eTwinning – komunita evropských škol

Jak vypadá eTwinningový projekt?Projekty eTwinning jsou typem vzdělávací aktivity založené na vzájemné spolupráci učitelů i žáků evropských škol prostřednictvím ICT nástrojů. Žáci si vyměňují informace, ve společném prostředí je sdílejí a vytvářejí společné výstupy. K vzájemné komunikaci využívají diskusní fóra, chaty, videokonference apod.

Jednotlivé projekty eTwinning mohou mít podobu jednoduchých aktivit jako seznamování se s evropskými „spolužáky“ prostřednictvím emailů, výměna informací o škole, městě a zemi nebo náročnějších, tematicky zaměřených aktivit, společné zpracování určitého tématu v rámci výuky, vytváření a publikace webové prezentace, elektronické časopisy, blogy apod.

Učitelé plánují a organizují projektovou činnost a mohou sdílet metodické a výukové materiály. Příklady úspěšných projektů oceněných certifikátem kvality, které lze využít jako inspiraci, jsou publikovány na portálu www.etwinning.cz.

Projekty eTwinning jsou jedinečnou příležitostí především pro učitele cizích jazyků, kteří mají možnost ukázat svým žákům využití jazyka v praxi a zvýšit tím jejich motivaci ke studiu a zainteresovanost na výuce cizího jazyka. Nejvíce projektů vzniká v angličtině.

Projekty eTwinning jsou dobrou vzdělávací aktivitou i pro žáky mateřských a prvního stupně základních škol, kteří ještě tolik nezvládají cizí jazyk. Spousta projektů totiž vzniká se slovenskými školami. Žáci i učitelé se tak nemusí obávat jazykové bariéry a mohou se více soustředit na práci na projektu, přitom se ale mimoděk seznamují s jazykem našeho nejbližšího souseda.

Zapojte se do aktivity eTwinning!

eTwinning je aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Aktivita eTwinning je určena učitelům a žákům všech typů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol v 32 evropských zemích.

Prostřednictvím moderních technologií mohou evropské školy navzájem spolupracovat a realizovat vzdělávací projekty na dálku. Projekty eTwinning umožňují přenos zkušeností škol v evropském měřítku. Žáci využívají v praxi své znalosti cizích jazyků a informačních technologií, setkávají se s kulturními odlišnostmi a učí se týmové spolupráci.

Součástí této evropské internetové komunity je již téměř 115 000 evropských učitelů a škol. Získáte tak přístup k databázi partnerů pro eTwinning a další programy LLP (Comenius, Leonardo da Vinci),přístup k on-line vzdělávacím kurzům pro učitele a prostor pro vytváření skupin na základě společných profesních zájmů.

Kde se dozvědět více o aktivitě eTwinning?

  • na evropském portálu www.etwinning.net, který je k dispozici také
    v češtině, naleznete všechny potřebné ICT nástroje k evropské projektové spolupráci a mnoho dalších užitečných informací.
  • na českém portálu www.etwinning.cz, kde informujeme o aktuálním dění v eTwinningu, o pořádaných akcích na národní úrovni a prezentujeme české příklady dobré praxe.
  • na jednodenních akreditovaných seminářích probíhajících ve všech krajích ČR. Semináře jsou určeny jak začátečníkům, tak učitelům se zkušenostmi s projektovou činností a jsou bezplatné. Zajímavou alternativou metodického semináře je eLearningový kurz eTwinning.

 

Přidat komentář