Česko-norský výzkumný program

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá ve spolupráci s Ministerstvem financí, Norským velvyslanectvím v Praze a Norskou vědeckou radou „Zahajovací konferenci k Česko-norskému výzkumnému programu“, která proběhne 21. května 2013 od 10:00. Co to vlastně výzkumný program je?

Norské fondy pro rozvoj těch tématických okruhů

Česko-norský výzkumný program (dříve pojmenován CZ09 Fond na podporu výzkumu) je jedním z prvních schválených programů v rámci Norských fondů. Program patří do oblasti „Bilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji“ a jeho celková alokace činí 14 705 882 €, přičemž 85 % této částky tvoří prostředky Norských fondů, z 15 % je program podporován z prostředků rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na projekty se přerozděluje celkem 13 088 235 € ve třech tematických okruzích – sociální a humanitní vědy, zdraví a životní prostředí.

Program CZ09 významnou měrou přispívá k rozvoji a podpoře vědy a výzkumu prostřednictvím spolupráce mezi českými a norskými institucemi ve vybraných oblastech a finančně podporuje tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Program CZ09 je plně ve shodě s aktuálními strategiemi EU, jako je EUROPE 2020 a nově připravovaný program výzkumu a vývoje HORIZON 2020. Realizace programu CZ09 zvýší mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a přispěje k naplnění cílů Evropského výzkumného prostoru.

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Cílovou skupinou jsou výzkumné organizace definované Rámcem společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací a malé a střední podniky spolupracující s výzkumnou organizací, podle definice tamtéž. Příjemcem podpory bude český subjekt, každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české strany a alespoň jeden účastník z norské strany na principu rovného partnerství.

Konference představí výzkumný program

Konference se koná v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sále C081 v budově C, Karmelitská 7, Praha 1, dne 21. května od 10.00 do 11.30 hodin. Registrace je otevřena od 9.30 hodin.

Cílem konference je představit české vědecké a odborné veřejnosti a zástupcům médií Česko-norský výzkumný program, který je hrazen z Finančního mechanismu 2009-2014, a možnosti bilaterální výzkumné spolupráce mezi Českou republikou a Norským královstvím na programové a národní úrovni v rámci Norských fondů.

Konference se zúčastní náměstek ministra školství pro vysoké školství a výzkum Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda, ředitel odboru výzkumu a vývoje prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc., zástupkyně velvyslance Norského království Tijana Nilsen, výkonný ředitel Norské vědecké rady Jesper Werdelin Simonsen a ředitelka odboru pro mezinárodní vztahy Ministerstva financí Ing. Eva Anderová.

Přidat komentář