Děti a výuka jazyků

Na základní a nejčastější otázky rodičů o jazykové výuce jejich dětí odpoví ředitelka jazykové školy Astra, Maria Zukalová. Kdy začít s výukou dětí a jak by kurz měl vypadat? Na tyto i další otázky najdete odpověď v článku.

Kdy začít s výukou cizích jazyků u dětí?

Čím dříve tím lépe. Dítě v raném věku nepociťuje výuku jako povinnost a učení, ale za formu hry, která ho nevědomky rozvíjí. Vnímání a rozlišování zvuků je pro děti v předškolním věku naprosto samozřejmou záležitostí, s kterou se setkávají dennodenně, proto jim učení jiného jazyka nečiní problém. Naopak je to pro ně zcela přirozené a díky tomu jim jde „učení“ téměř samo.

Nehrozí, že si dítě bude jazyky plést?

Jako ve všem, i ve výuce dítě potřebuje řád. Pro dítě není těžké odlišit, kdy a v jaké situaci mají použít jiný jazyk, když je pro výuku jazyka jasně vyčleněna doba, místo, osoba atd. Pro dítě může být matoucí, když s ním dospělý bude komunikovat chvíli jedním a chvíli druhým jazykem. Je-li ale jasně dáno, kdy se po dítěti vyžaduje používání cizího jazyka, k žádnému chaosu v jeho mysli nedochází. Proto pomůže, když si rodiče přesně vymezí denní dobu, kdy na dítě hovoří cizím jazykem příp. navštěvují jazykové kurzy.

Jak často by dítě mělo kurz navštěvovat?

Čím častěji dítě kurzy dítě navštěvuje, tím více se mu jazyk dostává „pod kůži“ a dítě ho jednodušeji ovládá. Záleží proto spíše na rodičích, kolik času chtějí obětovat. Z hlediska účelnosti je ale dobré kurz navštěvovat minimálně dvakrát za týden. Méně častější účast jde pak na úkor vědomostí, které si dítě může osvojit. Dvě hodiny týdně dovolují probrané učivo i řádně opakovat, takže novým vědomostem je vytvářena dobrá základna, dětem se učivo neplete a jazyk se stává normální součástí jejich života.

Musí být při výuce přítomni rodiče?

Přítomnost rodiče na výuce vytváří pro děti pocit bezpečí a jistoty. Děti se tak snáz mohou zaměřit na výuku, protože jejich základní citová potřeba je uspokojena. Rodiče jsou nejen velcí pomocníci dětí, ale taky učitelů. Díky tomu, že se učitel nemusí soustředit na uklidňování či napomínání dětí, výuka může být o to dynamičtější a zároveň i plnější a náročnější. Rodiče tak svou aktivní účastí na výuce dětem umožňují, aby se naučily více. Díky tomu rodiče i  přesně vědí, co se na hodinách zrovna probírá,  mohou s dítětem učivo opakovat i doma a  pomoci tak dítěti k ještě většímu pokroku.

© Mgr. Maria Zukalová, 2006, ASTRA – jazyková škola

 

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář