Europass – Dodatek pro absolventy

Absolventi středních a vyšších odborných škol letos poprvé mohou spolu s výučním listem, maturitním příp. závěrečným vysvědčením nebo diplomem absolventa VOŠ získat Dodatek Europassu.  Dokument bude užitečný zejména těm, kteří chtějí pokračovat ve studiu nebo hledat zaměstnání v zemích EU a potřebují doložit informace o svém vzdělání.

Europass je soubor dokumentů, které v rámci Evropské unie jednotně popisují kvalifikaci držitele. Vedle Dodatku k osvědčení a Dodatku k diplomu jej tvoří Europass – životopis, Jazykový pas, kam se zanášejí údaje o znalostech cizích jazyků, a Europass-mobilita, jež zaznamenává studijní pobyty a stáže. Každý si může rozhodnout, které doklady bude využívat. Vystavení všech částí Europassu je bezplatné.
Co je to Europass viz. také: zde.

Pro středoškoláky – Dodatek k osvědčení

Pro absolventy více než šedesáti nejfrekventovanějších oborů středních škol jsou již Dodatky k osvědčení připraveny. Přednostně byly vytvořeny pro ty obory, jež navštěvuje největší počet žáků. Současně se připravují další, v průběhu školního roku 2006/07 již budou k dispozici dodatky pro všechny obory středních škol.

Aktuální seznam oborů, jejichž absolventi mohou získat Europass – Dodatek k osvědčení, je na stránkách www.europass.cz.

V řadě případů školy vydávají dodatek již automaticky spolu s výučním listem, maturitním nebo závěrečným vysvědčením. Dodatek k osvědčení ale mohou získat i lidé, kteří střední školu dokončili již dříve. Tyto dodatky vydává Národní ústav odborného vzdělávání. Běžně je možné vystavit dodatky zpětně až po absolventský ročník 1990.

Pro absolventy VŠ a VOŠ – Dodatek k diplomu

Absolventům vysokých škol vydává Dodatek k diplomu každá vysoká škola samostatně. Od roku 2005 vysokoškolský zákon stanoví, že dodatky vydává příslušná vysoká škola společně s diplomem. Ne všechny školy ale zatím tuto povinnost plní.

Trochu odlišná je situace u vyšších odborných škol. Vzhledem k tomu, že každá VOŠ má také svůj specifický vzdělávací program, vyplňují předepsaný formulář dodatku jednotlivé školy samy. Formulář jim k tomu poskytuje Národní centrum Europass (v češtině a angličtině) spolu s metodickými pokyny a vzorově vyplněným tiskopisem.

Z pohledu absolventů vysokých škol a vyšších odborných škol je situace podobná jako u středoškoláků: na některých školách dodatek získají automaticky spolu s diplomem, jinde musí požádat školu o jeho vystavení.

Informace publikujeme se svolením Národního centra Europass ČR:

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10

www.europass.cz
www.nuov.cz

 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář