Čeští učitelé v USA

V září vstoupí do tříd na několika běžných českých středních školách
američtí profesoři, kteří tak nahradí své české kolegy. Ti budou naopak působit na jejich domovské americké „high school“.

Během jednoho školního roku tak budou mít účastníci Fulbrightova programu učitelských výměn možnost detailně poznat metody a organizaci výuky, ale i každodenní život v partnerské zemi.

Zúčastněné školy

V letošním roce si s americkými kolegy vymění místa učitelé třech českých škol: Obchodní akademie T. G. Masaryka v Rychnově nad Kněžnou, Gymnázia a na Střední odborné školy v Moravských Budějovicích a Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD v Hronově.

Podmínky účasti a uzávěrka přihlášek

Američtí i čeští učitelé pobírají nadále své platy s tím, že platy českých učitelů jsou po dobu pobytu v USA doplněny stipendiem. Stipendisté také obdrží zdravotní pojištění a zpáteční letenku.

„Z kulturní výměny profitují nejen učitelé, zúčastněné školy a jejich studenti, ale velmi často i rodiny účastníků. Ty totiž stipendisty obvykle doprovázejí“, dodává koordinátorka Andrea Semancová.

Do programu se mohou hlásit kromě středoškolských učitelů také učitelé druhých stupňů základních a vyšších odborných škol. Základním předpokladem pro účast je minimálně tříletá praxe.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je každoročně 1. listopadu.

Výměna ředitelů a školských administrátorů

Vedle učitelských výměn Fulbrightova komise nabízí rovněž výměny aministrátorů určené ředitelům, zástupcům ředitele nebo pracovníkům školské správy, kteří mají zájem obohatit své dosavadní pracovní zkušenosti šestitýdenní návštěvou uskutečněnou na základě výměny na některé ze středních škol v druhé zemi. Během svého pobytu v USA má český účastník možnost seznámit se blíže s chodem školy, její organizační strukturou, systémem a metodami výuky a například i s konkrétními učebními materiály. Je samozřejmě možné nahlédnout do různých hodin a vidět tak uplatňování jiných forem výuky a přístupu ke studentům v praxi.

Na rozdíl od učitelského programu výměna neprobíhá současně, a to z toho důvodu, aby se mohl každý z účastníků svému výměnnému partnerovi na své škole dostatečně věnovat. Letos jsou do tohoto programu zapojeny tři české školy – Gymnázium Jozefská v Praze, Gymnázium a Střední odborná škola v Jilemnici a Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. Zájemci se mohou hlásit rovněž k 1. listopadu.

Američtí asistenti pro hodiny angličtiny

Pomáhat s výukou angličtiny na českých školách budou v tomto roce také tři američtí asistenti. Jedná se většinou o čerstvé absolventy americké univerzity, jejichž úvazek je však pouze částečný. Zbylý čas věnují svému vlastnímu invididuálnímu projektu. Ve školním roce 2007-2008 budou asistenti pracovat na Gymnáziu Karla Polesného ve Znojmě, Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech a Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích.

Další informace

Více informací o programech výměn ve vzdělávání mezi Českou republikou a Spojenými státy najdete na webovských stránkách Fulbrightovy komise www.fulbright.cz.

Komise J. W. Fulbrighta vznikla v roce 1991 dohodou mezi vládami USA a ČR za účelem správy Fulbrightova stipendijního programu v České republice. Tento vládní stipendijní program byl založen již před 60 lety a jeho hlavním cílem je na základě vzájemných vzdělávacích pobytů zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a jednotlivými partnerskými zeměmi.

Kontaktní osoba:
Andrea Semancová
koordinátorka programu
Telefon: 222 718 452
E-mail: semancova@fulbright.cz

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář