Čo je Nemčina Inak?

Metodika Nemčina Inak je originálny skúsenosťami overený koncept vyučovania cudzích jazykov vytvorený na základe najnovších poznatkov z:

 • didaktiky
 • psycholingvistiky
 • jazykovedy.

Čím je táto nemčina iná?

 1. Nemčinu neučíme, vytvárame deťom podmienky, aby sa ju naučili sami, preto je nemčina u nás ľahká.
 2. Nemčinu neučíme, zažívame ju spolu, preto je nemčina u nás zábavná.
 3. Jazyk je u nás prostriedkom na objavovanie sveta, nie je osamoteným cieľom, preto je nemčina u nás efektívna.

Skrátka vieme, čo deti potrebujú.

Ako učíme v kurzoch?

 1. projektovým vyučovaním
 2. maximálnym kontaktom s autentickou nemčinou, žiadne umelo vytvorené učebnice a materiály
 • pri projektovom vyučovaní dostávajú deti maximálny priestor, aby sa prejavili – nielen ako individuality, ale aj ako súčasť tímu
 • u menších detí je týmto projektom vždy detská knižka v spojení s ďalšímí aktivitami (hitom je príbeh o čarodejnici, ktorej sa stále darí kaziť všetky kúzla), u starších detí (od cca 10 rokov vyššie) je to výskumná otázka (napr. Ako má vyzerať ideálny dom na strome? alebo Kto je superhrdina?)
 • neučíme samostatné slovíčka ani vety, učíme hneď od začiatku deti komunikovať – neučíme nemecký jazyk, ale zážitkovú komunikáciu v nemčine
 • deti pristupujú ku každej aktivite individuálne, preto u nás v kurze nie je nikdy viac ako 8 detí – aby mal lektor priestor naozaj sa im venovať
 • popri všetkých týchto aktivitách si deti ani nevšimnú, že sa učia … a že časom vedia nemecky – primerane veku (viď Čo budú deti vedieť po roku strávenom u nás)
 • ako učebný materiál využívame iba autentické nemecké jazykové materiály (detské knižky, poviedky, riekanky, pesničky, videá), ku ktorým si vytvárame vlastné učebné pomôcky
 • pohyb a hry sú samozrejmou súčasťou týchto aktivít, nikdy však nemajú náhodný charakter, vždy sú obsahovo a jazykovo prepojené s projektom
 • cyklickou progresiou – všetky poznatky z kurzov sa na seba nabaľujú ako snehová guľa, nie sú to nezávislé jednotky, ktoré sa ľahko zabúdajú
 • dbáme na to, aby sa deti v kurze správali navzájom k sebe s úctou a rešpektom, budovali si tímového ducha a vytvárali priateľstvá

Chcete vedieť viac?

Príďte sa pozrieť na otvorenú hodinu alebo na naše školenie pre pedagógov. Tešíme sa na Vás. 🙂

Kto sú autorky?

 • pôsobili na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v oblasti didaktiky nemčiny ako cudzieho jazyka a následne v oblasti metodického couchingu v projekte EÚ – cezhraničná spolupráca Rakúsko – Slovensko
 • sú spoluautorky a autorky projektov Büchermanie (projekt na podporu čítania v cudzom jazyku v spolupráci s Mestskou knižnicou v BA) a Chcem byť lepší učiteľ (diskusný klub pre študentov PedF UK)
 • v súčasnosti pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých (p. Slobodová naďalej pracuje ako metodická couchka v EÚ projekte cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovensko, p. Hromadová pracuje ako VŠ učiteľ)
 • Nemčina Inak je spoločný projekt, ktorému sa venujú už 5. rok

Přidat komentář