Cizinci ve vlastní zemi

Mají české rodiče, v České republice se i narodili, přesto jsou v naší zemi cizinci a čeština je pro ně cizí jazyk. O kom je řeč? O lidech, kteří nemají možnost rozpoznat zvuk a naučit se náš jazyk, na zvucích založený. Málokdo ale ví, že mají svůj vlastní, svébytný jazyk. 

Jazyková a kulturní menšina

Pravděpodobně jste si již někdy všimli v dopravních prostředcích nebo na ulici lidí, kteří kolem sebe nápadně mávají rukama. V tu chvíli jste si možná mysleli, že jsou to chudáci, protože jsou postižení, a raději jste svůj zrak odvrátili jinam. Jsou to naši neslyšící spoluobčané, kteří ale svou existenci bez zvuků nepovažují za postižení.

Málokdo ví o této jazykové a kulturní menšině, a proto se neslyšící často setkávají s nepochopením a pocitem odcizení ve své vlastní zemi.
 

Co možná nevíte o Neslyšících a znakovém jazyce

 • Neslyšící nejsou postižení. Jejich svět není horší, je jiný. Nazývají se neslyšícími, tedy členy jazykové a kulturní menšiny.
 • Většina neslyšících umí velmi špatně česky. Češtinu nikdy neslyšeli, a proto se ji nemohli naučit přirozeně. Ve školách pro neslyšící děti nebyli učitelé, kteří by používali český znakový jazyk, uměli se s neslyšícími dětmi dorozumět a gramatiku češtiny jim vysvětlit. Čeština je pro ně cizí jazyk.
 • Neslyšící nemohou komunikovat v mluveném jazyce plnohodnotně. Odezírání ze rtů neumožní vidět všechno to, co je slyšet. Odezírání je navíc velmi náročné a ne každý k němu má předpoklady.
 • Nezaměňujte neslyšící lidi za lidi nedoslýchavé nebo ohluchlé.
 • Neslyšící žijí úplně normální život – pracují, mají rodiny, mají své každodenní starosti i radosti. Stejně jako všichni ostatní…
 • Znakový jazyk není mezinárodní, každý stát má svůj národní znakový jazyk, u nás se používá český znakový jazyk.
 • Český znakový jazyk nemá nic společného s češtinou, funguje na jiných principech, má vlastní gramatiku.
 • Ve znakových jazycích je možné vyjádřit plnohodnotně vše, stejně jako u mluvených jazyků. V českém znakovém jazyce je možné přednášet na vysokých školách, básnit nebo zpívat.

Český znakový jazyk  

Pokud se chcete naučit český znakový jazyk, můžete se obrátit na
organizaci neslyšících Pevnost – České centrum znakového jazyka, o.
s.,  která pořádá kurzy českého znakového jazyka pro veřejnost. Nový
běh kurzů začíná v únoru 2008. Pokud si chcete nejprve vyzkoušet, jaké
to je učit se český znakový jazyk, přihlašte se do 5ti-denního kurzu,
který bude probíhat v lednu 2008. V kurzech vyučují sami rodilí mluvčí,
kteří jsou zárukou, že se po absolvování kurzů s neslyšícími lidmi
opravdu dorozumíte.

Chcete-li se vyhnout nedorozumění, objednejte si tlumočníka!
Kontaktujte Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (CZTN) –
toto centrum tlumočnickou službu zprostředkuje a ve většině případů i
uhradí.

Jak se dorozumět s neslyšícími, když neumíte znakový jazyk? Několik praktických rad:

 • Nehovořte příliš rychle ani příliš pomalu.
 • Nezakrývejte si tvář.
 • Nekřičte.
 • Nemluvte k neslyšícímu zády.
 • Hovořte tak, aby Vám neslyšící dobře viděl na rty.
 • Upozorněte neslyšícího, než začnete mluvit. Jemně poklepejte na rameno, nikdy ne na hlavu a záda!
 • Pokud si mluvenou cestou nebudete rozumět, použijte papír a tužku.

Terminologické okénko

 
ZNAKOVÁ ŘEČ je podle Zákona o znakové řeči (1998) nadřazený pojem pro český znakový jazyk a znakovanou češtinu. Dle našeho názoru je pojem „Znaková řeč“ nevyhovující. Pokud totiž někdo řekne: „Ovládám znakovou řeč.“, není jasné, co má dotyčný na mysli – zda český znakový jazyk nebo znakovanou češtinu. 

ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK je přirozený a plnohodnotný jazyk komunity neslyšících v České republice, má vlastní gramatiku a strukturu a nemá nic společného s češtinou. Tento jazyk používají zejména prelingválně neslyšící lidé (tzn. ti, kteří se narodili jako neslyšící nebo kteří ztratili sluch v období před dokončením vývoje jazyka, tj. cca do 3 let).

ZNAKOVANÁ ČEŠTINA je umělý komunikační systém, který byl vytvořen slyšícími lidmi, kteří se chtěli dorozumět s neslyšícími. Znakovaná čeština kopíruje gramatiku českého jazyka a sdělení doprovází znaky, které jsou vypůjčené z českého znakového jazyka. Jedná se vlastně o „viditelnou češtinu“. Znakovanou češtinu používají lidé nedoslýchaví nebo lidé ohluchlí. Tito lidé se naučili mluvenou češtinu přirozenou cestou odposloucháním.

Podívejte se na videa českého znakového jazyka, která vysvětlují výše zmíněné pojmy na stránkách Pevnosti.

Máte-li nějaké připomínky či komentáře, kontaktujte nás! redakce@jazyky.com

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář