E-learning

E-learning je vzdělávací proces, který používá multimediální technologie a internet pro zlepšení kvality vzdělávání. Multimédia umožňují používání obrazových, zvukových a textových informací kobohacení obsahu výuky. Internet poskytuje lepší přístup ke studijním materiálům a službám, k výměně informací a spoluprácí mezi studujícími.


K používáni e-learningu je zapotřebí PC s odpovídajícím softwarovým vybavením, připojení na internet (ve většině případů) a někdy také náhlavní souprava (mikrofon a sluchátka).

Finanční efektivnost

E-learning sice přináší počáteční náklady na výrobu kurzů, implementaci řídícího systému či investic do výpočetní techniky. Poté jsou však již náklady na provoz oproti klasické výuce minimální. Lektoři jsou využíváni efektivně pro tvorbu obsahu a řízení výuky a ne pro neustálé opakování výkladu v učebnách, pronájem školicích prostor většinou odpadá, vyrobená školení se velmi jednoduše aktualizují, rozšiřují a integrují se do nich nové poznatky získané při výuce.
Zavedením e-learningu i se započtením počátečních nákladů se významně sníží již v prvním či druhém roce celkové náklady na vzdělávání.

Přístupnost a rychlost

E-learning umožňuje studentům uskutečnit kurz či školení ve chvíli, kdy sami chtějí. Každý absolvent kurzu či školení se může k jakémukoliv školení či jeho části vrátit. Při změně pravidel, předpisů apod. se tato změna dostává ke všem zaměstnancům či studentům ihned po zapracování do školícího programu.

Přizpůsobivost

Student prochází výukovým kurzem svým tempem, vrací se k tématům, vybírá si z více variant výkladu. Sám si určuje čas a místo studia, a to zvyšuje předpoklad jeho pozornosti. Prostřednictvím řady otázek, simulací a testů je vtahován aktivně do výuky, což významně zvyšuje její zapamatování.
E -learning pomocí testovacích objektů a řídících systémů efektivně hodnotí každý kurz. Umožňuje objektivně nastavit požadované cíle (např. student musí po absolvování kurzu správně zodpovědět 95 ze 100 dotazů o probrané látce). Poskytuje informace o jednotlivých studentech, kolik kde dosáhli bodů, jak dlouho trávili čas v kterých částech kurzu, jak odpovídali na dotazy, atd. Rovněž statisticky hodnotí úspěšnost jednotlivých kurzů a tím identifikuje kurzy, které je třeba přepracovat.
Přináší nové formy komunikace a spolupráce mezi studenty i mezi studenty a lektory.

Výhody pro organizaci:

• rychle obnovovat znalosti zaměstnanců a kontrolovat jejich úroveň,
• studium na svém pracovišti,
• je omezeno cestování, sníží se náklady na vzdělávání,
• známá a trvale zajištěna kvalita získaných znalostí,
• kurzy k dispozici dle potřeby, (např. ihned pro nové zaměstnance),
• v rámci e-learningu můžete vytvářet prostředí pro zvyšování firemních znalostí a dovedností, firemní kultury.

Výhody pro studenta:

• studuje v době, která mu nejlépe vyhovuje,
• studuje vlastním tempem,
• může se opakovaně vracet k informacím.

Kurzy e-learningu

• v poslední době se zvyšuje zájem o jazykové E-learning kurzy
• školy a školící střediska nabízí také slevy online kurzů z různých oborů – z oblasti účetnictví, výživy, internetového vzdělání a třeba i online školení BOZP

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář