Esperanto – jazyk s ideou míru

„Esperanto estas bela lingvo. Sincere salutas Pavel.“ Rozumíte těmto větám nebo jsou pro vás španělskou vesnicí? Ne, nemluvíme o španělštině, ač by se tak na první pohled mohlo zdát. Věty totiž pocházejí z umělého jazyka esperanto, kterým dnes hovoří stovky tisíc obyvatel nejrůznějších zemí. A co vy? Jak jste na tom?

Esperanto existuje již přes sto let

Umělý jazyk esperanto již dávno prodělal své dětské nemoci a úspěšně rozšířil se po celém světě. Vytvořil jej v r. 1887 Ludwig Zamenhof v Polsku. Zamenhof si přál vytvořit jazyk, který usnadní porozumění mezi polským, ruským, židovským a německým obyvatelstvem. Sám totiž právě v takovém multikulturním společenství žil. Svou učebnici esperanta, která měla ohlas v mnoha zemích, vydal pod pseudonymem Doktor Esperanto. Již dva roky poté byla kniha přeložena do angličtiny.

Indoevropský umělý jazyk

Své kořeny má esperanto v indoevropských jazycích, zejména v gramatice a slovní zásobě. Nenajdete v něm však žádné výjimky, nepravidelná časování ani gramatické rody. Také mnohá slovíčka vám mohou přijít povědomá, protože pocházejí z indoevropských jazyků. Tvoření nových slov funguje pomocí složenin, přípon a předpon.

Na první pohled jednoduše poznáte, zda-li jde o sloveso ři přídavné jméno, příslovce či předložku. Počítejte s tím, že časování v přítomném, budoucím a minulém čase se naučíte za pár minut (Lev Nikolajevič Tolstoj tvrdil, že se esperanto naučit za dvě hodiny). Ne všichni z nás jsou však tak dokonalí jako byl Tolstoj, takže nám to trvá trochu déle. Podle zkušeností však esperanto zvládnete 10x rychleji než jiný evropský cizí jazyk.

Výslovnosti se nemusíte bát – esperanto je fonetický jazyk – tj. jak se vyslovuje, tak se píše.
Kromě esperanta vznikly i další umělé jazyky, z nichž některé se dokonce esperantem inspirovaly.  Patří mezi ně volapük, ido, interglossa, interlingua aj. Žádný z umělých jazyků však neměl takový úspěch jako esperanto.

Rodilí mluvčí esperanta či esperantský stát

Možná vám to připadá kuriózní, ale dnes existuje několik set rodilých mluvčí esperanta. Esperantisté se totiž mezi sebou navzájem sdružují a navštěvují a kromě přátelství vznikají samozřejmě i lásky. Děti v manželstvích dvou esperantistů tak odmalinka tento jazyk slýchají a jsou často bilingvní. Esperantem mluví zkrátka od narození.

Ne, opravdu si neděláme legraci. Esperantský stát téměř vznikl v r. 1908 v neutrálním území Moresnet.  Toto neutrální území bylo vymezeno v r. 1815, kdy vznikly tahanice o kousek země (jen 2,7 km2, ale když se to tak vezme – Vatikán má pouhých 0,44 km2) mezi Belgií, Německem a Nizozemím. Výnosů z místního zinkového dolu se nikdo nechtěl vzdát, a tak až do roku 1919 byl Moresnet neutrální stát.

Nápad vytvořit z Moresnetu esperantský stát přišel v roce 1906 od místního nadšence a jeho francouzského kamaráda. Oba esperantisté rozjeli akce na podporu esperanta a místní tato myšlenka zaujala. Naučili se jazyk, přepsali vývěsní štíty… Nápadu se chytil samozřejmě tisk a ohlas byl velký.

Naděje však splaskly na kongresu esperanta v r. 1908, kde nebylo zřízení státu povoleno. Alespoň ale přesunuli sídlo světového esperantského svazu do Moresnetu. Dnes patří Moresnet Belgii, ale esperantská tradice zde žije dál.

Esperanto žije

Navzdory dvěma světovým válkám (Stalin v esperantu viděl jazyk špiónů, Hitler se obával sjednocení Židů pod jedním jazykem), se jazyk rozšířil do mnoha zemí. Po první světové válce se dokonce esperanto mohlo stát jazykem světového společenství. (Francie byla proti. Prosazovala – jak jinak francouzštinu.)

Esperanto se dnes používá jako pracovní jazyk na některých mezinárodních konferencích, vycházejí esperantem psané knihy a byly založeny společnosti pro jeho podporu. Světová esperantská asociace má sídlo v Rotterdamu.

V České republice existuje Český esperantský svaz či dokonce nakladatelství, které se specializuje také na vydávání esperantské literatury. Ve Svitavách bylo v září otevřeno Muzeum esperanta, v esperantu je psaná i wikipedie a vysílají rozhlasové stanice.

Esperanto – slovník, učebnice aj.

Tak co? Zaujal vás tento jednoduchý a přitom propracovaný jazyk? Stáhněte si esperantský slovník, učebnici či gramatiku. Gis revido!

Učebnice Esperanta se slovníčkem
Esperantská učebnice
Český esperantský svaz
Esperantem za tři měsíce
Český esperantský blog
pořady o esperantu v Českém rozhlase.
Lernu!
Program pro výuku Esperanta

Zaujal vás náš článek? Napište nám o tom redakce@jazyky.com.

Přidat komentář