Čtyři jazyky Švýcarska

Jaké jsou jazyky Švýcarska? Tuhle otázku jste  naposledy dostali asi v
sedmé třídě při zkoušení ze zeměpisu. Možná si ještě dnes vybavíte, že
je to němčina, francouzština, italština a rétorománština. Jak je to
však s rozšířením jednotlivých jazyků, jejich postavením a praktickým
používáním?

Který jazyk je první?

Všechny čtyři jazyky mají oficiální postavení národního jazyka. Celkem logicky se dá předpokládat, že francouzsky se mluví u hranice s Francií a italštinu uslyšíte ve Švýcarských Alpách.

Švýcarská němčina vám však bude v uších bzučet nejen podél hranice s německým sousedem, ale i na východě a jihu. Německy se domluvíte také ve střední části Švýcarska a postavení prvního jazyka v této alpské zemi potvrzuje i statistika: 64 % obyvatel považuje němčinu za svůj první jazyk. Francouzština je hlavním jazykem pro 20%, italštinu preferuje 7%. Na chvostu tabulky se krčí romanši (rétorománština) s necelým 1% aktivních mluvčích.

Pokud jste si jednotlivá procenta spočítali, tak vám zákonitě do 100% nějaké ty drobné ještě chybí. Je to způsobeno tím, že mnoho přistěhovalců a cizinců za svůj první jazyk nepovažuje žádný ze čtyř výše zmíněných.

Nejmenší jazyk ve Švýcarsku

Rétorománština má ve Švýcarsku zvláštní postavení, protože není považována za typický úřední jazyk jako ostatní tři. Za národní jazyk byla uznána již v r. 1938, ale až na sklonku 20. století získala status úředního jazyka pro vztahy mezi republikou a rétorománsky mluvícími občany.

Málokdo však ví, že pojem rétorománština v sobě skrývá tři (v některých pramenech pět) podobné varianty románského jazyka. Kromě Švýcarska, kde se hovoří variantou romanši, zde patří ještě dolomitská ladinština a furlánština z oblastí severní Itálie. Jazykovědci však nejsou zajedno, zda-li opravdu všechny tři jazykové skupiny mají historické souvislosti. Rétorománština dnes ustupuje ostatním jazykům Švýcarska. Dnes s ní hovoří méně než 60 000 osob.

Jako spisovná forma všem nářečím slouží rumansch grischun, která byla vytvořena v roce 1982.

Existuje švýcarština?

Asi se budete divit, ale existuje. Švýcarštinou je nazývána švýcarská němčina, která se však používá také v části Rakouska a Německa. Při oficiálních příležitostech (školy, úřady) se často uplatňuje spisovná němčina, v médiích se však běžně setkáte se švýcarskou němčinou. Zejména soukromá rádia tak reflektují běžný život Švýcarů.

Odchylky se projevují díky vlivu francouzštiny na slovní zásobu. Rozdíly poznáte i ve výslovnosti. Typické německé ostré „s (ß)“ se dnes již nepoužívá a je nahrazeno „ss“.

Jazyk v Romandii

Romandie (pozor neplést s Normandií) je neoficiální název části Švýcarska, kde je francouzština oficiálním či převažujícím jazykem. Rozdíly od spisovné francouzštiny samozřejmě existují, ale jen  v některých případech.

Typickým příkladem je používání slovíček "septante" či "nonante" pro číslovky 70 a 90 na rozdíl od "soixante-dix" (doslovně šedesát a deset) a "quatre-vingt-dix" (doslovně čtyřikrátdvacetadeset) ve Francii. Zvláštností je také pojmenování jednotlivých denních jídel. Podobný stav můžeme najít i v Belgii či Kanadě.

čeština švýcarská francouzština francouzština
snídaně déjeuner petit déjeuner
oběd dîner déjeuner
večeře souper dîner
večeře (pozdní) souper

Pokud budete ve Švýcarsku hledat poštovní úřadovnu, tak to nezkoušejte s „boite postale“, ale zapátrejte po „case postale“.

Francouzsky mluvící Švýcar si zkrátka s rodilým Francouzem bez problémů popovídá. V minulosti se sice místně vyskytovaly odlišné dialekty, ale dnes jsou již mrtvými variantami.

Třetí Švýcarsko

Nelekejte se, nesnažíme se vám namluvit, že existuje první, druhé a dokonce třetí Švýcarsko. Tento název bývá někdy v neoficiálních kruzích používán pro oblast Švýcarska, kde se hovoří italsky. Důvod vzniku pojmenování se lehce nabízí: italština je třetí nejrozšířenější jazyk ve Švýcarsku.

Vícejazyčnost Švýcarů

Mnoho obyvatel ovládá kromě jednoho či více z oficiálních jazyků také angličtinu, které má status pracovního jazyka. Švýcarsko však nikdy nebylo plně bilingvní či multilingvální zemí. Všechny čtyři jazyky jsou používány jen v určitých oblastech tj. např. ve francouzské části Švýcarska nemá němčina příliš velkou váhu a naopak.

Zdroje:

www.sochorek.cz

wikipedia.org

Encyklopedie jazyků Evropy, G. Price, 1998

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář