DPH a jazykové školy

Otázka DPH u jazykových škol je od loňského podzimu značně diskutovaným tématem. Podle informace Ministerstva financí má na sazbu DPH v jazykových školách rozhodující vliv skutečnost, zda v daném kurzu připravují studenty k certifikované jazykové zkoušce či nikoliv.

Základní instrukce o tom, jak mají jazykové školy postupovat, je obsažena v materiálu Ministerstva financí nazvaném Informace k uplatňování zákona o DPH u vzdělávání po 1. 10. 2005.

Náš tip: Dokument MF: icon SDELENI_MFCR_2.doc (38.00 KB). Dodatek: icon SDELENI_MFCR_1.doc (28.00 KB)

Uvedený materiál se týká situace, která nastala po nabytí účinnosti zákona č. 377/2005 Sb., kterým se změnil zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Jedná se zejména o § 57, nazvaný Výchova a vzdělávání. Na jeho základě jsou některé kurzy osvobozeny od DPH.

Protože je dané ustanovení zdrojem potíží, týkajících se jeho různého výkladu, přinášíme podrobné informace k této záležitosti.

Státní školy a pomaturitní studium = 0 % DPH

Podle § 57 odst. 1 písm. f) zákona o dani z přidané hodnoty, je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně jazykové vzdělávání poskytované fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství (MŠMT), a to bez ohledu na organizační formu výuky.

Jedná se o osoby, které se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, dále se jedná o osoby, které mají stejné postavení v případě, že realizují tzv. jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou pro čerstvé maturanty, a jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 322/2005 Sb. Nebo se jedná o osoby, které splňují stejné podmínky pro výuku po stránce personální, materiální, finanční apod.

Výklad: Na základě tohoto bodu mohou jazykové školy poskytovat pomaturitní studium, pro které je zdanitelné plnění osvobozeno od daně (tzn. 0 % DPH) bez nároku na odpočet daně.

U jazykových škol rozhoduje zaměření kurzu

Plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně je také jazykové vzdělávání poskytované v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných MŠMT. Seznam těchto zkoušek je uveden v Rozhodnutí MŠMT ze dne 28. 6. 2005.

Náš tip: Seznam certifikovaných zkoušek cizích jazyků najdete ve vyhlášce MŠMT: icon Seznam_zkousek.doc (70.50 KB) .

Informace MF uvádí podmínku, že se musí jednat o zkoušky, které lze na území České republiky absolvovat. Vzdělávací programy přípravných kurzů musí být orientovány k absolvování zkoušky podle zvoleného stupně obtížnosti, bez ohledu na to, zda příjemce jazykového vzdělávání bude zkoušku skládat u poskytovatele jazykového kurzu nebo u jiné právnické osoby.

Jedna škola – různé sazby

Osvobození od daně se nevztahuje na přípravné jazykové kurzy, které nesměřují k výkonu standardizovaných zkoušek, ale např. pouze k prohloubení a rozšíření znalosti cizího jazyka. U nich se jedná o poskytování zdanitelného plnění s uplatněním základní sazby daně. Osvobození se také nevztahuje na poplatky za vykonání jazykové zkoušky.

Z toho vyplývá, že pro kurzy, které posluchače připravují ke zkouškám vyjmenovaným v Rozhodnutí MŠMT, se DPH mění, tj. jsou osvobozeny od daně (0 % DPH) bez nároku na odpočet daně. U kurzů, které nepřipravují studenty na některou zkoušku z uvedeného seznamu, zůstává DPH u školného nezměněno, tj. ve výši 19 % a s nárokem na odpočet daně.

Pro jazykovou školu je podstatné, jaký kurz student zvolí, zda se jedná o kurz připravující jej ke složení uznávané zkoušky či nikoliv. To, zda je klient plátcem DPH nebo ne, je v tomto ohledu vedlejší.

Podrobný přehled jazykových zkoušek: www.jazykovezkousky.cz

Své komentáře a ohlasy posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář