Česko – oblíbená země pro studium Američanů

Zdá se vám, že bydlíme v nudné malé zemi oproti třeba Americe? Právě Američani si to ale nemyslí a velmi rádi jezdí do České republiky studovat. I přes mírný pokles oproti loňskému roku je naše malá země vedoucí destinací pro americké studium v zahraničí nejen v Evropě, ale také po celém světe. A když už to vezmeme kolem dokola, máme 18. místo v nejoblíbenějších destinacích vůbec!

Podle nejnovější statistiky Open Doors zabývající se mezinárodní akademickou mobilitou mezi USA a dalšími zeměmi studovalo v uplynulém školním roce na amerických univerzitách 701 českých studentů. Do České republiky pak v roce předchozím (2010-11) celkem 3 291 amerických studentů. Ve srovnání s předchozím rokem byl počet českých studentů v USA nižší o 8,4 procenta. Počet amerických studentů sice také zaznamenal pokles o 3,5 procenta.

Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise, mezivládní organizace pro vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA, upřesňuje: „Počty amerických studentů v ČR na první pohled sice výrazně převyšují počty českých studentů v USA, ale jedná se o nesrovnatelná čísla, protože je nutné si uvědomit, že zatímco čeští studenti v drtivé většině míří do Spojených států na celé studium, Američané do České republiky přijíždějí na kratší programy v délce semestru nebo školního roku. Navíc jen necelých dvě stě amerických studentů působí přímo na českých univerzitách, studenti spíše volí programy organizované přímo svými školami či specializovanými agenturami.“ 

Nejvíc jezdí studenti po maturitě 

Co se týká populace českých studentů v USA, 48 procent z nich studovalo v USA bakalářských a dalších pomaturitních programech, 30 procent působilo v navazujícím magisterském a doktorském studiu, 13 procent Čechů na americké univerzitě krátkodobě hostovalo a 9 procent vykonávalo v rámci studentského víza postgraduální praxi. 

Největší skupiny českých studentů v bakalářském nebo nižším vysokoškolském studiu se nacházely v pestré směsi škol od nevýběrové dvouleté City College of San Francisco, přes Kansas State University, která spolupracuje s řadou českých univerzit, nebo malou Grinnell College v Iowe, po University of Colorado – Boulder a Harvard University. 

Zdroj: Fulbright.cz 

Přidat komentář