Co dál po maturitě?

Středoškoláci, kteří neuspěli u přijímaček na VŠ, se v těchto dnech rozhodují, co dál. Lákadlo volného roku stráveného cestováním nebo brigádou je veliké, ale návrat ke studiu pak bývá obtížný. Nehledě k restům, které člověk zjistil právě u nevydařených zkoušek. Jedním z problémů bývá jazykové vzdělání. Nabízí se lety prověřené řešení – pomaturitní studium jazyků.

Jakmile se student rozhodne pro pomaturitní studium jazyků, vyvstává před ním otázka, jak správně vybrat školu. Protože je to otázka často diskutovaná a každá škola k ní již své řekla, je těžké si zvolit i mezi těmi, kdo nabízejí naprosto stejné podmínky.

Pravděpodobně všechny školy deklarují dobré lektory, všechny školy nabízejí malé skupiny studentů, většina škol dodržuje počet odučených hodin stanovených vyhláškou MŠMT o pomaturitním jazykovém vzdělávání, často se studenti setkávají s možností využít ukázkovou hodinu. Bohužel případná negativa se projeví skutečně až po začátku výuky, přesně podle přísloví „Když ptáčka lapají …“ Jaké tedy má student možnosti a co by měl udělat?

Reference

Ptejte se studentů, využijte ukázkovou hodinu k tomu, abyste po hodině vyzpovídali současné studenty a zjistili co nejvíce o průběhu výuky, o pocitech, které z výuky mají. Zjišťujte jejich subjektivní pocity. Budete to vy, kdo možná stráví příštích deset měsíců denně někde, kde se vám nemusí líbit.

Ukázková hodina

V průběhu ukázkové hodiny si všímejte, jakým způsobem učitel se studenty komunikuje. Je důležité, jestli umí navázat kontakt s jednotlivci, přitáhnout je k tématu a udržet jejich pozornost. V hodině by se měli studenti aktivně zapojovat do výuky a celá hodina by měla být postupně vystavěna společnými silami učitele a studentů. Pokud takový přístup v ukázkové hodině zaznamenáte, máte vyhráno. Našli jste tu pravou školu.

Kvalita lektorů

I kvalita lektorů se často stává argumentem, který má studentovo rozhodnutí ovlivnit ve prospěch konkrétní školy. Jak ji ale měřit? Jak zjistit, že učitel, který vešel do třídy je kvalitní a kvalifikovaný? Odpověď je jednoduchá. Nijak.

Jedním z vodítek může být pracovní vztah učitele k jazykové škole. Pokud jsou učitelé najímáni pouze na „volné“ smlouvy, může jejich vztah k výuce být vlažný. Lektoři v pevném pracovním úvazku většinou zůstávají se školou spjati, roste jejich loajalita ke škole a jejich motivace bývá větší. Takoví učitelé často sami pracují na zlepšení svých výukových metod. Nebojte se zeptat v jazykové škole na kvalifikaci lektorů, kteří vás budou učit, ptejte se na jejich profesní životopis.

Nezastupitelnou roli zde hraje i jazyková škola. Pokud si škola váží svých kvalitních lektorů umožní jim zvýšení kvalifikace pro výuku jazyků v metodických kurzech zakončených certifikací, např. Cambridge CELTA, Cambridge DELTA. Pokud má škola akreditaci na pořádání metodických kurzů pro učitele a aktivně na tomto poli pracuje, je to známka jejího zájmu o další rozvoj výukových metod a kvalifikace učitelů.

Výuková metoda

Existuje spousta výukových metod a pokud škola říká, že používá jen jednu, ale zaručenou, není to škola se silnou akademickou stránkou. Jde spíše jen o marketingový tah. Každý student je jiný a potřebuje i jiný přístup. Proto by bylo omezené se specializovat jen na jednu výukovou metodu.

Pro studenty i lektory je důležité využívat technické vymoženosti nejen pro zvýšení motivace studentů, ale také pro úsporu času v hodině, např. on-line studium gramatiky, samostudium apod. V hodině ve třídě zbývá potom čas na komunikaci se studenty, kteří si zde osvojují důležité návyky při používání jazyka.

Výukové programy

Většina škol dnes nabízí i kombinované studium jazyků, tedy studium dvou jazyků souběžně. Výhodou je  získání základů druhého jazyka, na které lze v dalším studiu plynule navázat. Standardně platí, že student musí navštěvovat výuku 20 hodin týdně, aby splnil podmínky pomaturitního studia. Proto bývají většinou vyučovací hodiny v týdnu rozděleny podle klíče: 16 hodin hlavní jazyk, 4 hodiny vedlejší jazyk. Při výběru studia jazyků v kombinaci je potřeba najít takovou školu, která nabízí oba zvolené jazyky ve vaší jazykové úrovni a nepožaduje za výuku druhého jazyka příplatek ke standardní ceně pomaturitního studia jednoho jazyka.

Lokalita

Vedle zásadních kvalit jazykové školy, o kterých se zmiňujeme výše, jsou však ještě jiná kritéria, která mohou spokojenost studenta během školního roku ovlivňovat. Mezi ně patří bezesporu i lokalita, ve které škola vyučuje. Je dobré před podáním přihlášky zvážit, nakolik je pro vás důležitější být v „centru“ proti možnosti zaskočit si domů, vyřídit si osobní záležitosti v okolí bydliště, případně najít kamarády z blízkého okolí ve stejné škole.

Cena

Cena hraje svou roli téměř vždy, bohužel je opravdu těžké rozlišit, kdy je požadovaná částka odpovídající kvalitě a kdy nikoli. Proto pokud je to pro vás jen trochu možné, orientujte se podle ukazatelů, které je sice občas těžké získat, ale jsou o to průkaznější. I s cenou je totiž možné částečně pracovat, např. včasným rozhodnutím a platbou.

Pro výběr jazykové školy je tedy nejvyšší čas a nám nezbývá než vám popřát hodně zdaru a úspěchů při studiu jazyků.

Heda Elstnerová, AKCENT IH Prague

„Schopnost naučit se jazyk vůbec nesouvisí s věkem. Jaký jazyk se chcete naučit? Angličtinu? Musíte k výuce přistoupit jako k jízdě na kole. Když se učíte jezdit na kole, nepřemýšlíte o jeho konstrukci a o tom, jak funguje, ale musíte ho vyzkoušet, pak cítit, jak jede, zvyknout si na techniku jízdy a vnímat ji automaticky. Když budete myslet, spadnete. Přemýšlet o logice jazyka, to je kognitivní učení, to vám pomůže analyzovat, co jste se naučili, ale před tím musí proběhnout jiný proces: měli byste navštívit zemi, kde se mluví vaším zvoleným jazykem, strávit tam nějakou dobu, žít tím jazykem, pak se vrátit domů, nalézt si nějaký kurz, kde získáte teoretické znalosti, osvojíte si strukturovanou konverzaci, a pak doma můžete přemýšlet o logice.“
Michael Carrier, ředitel International House World Organization, mezinárodní sítě jazykových škol

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Jazyková škola Ostrava

Přidat komentář