Co Čech, to muzikant. A co čeština…

… to také němčina.První z uvedených přísloví snad není třeba vysvětlovat. Dovolím si tvrdit, že ho každý zná. Co se týče toho druhého, to se snaží říci jediné. Totiž že čeština z velké části vychází z němčiny a že každý z nás, byť nevědomky, denně použije nespočet slůvek, která jsou „germanismy jak hrom“.

uvést = einführen
Asi každému je znám význam „Führer“, což znamená vůdce. Od toho jednoduše připojením koncovky – en utvořte sloveso. „Ein“ je předpona, která dělá z nedokonavého sloveso dokonavé.

vysvětlovat = aufklären
„Klar“ znamená německy „čistý, jasný“, ale také světlý. Vždyť i jméno Klára pochází od slova „clarus“, což (sice v latině, odkud toto slovo ale proniklo do dalších jazyků) znamená „jasný“ nebo „světlý“. A máte souvislost odhalenou (vysvětlovat).

dovolit si = leisten
Nedivíte se občas, „Jak si tohle mohl vůbec ten dotyčný lajznout?“.

vycházet z = ausgehen von etwas
I když význam slovesa „vycházet“ nemá v tomto případě vůbec žádnou souvislost s chozením, pokud na něj na chvilku zapomenete a zaměříte se jenom na stavbu tohoto slova, sloveso „gehen (=jít)“ nemůže zklamat. Předpona „aus“ znamená „z“ nebo, když stojí samostatně, tak také „venku“. Předložku „von“ v tomto významu připomene nesmrtelný „Karl von Bahnhof“ z filmu „Vesničko má středisková“.

nevědomky = unwissentlich
K odvození tohoto slova stačí základní znalost němčiny. Sloveso „vědět, znát“ se řekne „wissen“. Jedna z nejznámějších předpon, které mění význam slova na opačný je un-.

Každý umí trochu německy

Každý, kdo umí česky, má také dobrý základ pro to umět i německy. Pravda, nějaký ten základ němčiny musí každý někde ve škole nebo na jazykovém kurzu získat. Úplně nesmyslné jsou ale úvahy typu „Moje slovní zásoba je malá“ nebo „Jak by se asi německy řeklo tohle“.

Nejen, že se tím podceňujete, což je mimochodem o Češích poměrně známé, ale navíc to není pravda. Neplatí to stoprocentně, ale příště zkuste v takovém případě české slovíčko rozdělit na předponu a kořen slova a přeložit tyto dvě části doslova. Uvidíte, že ve většině případů vám budou Němci rozumět.

A příště se můžete těšit na „Kuchtění s němčinou“. Protože v Čechách máte sice v plánu k obědu „ukuchtit knedlíky“, v Německu se ale přece chystáte na „Knödel kochen“.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad stránek, překlady z ruštiny, překlad webových stránek, anglický překlad a překlady do francouzštiny .

Přidat komentář