Dialekty a jazyky Itálie I

Apeninský poloostrov, na kterém leží kromě Itálie také Městský stát Vatikán a San Marino,  je území velmi bohaté na jazyky. Navzdory obecnému přesvědčení se však v mnoha případech nejedná o dialekty italštiny, ale o zcela samostatné jazyky či dialekty jiných italských jazyků (kromě italštiny).

Krátce o italštině

Italština jako úřední jazyk Itálie je srozumitelná většině obyvatelstva. Vyvinula se  z jazyka města Florencie – literární toskánštiny. Mnozí Italové ji používají pouze v oficiálním styku, mezi přáteli a rodinou však mluví svými „prvními jazyky“. Mnoho italských spisovatelů netvoří v italštině, ale v ve svých místních jazycích.

Dialekty italštiny vs. italské dialekty

Je třeba zdůraznit, že dialekty italštiny neznamenají italské dialekty. Dialekty italštiny jsou odvozeny od italského jazyka, někteří je dokonce nazývají samostatnými jazyky.  Italské dialekty naopak znamenají jazyky či dialekty používané na území Itálie. Pojďme se stručně podívat na některé z nich.

Piemontština

Tento místní jazyk patřící do skupiny severoitalských jazyků, který však nemá dosud status regionálního jazyka, se používá v oblasti Piemontu (hlavní město Turín). Piemontštinou se jako hovorovým jazykem na tomto území mluvilo až do 20. století. V jazyce však existují i literární texty. V oblasti se můžete v některých školách setkat s nepovinnou výukou piemontštiny, vysíláním v rozhlase (zejména soukromé místní stanice) a užíváním jazyka v místní správě či kostelech.

Piemontštinou mluví i potomci emingrantů ve Spojených státech, Kanadě a především Argentině.

Lombardština

Jazyk má několik dialektů, které se používají v údolí řeky Pádu (střední část toku) a části Alp. Jazyk se dnes užívá zřídka (okolí Milána).

Furlánština

Furlánský jazyk (také friulština) je považován za rétorománský jazyk, který má tři jazykové skupiny. Furlánština se používá zejména v regionu Friuli-Venezia Giulia, který od r. 1963 má určitý stupeň autonomie.

V r. 1996 byl dokonce navržen nový jednotný pravopis, usiluje se dokonce o zavedení furlánštiny do škol. Jazyk se používá v médiích a literatuře. Jazykem hovoří přibližně 1 milion obyvatel (300 tisíc mimo Itálii – např. Rumunsko, Austrálie atd.).

Podrobnosti o furlánštině (anglicky)
Kurz furlánštiny na internetu
Furlánština

Benátština

Centrem oblasti Veneto, ve které se používá benátština jsou, jak jistě už tušíte, Benátky. Kromě této oblasti se benátština používá i v ostatních částech Itálie, ale i v Istrii a v mimoevropských státech.

V současnosti se jazyk užívá při oficiálních příležitostech, ale i v běžném hovoru.

Benátsko-anglický slovník
Benátština (anglicky)
Podrobnosti o benátštině (anglicky)

Dialekty dolomitské ladinštiny

S dialekty souhrnně nazývanými dolomitská ladinština se můžete setkat v několika údolích Dolomit, jejichž horské podmínky zabránily vzniku jednotného jazyka.

Jazykoví odborníci je někdy řadí mezi skupinu rétorománských jazyků (podobně např. i furlánštinu a švýcarská nářečí romanši). Jednotlivé dialekty se od sebe poměrně liší, neexistuje žádný společný pravopis. Navzdory tomu, že celkový počet mluvčích je pouze kolem 30 tisíc, na školách existují určité hodiny věnované ladinštině a regionální deníky vydávají určité stránky v tomto jazyce.

Ladinština v praxi
Dobré ráno = Bon dí
Dobrou noc = Bona nuet
Jak se máte? = Co vala?

Kurzy italštiny si můžete vybrat například z nabídky jazykové školy Glossa.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář