December review a soutěž

Prosincová (a závěrečná) soutěž je tady! Complete these sentences using the most suitable expressions from the box. Put the verb into the correct form where necessary.Chcete vyhrát dárkový balíček v hodnotě 750 kč? Procvičte svoji angličtinu, odpovězte na otázky a výhra může být vaše. Další informace v článku.

cricket turn over a new leaf barbecue turn off
turn out to enjoy the experience to move on
be great turn someone down keep in touch boil
turn up the southern hemisphere learn so much pumpkin

 

1. My old boss called and asked me to come back, but I ………….
2. In autumn, I love ………… soup. It’s so warm and healthy.
3. In summer, we cook everything on the ………….
4. Hiking in the Krkonoše was very hard – I didn’t really …………
because of the rain.
5. Last year I went travelling in ………… and I saw lots of really
interesting animals.
6. I eat eggs every day. I usually ………… them in water.
7. It’d be great if we could …………. after you go. I’ve really enjoyed
talking to you.
8. He says it’s time ………… and look for a job elsewhere.
9. England, Australia and India all play a lot of …………
10. Everyone thought they would get married, but it ……… they broke up.
11. He was my mentor. I ………… from him.
12. ‘I’ve lost my ear-ring!’ ‘Calm down. I’m sure it ………….’
13. All the lights are on again. I wish you ………… them ………… when
you leave the room.
14. Next year, I ………… and stop smoking.
15. This calendar ………… fun!

Ke správným odpovědím vám dopomohou předchozí texty z anglického cyklu Channel Crossings, které najdete zde.

Chcete
vyhrát
dárkový balíček
 od jazykové školy Channel Crossings
v
hodnotě 750 Kč
?

Je
to velmi
jednoduché – zašlete na e-mail
soutez@chc.cz
slova z REVIEW v pořadí, v jakém byste je doplnili do
jednotlivých vět.
Do
předmětu e-mailu uveďte text - jazyky.com - soutez.

Každý
měsíc bude
z
došlých správných odpovědí

vylosován  jeden výherce dárkového balíčku.

Odpovědi
zašlete
nejpozději do 8.1. 2011
.

Účastníci
soutěže
souhlasí se zpracováním osobních údajů spol. Channel Crossings.

Texty © Channel Crossings, 2009. Kopírování a šíření textů bez souhlasu autora je zakázáno.

Přidat komentář