Firemní jazykové kurzy v zahraničí

Mají firemní kurzy volitelné doby nástupů? Organizují se tyto kurzy pro celé firmy nebo se ve třídě scházejí studenti různých profesí a profesních zájmů? Jaká je délka zahraničního firemního kurzu? Jak konkrétně probíhají firemní kurzy v zahraniční škole a čím se od všeobecných jazykových kurzů liší? Odpovědi najdete v následujícím článku.

Zaměřeno na odbornost

Firemní jazykové kurzy (známé také jako kurzy pro manažery) jsou speciální kurzy cizího jazyka,
které jsou profesně zaměřené s důrazem na odbornost a profesní potřeby
klienta. Většinou se jedná o kurzy obecného jazyka, obchodního jazyka
či jazyka oborově zaměřeného.

Vysoká efektivita zahraničních firemních kurzů je dána intenzivní výukou, individuálním přístupem ke studentovi, bezprostředním pobytem v cizím prostředí a neustálým kontaktem s cizím jazykem.

Jazykové skupiny u firemních kurzů

Počet studentů ve skupině u firemního kurzu bývá různý, záleží na
požadavcích klienta, kterou skupinu zvolí. Existují tyto typy kurzů:

 1. One-to one kurz – ve skupině je
  jeden, maximálně 2 studenti, jedná se o intenzivní individuální výuku
  s vysokou efektivitou vyplývající z nutnosti 100% soustředění na
  vyučovaný jazyk po celou dobu výuky.
 2. Minigroup – ve skupině je 3 – 6
  studentů, tento kurz se vyznačuje intenzivní výukou s živější
  komunikací, vzájemnou motivací a s možností vzájemného porovnávání
  jazykových znalostí.
 3. Skupinový firemní kurz je určen
  pro 6 až 12 studentů, podmínkou efektivity tohoto jazykového kurzu je
  požadavek homogenity jazykové úrovně a profesních zájmů a potřeb.

Do firemního kurzu se mohou zpravdila přihlásit klienti starší
21 let, průměrný věk firemních klientů se pohybuje mezi 30 a 55 lety.

Nástupní termíny

Před
nástupem do firemního kurzu je pro klienta důležité stanovit si,
popřípadě zjistit si začáteční termín kurzu.

Na firemní kurzy jako takové se specializují odborná výuková
centra. Jelikož pořádají mnoho kurzů, v různých typech a délkách, je
možné přihlásit se do kurzu kdykoliv během celého roku.

Zahraniční školy, které se na firemní kurzy přímo nespecializují,
tyto kurzy pořádají jen jako okrajovou záležitost a na tyto kurzy
vypisují speciální méně časté nástupní termíny.

Rozřazení a úvodní dotazník

U firemních kurzů probíhá rozřazování do skupin podobně jako u
standardních jazykových kurzů. Klient však navíc vyplňuje před začátkem
kurzu speciální dotazník, ve kterém se zahraniční škola snaží co
nejpřesněji zjistit, jaké jsou jeho jazykové požadavky a co se
potřebuje v kurzu naučit.

Klient je dotazován na to, jaký typ odborné slovní zásoby by se měl
v kurzu objevit (zda terminologie z oblasti marketingu, obchodu, práva
či administrativy), jaká témata by chtěl probírat, zda se potřebuje
připravit na nějakou zkoušku apod.

Podle rozřazovacích testů a vstupních dotazníků škola provede co
nejpřesnější rozřazení do skupin. Nemělo by se tak stát, že v jedné
skupině spolu budou studovat klienti odlišné jazykové úrovně a různě
profesně zaměřeni.

Délka lekce a rozsah samotného kurzu

Délka kurzu a počet vyučovacích hodin (lekcí) jednoho kurzu je velmi
individuální. Klienti si před nástupem do kurzu sami volí počet lekcí a
počet studijních dní. Obecně se dá říct, že zahraniční firemní kurzy mohou trvat jeden až více týdnů, je však možné se však zúčastnit i kurzu na prodloužený víkend nebo na 9 dní (od pátku do neděle následujícího týdne).

Klient si může sám určit, kolik lekcí denně a v jakém rozvrhu je
chce absolvovat. Jelikož je u firemních jazykových kurzů hlavním
požadavkem vysoká intenzita v co možná nejkratším čase, výuka většinou probíhá v dopoledních, odpoledních, případně i večerních hodinách, mnohdy 8 – 10 vyučovacích hodin denně.

Gramatika nebo pilování firemní komunikace?

Ve firemních kurzech je výuka obvykle kombinovaná – v dopoledních hodinách probíhá výuka ve skupině – klienti probírají potřebnou gramatiku a slovní zásobu, zaměřují se na procvičování prvků z firemní komunikace jako je telefonování, prezentace apod.

 

Odpoledne si klienti volí individuální výuku –
mají možnost zvolit si typ a náplň lekce, přesně podle svých profesních
zájmů a potřeb. Ti, kteří mají zájem o výuku maximálně přizpůsobenou
svým požadavkům, mohou volit pouze individuální lekce.

Výběr zahraničního firemního kurzu

 • Co se potřebujete naučit s ohledem na vaše profesní potřeby a zájmy
 • Jak velká má být vaše studijní skupina
 • Kolik dní může váš kurz trvat
 • Kolik lekcí denně chcete absolvovat

Tento článek vznikl ve spolupráci s paní Ing. Olgou Franclovou, manažerkou sekce zahraničních studií jazykové agentury Channel Crossings.

Hledáte-li firemní jazykový kurz, zkuste největší databázi jazykových škol v ČR jazykovky.cz.

Další díly ze seriálu studium v zahraniční jazykové škole:

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář