Digitální Dante

Běžné výukové programy se dnes zabývají zejména otázkami spojenými s praktickým využitím jazyků v každodenním životě. Internet však nabízí také řadu možností, jak obohatit své jazykové znalosti studiem děl klasické literatury. Jednou z nich je projekt Digital Dante.

Projekt Digital Dante (http://dante.ilt.columbia.edu/new) je podporován Institutem výukových technologií Columbijské univerzity v USA. Jedná se o internetovou stránku umožňující studovat dílo autora klasické literatury v dnešní perspektivě. Projekt s využitím internetových technologií podporuje výměnu zkušeností o tomto díle a hledá souvislosti v tvorbě Danteho současníků i umělců, které inspiroval v pozdějších dobách.

Božská komedie na internetu

Podstatou projektu Digital Dante jsou překlady mistrovského díla Dante Alighieriho, Božské komedie. Na stránce projektu je umístěno originální znění díla a dva jeho překlady do angličtiny. Autorem prvního z nich je americký básník Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882). Autorem překladu do moderní angličtiny je Allen Mandelbaum (*1926).

Návštěvník stránky si může vybrat a sledovat jeden z těchto překladů společně s originálem nebo porovnávat oba překlady vzájemně. Umožněno je vyhledávání po jednotlivých slokách díla. Způsob, jak je dílo v projektu prezentováno, dovoluje studovat Božskou komedii v několika způsobech a rovinách.

Interaktivní doplňky pro čtenáře i učitele

Text je doplněn poznámkami, které obsahují vysvětlení některých termínů, symbolických výrazů, historických souvislostí. Odkazy přímo u jednotlivých veršů upozorňují na související události z autorova života, související díla jiných autorů apod.

Sekce nazvaná Classroom obsahuje tipy pro využití projektu Digital Dante při vyučování. Jsou zde k dispozici např. sylaby k vyučovacím hodinám, podrobný průvodce po funkcích projektu, náměty, jak využít určité pasáže z projektu při práci s třídou a podobně.

Božská komedie je doplněna krátkou biografií a chronologií autorova života. Tato sekce obsahuje také odkazy na internetové stránky o autorovi Božské komedie a na různé práce z oboru středozemních studií.

Doporučené odkazy

Dante Alighieri podrobně na síti: www.greatdante.net

Dante Alighieri v projektu Books and Writers: www.kirjasto.sci.fi/dante.htm

Slovníkové heslo Dante Alighieri v projektu Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri

Originály a překlady díla Dante Alighieriho v projektu Gutenberg: www.gutenberg.org/browse/authors/d#a507

Další tipy na zajímavé internetové odkazy najdete v našem Jazykovém rozcestníku.

Své komentáře a ohlasy posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář