Faerština: jazyk Ovčích ostrovů

Pod názvem Faerské ostrovy si mnozí z nás představí skupinu malých ostrovů kdesi u Velké Británie, kde se lidé živí hlavně ovčím farmařením. Obyvatelé pravděpodobně mluví anglicky (nebo nějakým dialektem?) a na ostrovech zastavuje trajekt mířící na Island. Chcete však vědět něco víc? Čtěte dále.

Ovčí ostrovy

Naše představy o chovu ovcí na Faerských ostrovech zase nejsou tak daleko od pravdy. Název: Faerské ostrovy (dánsky Færøerne) – totiž znamená „ovčí ostrov“. Souostroví je tvořeno 18 hlavními ostrovy a množstvím maličkých ostrůvků a opravdu leží kdesi u Velké Británie (přesněji řečeno pořádný kus od Skotska – zhruba 400 kilometrů). (Ty ostrůvky, co jste měli asi na mysli, jsou zřejmě Orkneje nebo Shetlandy, které se nacházejí nedaleko břehů Velké Británie.)

Během minulého a předminulého tisíciletí byly postupně osídleny irskými mnichy a norskými Vikingy. Dnes patří Dánsku, ale od r. 1948 mají rozsáhlou autonomii.

Jazyk Faerských ostrovů

Faeřané mluví vlastním jazykem, který patří mezi západní skandinávské jazyky (západní severogermánské jazyky) spolu s islandštinou, norštinou a nornštinou (vymřelý jazyk, kterým se mluvilo již na výše zmíněných Orknejích a Shetlandech).

Dnešní faerština má zhruba 60 tisíc mluvčích (z toho 3/4 žijí pochopitelně na Faerských ostrovech). Na „Ovčích ostrovech“ je hlavním jazykem, všechny zákony a důležitá nařízení jsou však dostupné také v dánštině.

Exkurz do vývoje faerštiny

Současná faerština se vyvinula podobně jako ostatní skandinávské jazyky se staré severštiny, přesněji řečeno ze západního nářečí tohoto jazyka. Jazyk byl na ostrovy přenesen s vikinským osídlením počátkem 9. století.

Faerština však dlouhou dobu neměla písemné základy. Jazyk mezi lidmi zůstával pouze v tzv. mluvené formě, což se mu několikrát málem stalo osudným. Dánští obchodníci v minulosti používali jen dánštinu a faerština se ocitla v pozici jazyka chudiny. Poměrně velká vzdálenost mezi Kodaní a Faerskými ostrovy však faerštině nahrávala po staletí a jazyk se zachoval.

V 18. a 19. století se objevily první písemné pokusy a byl položen základ faerskému slovníku, napsána první gramatika, přeložena část bible atd.

V 19. století byla také navržena písemná podoba faerštiny, která se tak dnes potýká se stejným problémem jako např. angličtina. Pravopis faerského jazyka mnohdy neodráží výslovnost, ale historii a gramatické souvislosti. Je však jednotný pro všechny faerské dialekty.

Současný vztah faerštiny a dánštiny

Historický vývoj se dnes projevuje především v téměř stoprocentním bilingvismu obyvatel. Běžný Faeřan mluví a píše faersky, ale ovládá i dánštinu.

Jak je zřejmé – dánština a faerština jsou jazyky vzájemně téměř nesrozumitelné. Původní obyvatelé Faerských ostrovů i Dánové, kteří zde žijí, spolu díky bilingvismu Faeřanů bez větších potíží komunikují. Faerští Dánové sice používají svoji mateřštinu, obvykle jsou však schopni porozumět i faerskému jazyku.

Faerština je také vyučovacím jazykem ve školách (dánštinu mají děti od 3. třídy), na ostrovech vysílá rozhlas ve faerštině. V tomto jazyce si dokonce můžete přečíst i Harryho Pottera (a další knihy, které jsou překládány).

Moderní faerština

Podobně jako pramáti všech skandinávských jazyků, zachovala si faerština rozvinutý systém časování podle osoby a čísla. Shoduje se tak s islandštinou, s kterou má spojenu i část slovní zásoby. Jazyk je podobný také dialektům jihozápadní části Norska. Výslovnost je rozdílná podle jednotlivých ostrovů.

Gramatické informace najdete v článku na wikipedii. Faerskou abecedu, která se od té české liší několika písmeny si můžete prohlédnout tamtéž.

Pojďme se učit faersky?

S výukou faerštiny je to poměrně složité, ne-li téměř nemožné. V České republice žádný veřejně vypsaný kurz nenajdete, takže zbývá možnost soukromého lektora či samostudia pomocí zahraničních učebnic a internetu.

Faerštinu můžete samozřejmě studovat i přímo na místě – na Faerských ostrovech. Místní univerzita pořádá každoročně letní kurzy faerštiny, takže pokud máte dostatečný smysl pro dobrodružství a chcete se naučit tak trošku jiný cizí jazyk – jeďte :). Na cestu dokonce můžete získat cestovní stipendium od univerzity.

Zajímavé odkazy a zdroje:

Několik lekcí staroseverštiny
Malý česko-faerský slovníček
Faersko-anglický slovník
Užitečné fráze faerštiny pro cestovatele
Několik faerských slovíček
Jak zní faerština?
Faerská hudba
Faersko-anglický slovník ke stáhnutí
Faerské televizní vysílání

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady do angličtiny, překlady němčiny, překlad do češtiny a překlady z francouzštiny.

Přidat komentář