Expolingua Praha 2005

“Jazyky sbližují“ To je motto již 15. ročníku Mezinárodního veletrhu jazyků, vzdělávání a kultury EXPOLINGUA PRAHA, který proběhl 11. – 12. listopadu 2005 v Národním domě na Vinohradech.  Při této příležitosti jsme oslovili Janicu Ciglianovou, která je od roku 2003 ředitelkou tohoto veletrhu.

Co je hlavní činností společnosti ICWE GmbH, která veletrh organizuje?
Jak napovídá její název – International Conferences, Workshop and Exhibitions se zabývá organizací mezinárodních konferencí, veletrhů, seminářů, workshopů a odborných výstav  v oblasti vzdělávání, jazyků, kultury, e-learningu a Knowledge managementu. Organizuje národní i mezinárodní akce. Naším cílem je dávat dohromady organizace, instituce nebo soukromé osoby, jejichž činnost se soustředí na rozšiřování vědomostí v uvedených oblastech a napomáhat jim k vybudování partnerských vztahů na mezinárodní obchodní urovni. 

Věnujme se konkrétně veletrhu EXPOLINGUA Praha…
Veletrh má svým návštěvníkům ukázat pestrost možností ve výuce a zdokonalování se v cizích jazycích. Vzdělávání dnes nestaví pouze na tradičních způsobech jakými jsou jazykové kurzy, učebnice pro samouky nebo konverzace s rodilým mluvčím. Dnes lze spojit příjemné s užitečným a odjet za studiem jazyků do zahraničí, nebo využívat moderních metod – PC kurzů či e-learningu. Našim cílem je prezentace různých možností a přístupů k výuce jazyka, přiblížit jednotlivé kultury a jejich jazyky.  

Co přesně nabídl letošní Expolingua?
Návštěvníci se stkávají s různými kulturami, s reprezentanty světových univerzit, vyzkouší si své jazykové znalosti a vybrali si z bohatého odborného programu. Mohli získat některou z cen, které veletrhu věnovali naši vystavovatelé. 

Řekněme tedy něco o vystavovatelích…
Patří k nim zejména jazykové školy z tuzemska i zahraničí, univerzity a vysoké školy, kulturní instituce a velvyslanectví, pořadatelé studijních pobytů v zahraničí, knihkupectví se zaměřením na cizojazyčné publikace, firmy nabízející počítačový software a online jazykové kurzy či elektronické  překladače, pořadatelé výměnných programů pro studenty, dodavatelé jazykových testů či zprostředkovatelé pobytů au-pair. 

Jaký přínos pro ně Expolingua má?
Veletrh je prestižní záležitostí. Mezi vystavovateli jsou proto reprezentativní zástupci svých odvětví. Veletrh je pro ně vítanou formou propagace a možností přímé komunikace s návštěvníky. V rámci veletrhu vznikají nové podněty pro práci jazykových institucí, stejně jako pro adepty studia jazyků. 

Co nabídne odborný doprovodný program?
Doprovodný program je důležitou součástí veletrhu. Formou prezentací, přednášek a workshopů informují odborní referenti o trendech a nabídkách v oblasti jazykového vzdělávání, kultury a studia v zahraničí. Velmi oblíbené jsou jazykové minikurzy, které nabízejí rychlý a hravý vstup do výuky nového jazyka. Své metody výuky zde budou prezentovat instituty z celého světa.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář