Expresní překlady

Mnozí z vás se již ocitli v situaci, kdy potřebovali spěšně najít překladatele, který je schopen velmi rychle dodat překlad textu až na váš stůl. V takové chvíli potřebujete expresní překlad. Jaká jsou specifika expresních překladů textu a kde všude se s nimi můžete setkat vám napoví tento článek.

Expresní = rychle

Za expresní překlad je považován dokument, který je třeba přeložit do 24 hodin, v případě nevšedních jazyků (např. arabština, norština či některý z jazyků blízkého východu) je brána i doba kratší než 3 dny.  
O expresním překladu se dá mluvit i tehdy, když potřebujete přeložit větší množství textu v krátkém čase (např. 20 a více stránek za 1 pracovní den).

Super extra expresní překlad

Někteří překladatelé a překladatelské agentury stanovují několik druhů expresních překladů. Můžete se tak setkat s pojmy: expresní překlad (do 24 hodin), velmi expresní překlad (do 12 hodin) či super expresní překlad (do 6 hodin).

Zvláštní speciální službou jsou překlady do dvou hodin (v tomto případě je často délka textu omezena na max. 1-2 NS; 1 NS=normostrana, obvykle 1800  znaků včetně mezer).

Obecně se za početní úroveň pro běžný překlad považuje 6 normostran/den. Jakmile potřebujete určitý nadstandard (rychlost, větší počet stránek) počítejte s příplatkem za expresní překlad.

Nezapomeňte, že u překladů se den zadání a den převzetí překladu nepočítá. (tj. pokud text odevzdáte v pondělí ráno a budete jej vyžadovat v úterý odpoledne – stejně je považován za expresní překlad-tj. překlad do 24 hodin).

Odborné expresní překlady

Mnoho expresních překladů zároveň spadá do skupiny odborných textů, které vyžadují překladele – odborníka na danou problematiku. Do výsledné ceny se proto promítne i odbornost překladatele.

Počítejte také s tím, že se budete muset někdy rozhodovat mezi kvalitou a rychlostí. Buď budete mít text přeložen rychle, ale s rizikem, že jde o překladatele – neodborníka; nebo se vám podaří najít kvalitního překladatele, který však nemusí být okamžitě k dispozici.

Pamatujte, že u překladů neplatí heslo rychle, levně a kvalitně.

Ostatní příplatky za překlady

Jednota tlumočníků a překladatelů doporučuje příplatek za rychlost minimálně 50%, ale v praxi záleží na konkrétním překladateli, jaké má podmínky.

Podobně se s příplatky setkáte i v případě, že dodáte špatně čitelný výchozí text (např. psaný rukou, rozmazané písmo aj.), vytištěný text (tj. není v el. souboru, do kterého lze vpisovat), dokument s tabulkami či jiným složitým formátováním či text se speciální stylistickou úpravou (např. projev).

V tomto případě počítejte minimálně s 30% navíc (u reklamních textů 40%). Výsledná cena je navýšena i u překladu ze zvukového či video záznamu (50%).

Jak najít překladatele pro expresní překlad

Služby expresních překladů nelze striktně stanovit a počítejte s tím, že možná budete muset oslovit více překladatelů než budete spokojeni.

Překladatelé jsou schopni pracovat i přes víkend či dokonce přes noc. Překladatelské agentury zorganizují tým překladatelů, kteří přeloží během několika hodin i vícestránkové texty.

Konkrétní podmínky se však liší u jednotlivých překladatelů i překladatelských agentur.

Text byl vypracován dle článku na www.tlumoceni-preklady.cz.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář