Europass – doklad o vzdělání a kvalifikaci

Cestujete za prací nebo studiem do zemí EU? Pořiďte si Europass – pomůže vám v situacích, kdy potřebujete prokázat svou kvalifikaci nebo dosažené vzdělání. Pomoc při pořizování Europassu poskytuje Národní centrum Europass.


Europass je standardem Evropské unie

Europass je mezinárodně uznávaný dokument o dosaženém vzdělání a schopnostech. Jeho půvab spočívá v tom, že údaje o vašem vzdělání, znalostech a pracovních zkušenostech „převypráví“ tak, aby byly srozumitelné v celé Evropě. S Europassem budete moci kdekoli v Evropě snadno doložit, zda máte pro vybranou práci dostatečnou kvalifikaci. Uplatnění v Evropě vám sice Europass přímo nezaručí, může však pomoci při hledání práce nebo s uznáním odborné kvalifikace.

Kapitoly Europassu

Europass se skládá z pěti částí, každý si však může vybrat, zda bude využívat všechny nebo jen některé z nich. Pořízení všech částí Europassu je bezplatné.

Jeho jádrem je životopis, který si vyplňuje každý sám, podobně jako jazykový pas, kam se zanáší údaje o znalosti cizích jazyků na základě sebehodnocení. Formuláře je možné si stáhnout na stránkách www.europass.cz. „Zájemcům o Europass jsme schopni pomoci s vyplňováním dokumentů v libovolném jazyce Evropské unie,“ říká Karin Jajtnerová z Národního centra Europass.

K záznamu o absolvování zahraniční stáže (např. studijní pobyt na univerzitě, školní praxe, stáž ve firmách nebo v neziskových organizacích) slouží dokument nazvaný mobilita. Zájemcům o tento doklad stačí před odjezdem požádat o jeho vystavení a stanovit, v kterém jazyce má být vyhotovena. O zbytek se pak postarají vysílající a hostitelská organizace (zpravidla škola nebo zaměstnavatel). Po návratu ze zahraničí pak absolvent stáže obdrží již kompletní dokument se všemi náležitostmi.

Důležitou součástí jsou dodatky – k diplomu (z vysoké nebo vyšší odborné školy), respektive k osvědčení (dokladu o vzdělání ze střední školy). Smyslem dodatku je ozřejmit obsah studia tak, aby si např. zaměstnavatel v zahraničí udělal obrázek o tom, co absolvent daného oboru z České republiky umí.
Dodatek k diplomu vydávají příslušné vysoké školy, dodatek k osvědčení na požádání zdarma vystaví Národní ústav odborného vzdělávání. „Vyhotovení dodatku k osvědčení trvá zhruba měsíc, ale zájemcům ho můžeme poslat i poštou,“ upřesňuje Karin Jajtnerová. Od letošního roku navíc již budou střední školy vydávat absolventům tento dodatek spolu s vysvědčením nebo výučním listem.

Národní centrum Europass

V České republice, stejně jako v ostatních zemích EU, pracuje Národní centrum Europass, které zájemcům poskytne podrobnější informace a pomoc při pořizování jednotlivých dokumentů. Centrum můžete navštívit osobně každý pracovní den od 9,00 do 17,00 hod, sídlí v budově Národního ústavu odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, Praha Hostivař. Je možné využít i telefonický kontakt (274 862 251 – 6), e-mail (europass@nuov.cz) nebo navštívit webové stránky www.europass.cz.

Připraveno ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání (www.nuov.cz).

Související odkazy:

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář