Čtyři rady pro dobrý start

Většina studentů, kteří se chtějí naučit cizí jazyk shání informace o tom, jaké učebnice jsou nejlepší nebo se ptají známých na jejich zkušenosti s místními jazykovými školami. Možná lepší otázkou je, ptát se, kde je možné najít přátele, kteří danou řečí již mluví.

Budete používat mluvené slovo

Jazyk je prostředek komunikace, která se odehrává mezi různými lidmi a bere na sebe spoustu různých podob. Komunikací jsou vyjadřovány nejen objektivní poznatky, ale také emoce a subjektivní zkušenosti, které nás navzájem spojují. Proto je prvním důležitým pravidlem: Setkávejte se s lidmi, kteří se také učí nebo už mluví danou řečí.

Pokud jste již zkušenější, zkuste někomu, kdo ještě není tak daleko jako vy, ukázat fotografie ze své rodiny nebo z dovolené a popsat mu je. Samozřejmě bude jenom dobře, když po vás bude chce něco podrobněji vysvětlit. Tato metoda funguje i naopak, když po někom, kdo zná jazyk lépe než vy požadujete, aby sám popis k předloženým obrázkům upřesnil. Tak se vlastně navzájem nutíte lépe promyslet obsah svého sdělení.

Pro ještě pokročilejší může být užitečné, když se jim někdo bude snažit vysvětlit, jaké spolužáky měl například v minulém ročníku jazykové školy. Pokud si navzájem vyměňujete své zkušenosti, získáváte s tím i lepší porozumění danému jazyku.

Vašim cílem je porozumět

Učíte se ne proto, abyste "přelouskali" dané cvičení z gramatiky, ale proto, abyste porozuměli lidem, se kterými se setkáte. Druhé pravidlo tedy zní: Věnujte od začátku zvýšenou pozornost mluvenému projevu, jsou v něm spousty věcí, které vám v učení pomohou.

Příklad: Myslíte si, že když jste se ještě nezačali učit, tak ještě ničemu v cizím jazyce nerozumíte? Něco na tom bude. Ale už od samého začátku se můžete věnovat aktivitám, u kterých se od pokročilejších v daném jazyce dozvíte spoustu věcí. Můžete poslouchat zahraniční rozhlas nebo si vypůjčit film s titulky, případně sledovat zahraniční stanice pomocí satelitu či kabelové televize. Je to důležité i pro úplné začátečníky, protože tak můžete získat povědomí o tom, jak lidé daným jazykem mluví v různých situacích. Za chvíli si sami začnete říkat: "Aha, tak tahle věc se vyjadřuje asi takto…"

Je to něco jiného, než memorování slovíček. Učení se nazpaměť je sice důležité, ale nezapomínejte na uvedené principy! Povědomí o spoustě věcí tak získáte rychleji, než učením se nazpaměť.

Důležité je mluvit

Tato "obehraná" větička je opravdu důležitá. Dobrými "mluvčími" se stanete jenom tehdy, pokud budete mluvit hodně. Jedině tak dokážete vyjádřit své myšlenky svými vlastními slovy i v nově osvojovaném jazyce.

Pokud se budete řídit námi uvedenými principy, nemělo by se vám stát, že se mechanicky naučíte něco, co skoro nikdy nepoužijete, protože nebudete vědět jak.

Vaše jazykové schopnosti se vyvíjí

Přizpůsobujte tedy své učební aktivity rozvoji svých schopností. Pokud máte potřebu změny, nezůstávejte u jedné metody. A nezapomínejte na jednoduché pomůcky, která vám pomohou rozšířit znalosti o každodenním použití zvoleného jazyka. 

Přehled jazykových kurzů pro začátečníky najdete na www.jazykovky.cz.

(S využitím informací na www.ethnologue.com/lingualinks.asp)

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář