Čínská státní jazyková zkouška HSK

Jestliže potřebujete osvědčení o znalosti jazyka jako je angličtina, němčina apod. máte na výběr z pestré škály certifikátů a zkoušek. Jsou ovšem i jazyky, které takovou nabídkou neoplývají. Například čínština. Chcete-li si nechat „úředně potvrdit“ své znalosti tohoto jazyka, můžete tak učinit prostřednictvím státní zkoušky Hanyu Shuiping Kaoshi.

Mezinárodní zkouška z čínštiny

Hanyu Shuiping Kaoshi je mezinárodně uznávanou zkoušku pro všechny nerodilé mluvčí mandarínské čínštiny, často také vyjadřovanou pouze pomocí zkratky HSK. Zkoušky se mohou zúčastnit cizinci nebo Číňané, bez trvalého pobytu na území ČLR. Certifikát, získaný po úspěšném složení zkoušky, je platný navždy. Tuto zkoušku oficiálně uznává ministerstvo školství Čínské lidové republiky.

 

Tři znalostní stupně HSK

Diplom HSK má tři stupně. Výchozího stupně zkoušky se můžete zúčastnit, umíte-li alespoň 400 znaků. Pro představu – měli byste zvládnout tento ukázkový test.

Připravte se na cca 135 minutovou zkoušku, během níž budete ve 140 testových otázkách obhajovat své schopnosti porozumění jak slyšenému tak i psanému textu a znalosti čínské gramatiky.
Pokud úspěšně složíte zkoušku se známkou A (tedy tou nejvyšší) můžete se na čínských univerzitách pustit do studia vědy, techniky, západní medicíny a zemědělství.

Střednímu stupni odpovídá znalost 2000 až 5000 výrazů. Pokud se pro tuto zkoušku rozhodnete, očekávejte test této náročnosti.
Obdržení známky A vás opravňuje ke studiu na čínských vysokých školách v oblastech, jako jsou  literatura a tradiční čínská medicína.

Pro vyšší stupeň je požadována znalost 5000 až 8000 výrazů a vynikající gramatické znalosti.
Zkouška se dělí do dvou částí po 105 a 155 minutách. První část je stejná jako u zkoušky základního a středního stupně. Ověřuje schopnost porozumět slyšenému textu, psanému textu a schopnost vyjadřovat se k obecným tématům. Druhá část se skládá z písemné části v rozsahu 400 až 600 znaků a z ústní prezentace.
Známka C (na úrovni školské 3) je osvědčením o znalosti čínštiny, která po vás bude vyžadována při práci v ČLR.  Dosažením známky A potvrdíte své znalosti potřebné pro práci překladatele.

Zkoušky z čínštiny v České republice
Státní zkoušku z čínštiny je možné složit na Konfuciově akademii při univerzitě Palackého v Olomouci.
Zkouška HSK se pořádá jednou až dvakrát za rok a to na podzim a na jaře.

Pokud jste členy Konfuciovy akademie, zaplatíte poplatek za zkoušku základní úrovně 100 Kč a jako mírně pokročilý 200 Kč. Pro ostatní zájemce je cena 200Kč za základní úroveň a 300Kč pro mírně pokročilé.

Přípravné kurzy

Na složení jazykové zkoušky HSK se můžete připravit na některých jazykových školách. Kurzy trvají dva nebo šest měsíců v rozsahu přibližně 30 výukových hodin. Cena se pohybuje od 3 do 8 tisíc.

Studium sinologie na UK

Certifikát o složení státní jazykové zkoušky HSK získáte také při studiu sinologie na Karlově univerzitě v Praze. Po tříletém studiu získáte osvědčení o znalosti čínštiny na úrovni středního stupně HSK, po pětiletém studiu dosáhnete vyššího stupně HSK.

Další užitečné odkazy 

http://www.tchinese.cn/index.html (čínsky)
http://www.hsk.org.cn/ (čínsky)
http://www.hsk.org.cn/english/Default.aspx (anglicky)

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář