E-learningové jazykové kurzy

Nevyhovuje vám klasická výuka jazyků? Nebo máte stále spoustu práce a dvě hodiny jazykového kurzu týdně nestíháte? Máte hluboko do kapsy? Či si chcete jen procvičit některé gramatické jevy a vylepšit si slovní zásobu bez toho, aby jste docházeli do jazykové školy?

 

Charakteristiky e-learningu

E-learning je způsob výuky prostřednictvím počítače. Výukové programy jsou přístupné  online na internetu. Určeny jsou pro jednotlivce i skupiny (např. pro studenty pracující v určitém oboru). Pokud doma máte připojení k internetu nebo se na něj připojujete ve škole či v knihovně, můžete zkusit e-learningové kurzy, které naleznete na českých i zahraničních serverech zdarma. K využívání kompletního obsahu kurzů postačí většinou jen registrace.

E-learningové kurzy jsou volně přístupné. Oproti tomu on-line kurzy jsou pořádány jazykovou školou a nabízí kromě systematické a pravidelné výuky cizího jazyka povětšinou také komunikaci s lektorem či možnost opravení domácích úkolů a rozbor chyb studenta.

Typy e-learningových jazykových kurzů

Na stránkách určených výuce jazyků zájemce nalezne nabídku, ze které si podle vlastní úrovně znalostí vybere odpovídající lekce. Na některých stránkách si je možné udělat test, který nejlépe určí stupeň pokročilosti, a podle toho doporučí odpovídající úroveň – od začátečníků až po velmi pokročilé studenty. Na internetu se můžeme setkat také s kurzy, které mají užší zaměření.

Čeští studenti nejčastěji vyhledávají lekce angličtiny a němčiny. Na webových stranách se však dá najít výuka mnoha dalších jazyků, například španělštiny, ruštiny, švédštiny, holandštiny. Díky internetu je možno proniknout i do tajů některých, pro Čecha exotických jazyků, např. arabštiny či indických jazyků.

Průběh studia

Díky moderním technologiím může být studium velice pestré. Střídají se cvičení s poslechy, čtení článků je doplněno tréninkem výslovnosti, student vyplňuje interaktivní křížovky, popisuje obrázky, v některých případech vedete s programem dialog pomocí mikrofonu, znalosti prověří elektronické testy. Gramatika je vysvětlována nenásilnou formou a výuka nových slovíček je doplněna množstvím obrázků pro snazší zapamatování.

E-learning versus klasická výuka

Na otázku, jestli může e-learning nahradit klasickou výuku, je odpověď veskrze negativní. Zejména v oblasti konverzace je totiž nutný osobní kontakt studenta a lektora. Jde však o velmi progresivní doplněk, který proces vzdělávání může urychlit a prohloubit. Pomáhají například při udržování znalosti, rozšiřování slovní zásoby a při opakování.

Vhodné jsou pak především pro skupiny studentů, kteří by si rádi udrželi určitou jazykovou úroveň, ovšem klasický docházkový kurz je pro ně nepohodlný (např. obyvatelé vesnic, které jsou vzdálené větším městům, matky na mateřské dovolené, zdravotně postižení občané).

Výhody a nevýhody e-learningu

K největším výhodám e-learningových kurzů patří:

 • množství doplňkových informací
 • online testování
 • individuální studijní tempo
 • možnost jednotlivé volby obtížnosti
 • možnost neomezeného přehrávání a opakování kterékoliv části látky
 • odkazy na doplňkovou literaturu
 • instruktážní design výukového prostředí, který svou podstatou přispívá ke snadnému pochopení i k lehkosti zapamatování
 • interaktivnost
 • uplatnění nově nabytých znalostí širších souvislostech

Největší nevýhodou e-learningových kurzů je:

 • menší motivace ke studiu
 • malé zpětná vazba na studijní výsledky
 • nemožnost verbální komunikace

Nabídka internetových kurzů

Ucelených kurzů existuje na internetu celá řada. Proto jen namátkou můžeme vybrat několik, které se věnují výuce nejrozšířenějších evropských jazyků.

Anglický jazyk

http://www.helpforenglish.cz/
Ucelené stránky, které českým studentům předkládají přehledné vysvětlení gramatiky spolu a širokou slovní zásobu a množstvím reálií. Nabyté vědomosti si můžete procvičit na interaktivních cvičeních, při čtení povídek nebo poslechem a překladem známých songů.

http://www.english-online.org.uk/backindex.html
Obsáhlý kurz anglického jazyka od začátečníků až po pokročilé. Stránky též obsahují některé speciální kurzy (např. Business English),  množství testů a anglických příběhů.

http://www.anglictina-on-line
Naleznete zde rozcestník "angličtina", který
známkuje dle kvality dostupné informační zdroje, sloganem stránek je „Angličtina na internetu zdarma“.

Německý jazyk

http://www.nemcina-zdarma.cz/
Obdobný projekt, jako výše zmíněný helpforenglish.cz. Zatím není obsah příliš široký, předpokládá se však postupné vylepšení.

http://www.deutsch-lernen.com/
Přehledně vysvětlenou gramatiku, množství vět k procvičení i oddechová cvičení nabízí německý server Deutsch-lernen.com. Jedinou podmínkou je jednoduchá registrace.

http://www.nemcina-on-line.cz
Portál němčina on-line dá studentovi k dispozici přehled o všech internetových stránkách zaměřených na jazykové vzdělávání s důrazem na němčinu.

Francouzský jazyk

http://www.francouzstina.nextradsl.cz/
Česky psané přehledně a uceleně zpracované seznamy a komentáře odkazů na zajímavé internetové stránky užitečné pro studium francouzského jazyka a pro práci s informacemi ve francouzštině. Kromě mluvnice a slovní zásoby obsahuje též některé konverzační odkazy z oblasti cestování a gastronomie.

http://www.laits.utexas.edu/fi/index.html
Zkuste také navštívit stránku Français interactif, která je rozdělená na 13 lekcí věnujících se vždy jednomu tématu a obsahujících potřebnou gramatiku, slovní zásobu, fonetiku a všechno související v podobě webových stránek, audio i video ukázek a PDF souborů pro ty, kteří si tuto učebnici chtějí vytisknout.

http://www.francouzstina-on-line.cz
Vše o francouzštině na internetu – výukové materiály, kurzy, školy, zkoušky, odkazy, odborné články.
Web má za úkol sjednotit pro české uživatele vše o francouzštině na českém i zahraničním internetu.

Španělský jazyk

http://www.spanelstina-zdarma.cz/
Výukový kurz z dílny Help For English. Je tvořen jednak samostatným kurzem zaměřeným na začátečníky, jednak na samostatné vysvětlování gramatiky. Samozřejmým obsahem jsou testy, slovíčka i španělské reálie.

http://www.mansionspanish.com/
Anglicky psaný kurz španělštiny pro začátečníky pracuje s množstvím ilustrací a názorných příkladů, takže jeho obsah pochopí i student, jenž se anglicky nikdy neučil. Výhodou jsou cvičená namluvená rodilými mluvčími.

http://www.spanelstina-on-line.cz
vše o španělštině na internetu – výukové materiály, kurzy, školy, zkoušky, odkazy, odborné články

Přidat komentář