Cizí jazyky pro děti od dvou let

V jakém věku je nejvhodnější začít s výukou cizích jazyků u dětí? Mají rodiče zájem o kurzy cizího jazyka pro již dvouleté a menší děti? Nejen rodičům malých dětí je určen následující text, který přináší odpovědi metodiků jazykových škol na výše zmíněné otázky.

 

Ideální věk pro první setkávání s cizím jazykem

Je důležité, aby se děti začaly učit jazyky již v útlém věku; obvykle se v České republice setkáte s kurzy pro nejmenší děti od 3-5 let. Věková hranice pro výuku jazyků se však stále snižuje, můžete najít i kurzy koncipované i pro mladší děti. „Navázat vztah dětí s jazykem v pozdějším věku může být složitější, než spontánní reakce malých dětí v útlém věku,“ upřesňuje Eva Bečvářová, Marketing Manager jazykové školy Tutor důvod, proč začít s výukou dětí v raném věku.

Začátek lekcí cizího jazyka již v batolecím věku však není vhodný pro všechny děti. Rodiče by měli zvážit, zda-li jejich dítě uspokojivě zvládá svůj běžný vývoj a nesnažit se potomka za každou cenu přinutit k jazykové výuce. Hlavní je samozřejmě výběr jazykové školy či metody pro výuku. Před započetím kurzu doporučujeme navštívit ukázkovou hodinu, kterou mnohé školy nabízejí.

Metody výuky malých dětí

Jazykové školy používají různé metody pro výuku malých dětí (např. Helen Doron, Wattsenglish, metoda TPR aj.). Většina jazykových škol se shoduje na tom, že cílem jazykových lekcí v tak raném věku je vytvoření vztahu k jazyku a jeho melodii.

Ať jde však o jakoukoliv metodu, děti musí brát cizí jazyk jako zábavu.
„Malé děti nepochopí vysvětlování, že něco je pro ně důležité nebo potřebné pro budoucnost – musí je to bavit“, říká metodička jazykové školy Channel Crossings Eliška Rafajová.

Děti si proto v hodinách hrají, opakují si říkanky a základní věty. Samozřejmostí bývají malé skupinky 5-6 dětí (přímo v budově jazykové školy, nabídka však obsahuje i individuální výuku či dojíždění lektora do mateřské školy).

Výhodou je, že se děti učí cizímu jazyku podobně jako tomu mateřskému – tj. přirozeně. Zpočátku přijímají cizí jazyk pasivně, ale časem se postupně rozmluví a začnou být schopny na cizí jazyk nejen reagovat, ale také jej aktivně používají.

Brzké začátky se také kladně podepíší na přízvuku a intonaci dítěte. Důležitou součástí je i návaznost dalších kurzů – tj. pokračování jazykových lekcí i po zahájení školní docházky.

Lektor není učitel, ale kamarád

Jazykové školy mají odlišné požadavky na kvalitu a vzdělání lektorů, kromě jazykového a pedagogického vzdělání by měli mít velmi dobrý vztah k dětem. Školy také mnohdy volí interní školení zaměřené na výuku malých dětí. Lekce vedou čeští i zahraniční lektoři.

„Lektor by měl být kvalifikován pro učení této věkové skupiny – potřebuje znát procesy dětského učení v daném věku a také metodiku, jak dosáhnout nejlepších výsledků v procesu učení u dětí různého věku,“ zdůrazňuje Heda Elstnerová z jazykové školy Akcent IH Prague.

Lektor staví hodinu na zábavných činnostech, které se rychle střídají v krátkých časových intervalech (celá lekce by měla trvat max. 15-45 min.). Měl by zařadit pohybové aktivity (práce s barvami, běhání, ukazování…), protože malé děti často teprve rozvíjejí a upevňují svou jemnou motoriku (metoda TPR). Samozřejmě by měl používat spoustu obrázků, které ilustrují říkadla a hry.

Herna pro jazykové hraní

Protože výuka cizích jazyků u malých dětí není klasickou jazykovou hodinou, ale spíše hraním, bývají místnosti pro lekce vybaveny kobercem, hračkami a dětským nábytkem.

Děti si zároveň mohou v kurzu najít nové kamarády a upevnit si sebevědomí.

Rodiče ano či ne?

U výuky větších dětí školy často preferují variantu bez přítomnosti rodičů, protože děti jsou často nesoustředěné a rozptýlené. Lektoři umožňují náhled rodičů do výuky. Malé děti, které ještě nechodí do školky však často nejsou schopny být delší dobu v cizím prostředí bez rodičů.

Některé jazykové školy volí výuku dohromady s rodičem, protože dítě se cítí lépe v přítomnosti známé osoby. „Navíc rodič vidí, co se ve výuce děje a může ji doma zopakovat, čímž se učení stává velice efektivním,“ dodává Marta Zukalová, ředitelka jazykové školy Astra.

Zájem o jazyky mezi rodiči dětí stoupá, ale…

Výuka malých dětí se začíná dostávat do popředí zájmu rodičů předškoláků, i když mnoho z nich zastává názor, že je důležité se první naučit mateřský jazyk a teprve pak se věnovat cizímu jazyku.

Metodici jazykových škol však tvrdí, že dítě nemusí znát gramatiku jazyka, protože zpočátku poslouchá zejména zvuk cizí řeči a vnímá jeho odlišnosti. Jazykové lekce také mohou slabším dětem usnadnit hodiny cizího jazyka v základní škole.

Výběr kurzů pro předškolní děti či maminky s dětmi najdete v databázi www.jazykovky.cz.

Související článek Jazykové kurzy pro děti.

Za poskytnuté informace redakce děkuje jazykovým školám Akcent, Astra, Channel Crossings, a Tutor,

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář