Cizí jazyky v Británii

Výuka cizích jazyků je dnes přirozenou součástí vzdělávání dětí i dospělých v České republice. Tvrdívá se, že s angličtinou si všude vystačíme a není třeba učit se další jazyky. Jak je to tedy s výukou cizích jazyků v zemích, kde je angličtina mateřským jazykem? Potřebují Britové jiný cizí jazyk?

British speak english

Nikoho nepřekvapí, že znalost cizích jazyků není v Británii příliš rozšířená. Britové zkrátka očekávají, že všude se domluví anglicky. Naše proanglická společnost jim jejich představu potvrzuje a Britové se místo francouzštiny, němčiny či jiného jazyka učí raději něco jiného.

Když v r. 2004 proběhl průzkum mezi 1500 britskými zaměstnanci zaměřený na znalosti jazyků, tak se ukázalo, že 80% z nich je přesvědčeno, že by v zahraničí jednoduše našli práci, protože „všichni přece mluví anglicky".

Školy a jazyky

Před šesti lety vláda zrušila povinnou školní výuku jazyka na středních školách a již tak nepříliš dobrá úroveň znalosti cizích jazyků začala klesat. Vláda totiž tvrdí, že studenti by měli mít právo svobodné volby a studovat pouze pro ně zajímavé předměty.

Francouzština, němčina či španělština se stávají méně oblíbenými mezi volitelnými předměty, protože jsou příliš těžké. Dnes platí pravidlo, že devět z deseti studentů se po dosažení 16-tého roku již jazykům vůbec nevěnuje. V důsledku toho mladí Britové skládají zkoušku GCSE (obdoba české maturity) z matematiky, anglické literatury a historie, ale nikoli cizích jazyků (francouzský jazyk skončil až na 10. místě před fyzikou a chemií).

Cizí jazyky se v Británii studují i na univerzitách. Např. v Glasgow se na katedře moderních jazyků a kultur vyučuje i bohemistika. Zájem vysokoškoláků o studium cizích jazyků však klesá v v souvislosti se zrušením povinné školní výuky na středních školách.

Cizí jazyky nejsou důležité?

Zatímco českým dětem a mládeži je dnes vtloukáno do hlavy, jak je důležité ovládat cizí jazyky, malí Angličánci se jimi příliš nezabývají a jedno z posledních míst v Evropě ve znalosti cizích jazyků je zasloužené.

V pedagogických kruzích se např. dříve vyskytl názor, že bilingvismus škodí malým dětem. Není proto divu, že i děti z bilingvních rodin často sice rozumí i jinému jazyku, ale dávají přednost angličtině.

Jazykovou rozmanitost v Británii udržují často přistěhovalci, kteří do své nové domoviny přinášejí svůj jazyk a kulturu. Průzkumy zaměřené na znalost cizích jazyků v Británii, tak hojně ovlivňuje druhá generace přistěhovalců, která sice preferuje angličtinu, ale v rodině stále užívá jazyk mateřské země svých rodičů.

Tuto situaci si britská vláda již několik let uvědomuje, a proto vyhlásila plán přestavby, jehož součástí by měla být i výuka cizích jazyků u dětí od sedmi do čtrnácti let. Uvidíme, zda se od r. 2010 i anglické děti budou aktivně učit cizí jazyky.

Výuka cizích jazyků

A jaký je nejpoužívanější cizí jazyk ve Velké Británii? Navzdory věčné řevnivosti mezi oběma národy je to – francouzština. Mírně ale stoupá zájem o výuku španělštiny a některých dalších jazyků.

Problémem je však i samotná výuka cizích jazyků. Na základních školách se cizí jazyk učí často jen jednu hodinu týdně a je velmi těžké zvolit vhodnou učebnici, která procvičuje gramatiku i konverzaci.

Ve Walesu a Irsku se učí velština (viz náš text) a irština, což jsou staré keltské jazyky, které se zachovaly z doby 2500 př.n.l., kdy do Británie přišli Keltové.

Firmy ano, turisté ne

Pokud umíte cizí jazyky (francouzštinu, němčinu a samozřejmě angličtinu) a zároveň jste odborníkem ve své profesi, v Británii vás rádi zaměstnají jako prostředníky komunikace s ostatním světem. Vaši angličtí kolegové k vám budou jen obdivně vzhlížet.

Ze zcela opačným přístupem se však potkáte u britských turistů. Britové jsou díky své „jazykové všemocnosti“ často až nesnesitelně arogantní a i na dovolené očekávají, že domácí obyvatelé zvládnou komunikovat v angličtině. Často jim místní nahrávají tím, že mluví okamžitě anglicky, protože svoji „english“ chtějí oprášit a využívají každé možnosti k mluvené. A tak není divu, že si Britové myslí, že cizí jazyky nepotřebují.

Zajímavá je také představa kalkulace, kolik Britové ročně ušetří peněz za výuku cizích jazyků, které mohou investovat do jiného vzdělávání. Holt, když je někomu dán světový jazyk č. 1 už od narození…

Máte nějaké názory či připomínky ke zmíněnému tématu? Kontaktujte nás: redakce@jazyky.com

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář