Tomáš Staněk z Brno English Center a dodává: „Podstatně lépe na tom jsou firmy, kde vědí, co chtějí, a znají své časové možnosti. Ty si pak uvědomují, že největší investicí není hodinová sazba za výuku, ale čas a pobídky motivující zaměstnance ke studiu. Takové firmy pak ocení, že naše výuka zahrnuje i stanovení počátečního a cílového stavu studentů, průběžné testy, pravidelné zprávy nadřízeným o pokroku studentů a jejich účasti, doporučení k dalšímu růstu apod. Po absolvování takového kurzu jsme schopni firmě garantovat i úspěšnost jejích zaměstnanců u mezinárodních zkoušek, z čehož bývají klienti velmi překvapení.“

Tu nejdůležitější podmínku úspěchu – motivaci účastníků – bohužel škola zajistit nemůže, tam musí projevit zájem samotná firma; ať prostřednictvím různých odměn či pohrůžky uhrazení zbytečně vložených peněz při netečnosti studenta.

Dotazy a náměty k tématu pište na redakce@jazyky.com

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Jazyková škola Ostrava

Přidat komentář