Evropské jazykové standardy

Evropské jazykové standardy vytvořila Rada Evropy (Council of Europe) proto, aby vznikl jednotný rámec (Společný evropský referenční rámec pro jazyky) pro hodnocení jazykových znalostí studentů v zemích EU. Hodnocení vychází z mezinárodního systému ALTE. Podle evropských  jazykových standardů bylo vytvořeno Evropské jazykové portfolio. 

Evropské jazykové portfolio (European Language Portfolio – dále jen ELP) je u nás podporováno Ministerstvem školství a bude postupně zaváděno do všech škol i struktur veřejného života.

Studentům jazyků nabízí ELP několik velkých výhod. Zvyšuje jejich motivaci ke studiu, účinně pomáhá orientovat se v jazykových kompetencích a je přehledným pomocníkem k zamyšlení se nad cíli vlastního studia a k jeho naplánování. ELP je moderním celoevropským dokladem o dosažené jazykové kvalifikaci.

ELP obsahuje tyto tři hlavní součásti:

– Osobní jazykové portfolio, kde si studenti průběžně zaznamenávají své znalosti a kam si vkládají
  svoje práce a osvědčení, které jejich znalost dokládají.
– Životopis, který má jednotný evropský formát a popisuje zkušenosti držitele s daným jazykem.
– Jazykový pas, kterým lze doložit svou jazykovou znalost ve všech zemích EU.

ELP není jednorázovou záležitostí, která za pár let zestárne a stane se nevypovídajícím a bezcenným dokladem. Podstatou ELP je průběžné zaznamenávání kvalifikačního růstu, to znamená, že si zde každý držitel doplňuje údaje o dalším jazykovém vzdělávání, dosažených pokrocích a přikládá do něj své osobní práce a další případná osvědčení a certifikáty. ELP je majetkem studenta.

Europass

Portfolio, životopis ani pas však nemusejí být pouze jazykové. Rada Evropy zavedla jednotný formát pro všechny doklady osobního portfolia, které nazvala Europass. Europass je tedy strukturované portfolio dokumentů, které usnadňuje přehlednost kvalifikací a kompetencí, spojuje je do jednotného rámce, který je srozumitelný po celé Evropě a zlepšuje tak možnost profesního a studijního uplatnění na evropském trhu práce. Může obsahovat jak jazykové, tak profesní portfolio. Užívání Europassu nebo celého portfolia je dobrovolné a každý si může sám rozhodnout, které části portfolia bude chtít využívat. 

Osobní profesní portfolio je v celém „západním“ světě běžnou součástí profesní kvalifikace. Budete-li hledat práci, může být rozhodujícím dokladem, protože vám umožní ukázat budoucímu zaměstnavateli nejen své oficiální dosažené vzdělání (doložení akademické kvalifikace pro Europass zajišťuje Národní ústav odborného vzdělávání), ale i příklady vlastních prací a kompetencí, získaných během studií či jiného zaměstnání. Důležité je, že se zde mohou uvádět i vědomosti, které člověk získal např. v různých běžných kurzech či samostudiem. V portfoliu zkrátka o sobě můžete ukázat něco navíc, než co je uvedeno v životopise a tím přesvědčit, že ve velké konkurenci žadatelů budete právě vy tím pravým profesionálem pro danou pozici. Stejným principem pak můžete získat výhodu při žádosti o přijetí na zahraniční univerzity.

Zaměstnavatelé mohou využít Europassu svých zaměstnanců ke sledování pokroků a výsledků v jejich průběžném vzdělávání a to nejen ve firmou pořádaných vzdělávacích kurzech, ale také v dalších formách vzdělávání, kterého se zaměstnanci účastní ve svém volném čase (např. jazykové kurzy). 

Protože v oblasti celoživotního vzdělávání máme oproti ostatnímu světu nesporně co dohánět, může být založení vlastního Europassu startovní čarou pro naše další vzdělávání ať již jazykové, či profesní. Proto by se měl Europass v blízké budoucnosti stát běžnou součástí profesního růstu každého z nás. V dnešní Evropě se nám určitě bude hodit.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář