Co dnes tvoří hranice?

V roce 1922 Ludwig Josef Johann Wittgenstein řekl „HRANICE NAŠEHO JAZYKA jsou HRANICÍ NAŠEHO SVĚTA.“ Vzdělavatel dospělých v celoživotním vzdělávání prof.  Petr Jarvis akcentuje  hodnotu vzdělávání  jako takového a užívá příměru, že  vědomý život nemůže existovat bez vzdělávání („There can be no conscious living at all without learning.“).

V ČR obecně platí, že vzdělávat umíme, víme JAK, ale poněkud problémem je KOHO. U mnohých ještě přetrvává pocit, že s ukončením našeho vzdělání je škola a pojem celoživotního vzdělávání mnohdy asociuje „povinná školení“. Nicméně korporátní kultura mnoha zaměstnavatelů tento pohled nabourává mnohdy i navzdory krizi své zaměstnance vzdělává. Jazykové vzdělávání patří k celoživotnímu vzdělávání a umožňuje nám získané dovednosti přenést do praxe, ať už je to v podobě umění vyjednávání, či presentovat. Problémem mnohdy zůstává hodnocení jazykových znalostí. A k tomu nám slouží především Společný evropský referenční rámec pro jazyky.

K jeho aspektům patří i napomoci sebereflexi, neboli sebehodnocení jazykového studenta a díky promyšlenosti, koherenci jednotlivých deskriptorů přispívá k transparentnosti a soudržnosti jazykové výuky napříč Evropou. Vznikl z potřeby vytvořit společný systém ve výuce jazyků, který uvede do souvislostí veškeré formální výstupy z jazykové výuky ve všech evropských jazycích a napomůže nejenom odborníkům, ale i běžným uživatelům porozumět pomocí konkrétně popsané dovednosti, v jakém kontextu a v jakých situacích je jedinec operativně schopen používat cizí jazyk, tzn., že nechápe uživatele jazyka jako izolovaného studenta, ale jako součást společenského celku.

Asociace certifikovaných jazykových škol o.s., je přidruženým členem EAQUALS www.eaquals.org  a v dubnu příštího roku budeme v Praze v NTK (nové budově technické knihovny) mít tu čest přivítat výroční konferenci této panevropské organizace http://www.eaquals.org/news/item.asp?n=9957.  Stěžejním tématem konference bude zdokonalování  učení cizích jazyků – výzva pro  učitele, školitele  i manažery. Jednou z výzev je i smysluplné a funkční hodnocení jazykových dovedností, a tak se jím i na pražské konferenci budou odborníci zabývat. Smysluplné, funkční, uživatelsky uchopitelné hodnocení vašich jazykových znalostí a dovedností vám poskytne každá dobrá jazyková škola, určitě naše členské školy.  Hodnocení vám musí i napomoci rozhodnout se, k jaké certifikované a nezávislé zkoušce se zapsat, abyste měli šanci zkoušku úspěšně složit.

S novým školním rokem přicházejí i nová odhodlání začít jazyky studovat, rozvíjet, či si znalosti jen „oprášit“. Příležitostí je hodně, avšak nezapomeňte, že pokrok uděláte jedině, budete-li mít silnou osobní motivaci a reálně splnitelné cíle. Až budete vybírat kurz, nezapomeňte se přesvědčit, že škola splňuje základní desatero http://ajscr.cz/?sid=8 a že vás dokáže připravit právě pro tu funkci jazyka, kterou potřebujete, ať jde o praktické využití či certifikovanou zkoušku. PŘEJEME VÁM ŠTASTNOU  RUKU při VÝBĚRU, aby BYL VÁŠ SVĚT BEZ HRANIC!

Členové Asociace jazykových škol ČR

Akcent International House Prague
Praha 4, Bítovská 3, 140 00
www.akcent.cz
IH ILC Brno, s.r.o.,

Brno, Sukova 2, 602 00
www.ilcbrno.cz
Alka Language Specialists
Praha 1, Václavské nám. 21, 110 00
www.alka-ls.cz
Lingua Centrum,
Olomouc, U Stadionu 1205/10, 779 00
www.lingua-centrum.cz
Brno English Centre, spol. s r.o.
Brno, Starobrněnská 16/18 602 00
www.brnoenglishcentre.cz
Jazyková škola P.A.R.K.
Brno, Staňkova 361/8c, 602 00
www.jspark.cz
Caledonian School P.Y.S. a.s.
Praha 5, Vltavská 24/3101, 150 00
www.caledonianschool.com
Polyglot, spol. s r.o.
Praha 4, Mečislavova 223/8, 140 00
www.polyglot.cz
Channel Crossings
Praha 2, Lazarská 8/13E; 110 00
www.chc.cz
Pygmalion, s.r.o.
Český Těšín, Smetanova 1912/5, 737 01
www.pygmalion.cz
Cloverleaf Limited, s.r.o.
Ostrava -Zábřeh, Dolní 31, 700 30
www.cloverleaf.cz
St. James Education Centre s.r.o.
Praha 2, Míru 15, 120 00
www.stjames.cz
English Link s.r.o.
Praha 6, Na Beránce 57/2, 160 00
www.englishlink.cz
Threshold Training Associates s.r.o.
Praha 5, Wassermanova 1039, 150 00
www.threshold.cz
Glossa s.r.o.
Praha 1, Jindřišská 11, 110 00
www.glossa.cz

 

Autorka článku PhDr. Andrea Křížková je předsedkyní Asociace jazykových škol ČR.

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář