Jak porovnávat ceny jazykových kurzů?

Každá kvalitní jazyková škola deklaruje ve všech svých propagačních materiálech informace o ceně a uvádí relevantní vysvětlení. Řada škol uzavírá se svými klienty smlouvu, ve které jsou všechny náležitosti týkající se ceny vysvětleny.

Pokud cena není specifikována a neexistuje písemný doklad deklarující, jaké služby jsou do ceny zařazeny, buďte opatrní. Porovnejte poskytované informace o ceně na větším vzorku jazykových škol.

Žádejte podrobné informace o cenách kurzů

Informace o ceně by měla obsahovat cenu bez DPH a s DPH (je-li tato skutečnost relevantní), počet výukových hodin včetně odečtení částky za výuku v době pracovního volna či státních svátků, pokud připadají na pracovní dny, dále cenu za učební materiál či učebnice, pokud není uvedeno, že je součástí ceny, počet studentů ve skupině, případné služby, které jsou součástí ceny, např. vstupní testování, konzultace, vydávání osvědčení apod., a ještě služby, které nejsou součástí ceny, např. poplatky za mezinárodně akreditované zkoušky, vstupní testování, vydávání osvědčení apod.

Při poměřování cen jednotlivých jazykových škol byste si měli velmi přesně zjistit, zdali cena, což nikdy není jen „číslo“, obsahuje i doplňkový servis, jako je úvodní a průběžné semestrální testování či pravidelné měsíční zprávy o docházce a výsledcích (feedback pro management firem) – zkrátka práci a pomoc profesionálního týmu metodiků a manažerů. Kvalitní jazyková škola nabízí tento přidružený, ovšem dnes již zcela samozřejmý, servis zdarma, respektive zahrnutý v běžné ceně za výuku.

Pravidla při předčasném ukončení kurzu

Pokud byste se rozhodli studium ukončit dříve, například v polovině semestru, kvalitní škola by s tím neměla mít problém. Měla by v informacích o ceně deklarovat stornovací pravidla – časové údaje, do kdy můžete kurz stornovat a za jakých podmínek. V případě, že škola umožňuje svým klientům uhradit školné formou splátek, je třeba, aby studující byli seznámeni se splátkovým kalendářem, případným navýšením ceny a eventuálními sankcemi v případě opožděné platby či neuhrazení splátky.

Je plně v kompetenci každé školy určit, kdo řeší případné problémy neakademického typu, kupříkladu stornování kurzu. Nicméně při zápisu a před zaplacením kurzu by vám mělo být jasné, na koho se obracet při řešení případných problémů.

Rada na závěr: Všimněte si, zda škola, ve které se chcete učit cizí jazyk, je členem profesní organizace, na kterou byste se mohli v případě nespokojenosti  či nemožnosti vyřešit problém, obrátit.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Jazyková škola Ostrava

Související články

Závěrečné hodnocení v jazykové škole

Kvalitní školy informacemi nešetří

Kvalitní škola potřebuje odpovídající zázemí

Hledejte školy s kvalitními učiteli

Rozřazovací testy na jazykových školách

Studijní program jazykové školy

Seriál článků na téma Jak poznat kvalitní jazykovou školu připravujeme ve spolupráci s Asociací jazykových škol ČR (www.ajscr.cz).

Náš tip: Nabídku kvalitních jazykových škol najdete na www.Jazykovky.cz. Informace o mezinárodně uznávaných jazykových zkouškách najdete na www.jazykovezkousky.cz.

Své komentáře a ohlasy posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Přidat komentář