Existence pomaturitního studia jazyků ohrožena

Sdružení pro zachování pomaturitního studia jazyků o.s. pokračuje spolu s asociacemi jazykových škol v boji za zachování jednoletého pomaturitního studia jazyků. Stát odebral všem účastníkům tohoto typu kurzů od školního roku 2013/2014 status studenta.

Tento stav však už neplatí, status studenta byl pro účastníky pomaturitního studia obnoven. O aktuální situaci, nabídce jazykových škol v jednotlivých městech a zkušenostech studentů pomaturitních kurzů si přečtěte v článku Pomaturitní studium jazyků 2019/20.

Nedostanu se na VŠ a co dál?

Čerství maturanti nastupující do jednoletého pomaturitního studia jazyků mají do srpna nárok na stejné výhody jako studenti středních škol. Stát za ně platí zdravotní pojištění, mají i další studentské výhody. Studium je regulováno na základě vyhlášky MŠMT. Tyto jednoleté pomaturitní kurzy mají dlouhou tradici. Za posledních dvacet let jimi prošlo přes 100 tisíc studentů, v tomto školním roce se jich účastní kolem 5000 studentů.

Stát ale přesto od 1.9.2013 odebral všem účastníkům tohoto typu kurzů status studenta. Stalo se tak na základě prohlášení Legislativní rady vlády a v důsledku neúspěšného jednání MŠMT a MPSV ohledně kompetencí a otázky, pod čí gesci jednoleté pomaturitní studium jazyků spadá.

Předseda Sdružení pro zachování pomaturitního studia jazyků o.s., Martin Hejhal, rozhodnutí kritizuje: „Stát rozhodl o zrušení podpory studentů v těchto kurzech jen proto, že ji nebyl schopen legislativně upravit.“

Jazyková úroveň maturantů je nízká!

Dagmar Navrátilová, místopředsedkyně školského výboru, k tomu uvedla: „Vláda není pomaturitnímu studiu příliš nakloněna, neboť to znamená jisté výdaje ze strany MPSV. Zamyslíme-li se však nad jazykovou úrovní našich maturantů, měli bychom ty, kteří se nedostali na vysokou školu, podpořit v jejich snaze získat certifikát v jazyce. Je to přece lepší cesta, než kdyby se zaregistrovali na úřadu práce. Mám pocit, že v takovém případě by to stát přišlo podstatně dráž.“

Největším problémem pro uchazeče o zaměstnání podle výzkumu mezi 237 zaměstnavateli a personalisty z listopadu 2012 opravdu jsou cizí jazyky na komunikační úrovni. „Více než padesát procent zaměstnavatelů a personalistů v dotaznících uvedlo, že jako největší problém českého vzdělávacího systému vidí neschopnost naučit lidi užívat cizí jazyky tak, aby se dorozuměli se zahraničními partnery ústně a písemně,“ prezentoval výsledky dotazníkového řešení ředitel rakouské WIFI Czech Republic Tomáš Zdechovský.

Snahy o záchranu pro letošní maturanty

Skupina poslanců v čele s  Vlastou Bohdalovou za ČSSD, Walterem Bartošem za ODS a Dagmar Navrátilovou za LIDEM iniciovala ve spolupráci s odborníky novelu zákona o státní sociální podpoře, která uvádí pomaturitní studium jazyků v soulad s požadavky Legislativní rady vlády. „Denní pomaturitní studium na jazykové škole je příprava na budoucí povolání. Stejně jako studium na VŠ či VOŠ. Maturant jej většinou zvolí proto, že se nedostal na vybranou VŠ a bere to jako aktivní přípravu na další studium. Nevidím důvod, proč by mu měl být odebrán status studenta a tudíž si musel platit zdravotní pojištění,“ připojila se ke kritice zrušení statutu studenta poslankyně Vlasta Bohdalová.

Společně se Sdružením a profesními asociacemi usilují navrhovatelé o to, aby novela prošla legislativním procesem tak, aby mohlo pomaturitní jazykové vzdělávání pokračovat bez přerušení i ve školním roce 2013/2014.

Přidat komentář