Děti a cizí jazyky v mateřských školách

V dubnu 2008 provedla jazyková škole The Bell school ojedinělý
průzkum týkající se výuky cizích jazyků u dětí v mateřských školách.
Internetová anketa, kterou vyplnilo cca 30% oslovených respondentů (95
mateřských škol zajišťujících výuku cizích jazyků i škol bez
cizojazyčných hodin) potvrdila důležitost vyučování cizích jazyků již
od raného věku.

Angličtina vede i mezi dětmi

Není žádným překvapením, že mezi vyučovanými jazyky kraluje angličtina, jen pár školek nabízí možnost výuky francouzštiny či jiného cizího jazyka. Výběr cizího jazyka závisí na přání rodičů a pedagogů.

Učitel – víc než jen jazykový odborník

Praktická výuka jazyka je nejčastěji zajišťována českými lektory jazykových škol, kteří mají současně znalosti psychologie předškolního dítěte.

Výzkum ukázal i to, že mateřské školy by uvítaly možnost mít vlastního lektora jazyků. Vše ovšem závisí na ceně, protože často jsou hodiny plně hrazeny rodiči.

Při výuce zohledňuje lektor přání rodičů a názory kmenových učitelů mateřské školy. Žádosti rodičů jsou také nejdůležitějším faktorem pro zavedení jazykových hodin.


Flash reklama Astra  

Předškolní věk je ideální pro výuku jazyka

Mateřské školy se v zásadě shodují, že nejlepší věk pro zahájení je 5 let, i když tento názor převažuje spíše mezi mateřskými školami, které výuku již zajišťují.

Samotná výuka probíhá především hrou. Jde o kombinaci mateřského a cizího jazyka, kdy se lektor vyhýbá memorování slovíček. Děti se nejčastěji setkávají s angličtinou 1-2x týdně, ve skupině je 6-10 dětí.

Zájem o lekce cizích jazyků je mezi dětmi i rodiči, kteří obvykle od mateřských škol očekávají, že děti budou mít možnost začít s jazykem již v raném věku. V této době se děti ještě nebojí jazyk samy aktivně používat, i když znají jen několik frází a slovíček.

Přínos pro děti

Jazyková výuka v mateřských školách ulehčí dítěti pozdější učení se cizího jazyka. Zároveň panuje názor, že rozvíjí myšlení a přispívá k zlepšení komunikačních schopností dítětě, přináší nové zkušenosti.

Za poskytnutí výsledků výzkumu redakce děkuje jazykové škole The Bell school. Podrobné výsledky výzkumu si můžete stáhnout zde:
icon Vysledky_pruzkumu_TBS.pdf

 

Související článek Jazykové kurzy pro děti.

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář